Nøyaktige mål med murersnor

En murersnor kan være til stor hjelp i mange tilfeller: både stolper, kantstein, takrenner, belegningsstein og mye annet blir akkurat som du vil ha det – nemlig snorrett.

Murersnor

En enkel snor kan være til stor hjelp når du vil sikre at prosjektene dine blir helt rette.

Det eneste du skal være oppmerksom på når du spenner ut snoren du vil rette opp det du bygger etter, er at stolper, stein eller noe annet ikke rører ved selve snoren. Da risikerer du nemlig at de dytter litt til snoren, slik at resultatet blir unøyaktig.

Løsningen vi presenterer her, er å holde en fast avstand til snoren.

En murersnor er enkel å se, fordi den har en tydelig farge. I tillegg er den ikke så glatt at knuter går opp, slik de kan gjøre på en nylonsnor.

På rett linje

Med en snor mellom de to ytterste stolpene eller sokkelsteinene, kan du plassere de mellomliggende snorrett. Sett en avstandskloss eller noe annet i klem under snoren, slik at den går klar av stolpen. Da dytter ikke de mellomliggende stolpene mot snoren.

Bruk metoden til for eksempel:

  • Gjerdestolper
  • Fundamentblokker
  • Taksperrer

En mellomliggende stolpe skal holde en avstandskloss avstand til snoren. På den måten unngår du at stolpene dytter litt til snoren og skaper en ujevn linje.

I riktig høyde

En snor spent ut mellom påler, kan med hjelp fra et laservater holde en linje du for eksempel kan styre høyden på en sokkel med. Senker du snoren i den ene enden, kan samme metode brukes til en belegning med fall.

Bruk metoden til for eksempel:

  • Belegning
  • Bunn under støping

Snoren er spent ut mellom to påler. Med et laservater har vi sikret at den sitter helt vannrett.

Nå kan snoren brukes til å rette inn belegningssteinene etter, ved å måle samme antall centimeter ned fra snoren.

Med riktig fall

Takrennen skal selvsagt helle mot nedløpsrøret. Her hjelper snoren, som festes til den første og høyeste rennekroken, deg å lage riktig fall.

I den andre enden, på den nederste rennekroken, binder vi fast snoren på samme sted på rennekroken.

Fordi den siste rennekroken sitter lavere enn den første, heller snoren. Dermed kan vi styre de mellomliggende krokene etter den.

Bruk metoden til for eksempel:

  • Takrenner
  • Dreneringsrør

Den første rennekroken settes høyest mulig på kantbordet. Vi binder fast en snor til kroken.

Snoren er bundet til samme sted på den siste (og lavest plasserte) rennekroken. Dermed kan alle de mellomliggende settes opp etter snoren.

    Akkurat nå leser andre ...