Gjennomført orangeri

Dette orangeriet er stort nok til å kunne brukes som hagestue og drivhus samtidig. Håndverket er i toppklasse, og det er tenkt på alle detaljer.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 måneder
Pris
40.000 kroner

Intro

Et orangeri kan brukes på mange forskjellige måter. Noen bruker dem som små hagerom både sommer og vinter. Andre velger å bruke det som et drivhus, på samme måte som et tradisjonelt drivhus.

I dette bygget er begge deler vakkert kombinert. Helt fra begynnelsen av er det tatt hensyn til begge deler. I denne artikkelen kan du følge hele prosjektet fra start til slutt.

Du får du grundige trinn for trinn-bilder delt opp i oversiktlige avsnitt:

 • Fundament og belegning
 • Muring og filsing av sokkel
 • Reisverk og takkonstruksjon
 • Avsluttende snekkerdetaljer

I tillegg får du en plantegning og en komplett liste med alle materialer som er brukt til prosjektet.

Veiledning

01
Fundament og belegning 6 Trinn

Orangeriet skal fundamenteres på en ringmur på frostfri grunn. Toppen av ringmuren skal ligge over bakken. Det ordnes ved å lage en forskaling som gjør det mulig å støpe ringmuren cirka 20 cm høyere enn terrenget rundt.

Fundamentet skal herde i cirka 3 uker før du kan bygge oppå det. I mellomtiden kan du lage gulvbelegningen, som her består av gjenbrukte murstein.

1

Marker hvor fundamentet skal være ved å sette galger i hjørnene som du kan trekke snorer mellom.

2

Her graves en renne til frostfri dybde. Deretter lages det en forskaling som sokkelen kan støpes etter. Støpen skal herde i cirka 3 uker.

3

Innvendig skal det graves en renne langs den støpte sokkelen. Det er nødvendig for at vannet fra plantekassene som skal installeres senere kan ledes vekk.

4

Når ringmuren og sokkelen er tørr, graver vi et ekstra dypt hull i orangeriets ene hjørne. Det skal fungere som et naturlig kjøleskap. Kanten av kjøleskapet mures senere.

5

Stamp, og rett opp et gruslag inne i orangeriet. Oppå det legges det en belegning av gjenbrukte teglstein.

6

I det avgrensede området legges steinene i fiskebeinsmønster. Legg alle de hele steinene først, og tilpass deretter alle de små stumpene til slutt.

02
Oppmuring og filsing 5 Trinn

Brystningen på orangeriet består også av gjenbrukte teglstein. De er ferdig renset og klare til oppmuring.

Galvaniserte gjengestenger bores og limes fast i fundamentet, og føres hele veien opp til toppen av brystningen. Det armerer veggen og gir mulighet til å skru fast bunnsvillen til gjengestengene.

Når mørtelen har herdet i cirka 14 dager kan veggene filses - både på innsiden og utsiden.

1

Rull ut en lengde murpapp på sokkelen for å stoppe fukt nedenfra. Legg deretter steinene løst ut, slik at du kan se hvordan forbandet passer.

2

Vi begynner med å mure et helt hjørne. Da får vi noe å måle mursteinslagene (skiftene) ut fra. Gjengestengene føres med hele veien opp til det siste skiftet. Det gir noe å skru fast bunnsvillen til.

3

Bakveggen lager vi høyere (10 skift). Vi ønsker ikke så mye glass i veggen som vender inn mot naboen.

4

Innvendig filses murverket. Det er en enkel og holdbar behandling, som ikke koster det store. Vi bruker en vanlig pussmørtel til filsingen.

5

Utvendig filses murverket også. Denne gangen med hvit pussmørtel. Sokkelen skal også pusses.

03
Takkonstruksjon 5 Trinn

I bunnen monteres sperrene på et reisverk, som er bygget oppå den murte delen av veggen.

I gavlveggen, der inngangen skal være, monteres det en overligger. Oppå overliggeren settes en loddrett stender som skal bære mønebjelken.

I motsatt ende settes det også en loddrett stender. Men her føres den helt ned til bunnsvillen, som ligger oppå murveggen. I toppen monteres sperrene til mønebjelken.

1

Høyden på toppsvillen er cirka 1,5 meter over bakken. Det passer med høyden på bakveggen. Det er smart å sette sammen reisverket i moduler, før du setter det opp. Da er det enklere å skru sammen.

2

Sett opp en prøvesperre i begge ender. Ut fra den kan du lage en mal, som alle sperrene kan merkes opp etter.

3

Mønebjelken, som sperrene legges mot, hviler oppå en stender i hver ende. Sperrene skrus fast til mønebjelken, og bidrar til å bære konstruksjonen. Det er en fordel å male alt treverk før montering. Da behandles også alle skjulte flater.

4

Monter sperrene over hver av de loddrette stenderne. Oversiden av sperren skal ligge plant mot siden av toppsvillen.

5

Det er 60 cm senteravstand mellom sperrer og stendere i langveggene. Avstanden mellom dem i gavlveggen er mer individuell, på grunn av bredden på døren.

04
Detaljer 4 Trinn

Det er tenkt inn mange gode løsninger og flotte detaljer i dette orangeriet.

For eksempel er listene som holder glasset på plass dekorert med en utfresing. En annen detalj som fullender orangeriet er “kongene”, altså de spirene som sitter i toppen av gavlene.

En tredje ting, som er veldig praktisk, er vinduer som kan åpnes. Beslaget som brukes her er hjemmelaget. Det finnes også mange prefabrikerte løsniger å få kjøpt.

1

Glasslistene, som skal holde alle vinduene på plass, har en profil på kantene. Profilen er laget med en overfres.

2

I hver av gavlene er det laget en “konge”. De pynter ikke bare opp, men har også en funksjon. Det er nemlig spent ut en snor mellom dem for å hindre at fugler setter seg på mønet.

3

Det er smart å lage noen av takvinduene åpningsbare. Her er det til og med laget en smart anordning, slik at vinduene kan åpnes og lukkes ved hjelp av et håndtak.

4

Orangeriet tar seg også godt ut i vinterprakt.

Materialer

Bunn:

 • Grus til avretting
 • Brukte teglstein til gulvbelegning
 • Betong til ringmuren
 • Murpapp til sokkel
 • Galvaniserte 10 mm gjengestenger og muttere til å skru fast bunnsvillen

Vegger:

 • Brukte teglstein til den murte delen
 • Pussmørtel
 • 73 x 73 mm hjørnestolper
 • 48 x 98 mm bunnsvill og stendere
 • 48 x 123 mm toppsvill og overligger
 • 4 mm glass til de loddrette vinduene

Tak:

 • 48 x 123 mm sperrer
 • 48 x 223 mm mønebjelke
 • 4 mm bruddsikkert glass
 • 45 x 15 mm glasslister
 • Glassbånd til glasslistene
 • 48 x 48 mm lekter til gavlspir

Dessuten:

 • 4,5 x 45 mm, 5 x 70 mm, 5 x 100 mm skruer
 • Limanker til gjengestenger
 • Dobbeltdør
 • Åpne-/lukkesystem til vinduer

Tidsforbruk

Et par måneder, når de forskjellige tørketidene medregnes.

Pris

Cirka 40.000 kroner. (her med gjenbrukte teglsteiner)

Vanskelighetsgrad

Et gjennomtenkt prosjekt med mange gode løsninger og smarte detaljer.

Tegning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Orangeri med A-form

Orangeriet består av en oppmurt halvvegg på en ringmur og et reisverk kledd med drivhusglass.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stikksperrer

Stikksperrene stiver opp takkonstruksjonen og bidrar til å hold mønsåsen oppe.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Avsluttende list

Listene holder de mange vinduene på plass. Alle listene har en profil på kanten som er laget med en overfres.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Vindusåpninger

Vinduene er laget av lister lagt i fastspente gitterrammer som, i tillegg til å holde formen, holder vindusglasset på plass.

Åpne 3D-modellen

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Stoppkloss til kappsagen

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Drivhus og orangeri