Rullende spa

Har du et understell fra en campingvogn til overs? Og lyst på en utfordring utover det vanlige? Da kan du også bygge deg ditt eget mobile SPA.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 måned
Pris
60.000 kroner

Intro

Hvem setter vel ikke pris på å sitte under en kald og krystallklar vinterhimmel, og uforstyrret studere stjernene? Når du i tillegg kan gjøre det kun ikledd en topplue og litt badetøy - uten at du fryser det minste - mener enkelte at det er selve definisjonen på paradis. Uansett om du er enig eller ei, kan du ikke bli annet enn imponert over kreativiteten som ligger bak dette rullende SPA-et, som huser både en vedfyrt badestamp, en vedfyrt badstue og et eget omkledningsrom.

Utgangspunktet er et gammelt understell fra en campingvogn, som forsterkes og får et bjelkelag i bunnen av impregnerte materialer, som resten av konstruksjonen bygges videre oppå.

Det spørs om konstruksjonen blir godkjent for større hastigheter på veiene, men mobil er den. Følg med når vi viser deg hvordan en rullende badestamp med tilhørende badstue og omkledningsrom blir til.

Veiledning

01
Rammen bygges opp 6 Trinn

Rammen som det rullende SPA-et bygges opp på (fundamentet, om du vil), er et gammelt understell fra en campingvogn. Det får en ramme av to høyder 48 x 173 mm impregnerte bjelker (A), der glassfiberstampen bygges inn i den øvre halvdelen av rammen.

Gulvet kles med 28 x 120 mm brunimpregnerte terrassebord (B), med vindsperre under der badstuen skal stå.

Konstruksjonen blir baktung. Derfor blir det også tilføyd en ekstra hjulaksel på rammen.

1

Et gammelt understell fra en campingvogn er utgangspunktet for hele konstruksjonen. Det er ribbet helt, slik at det kan bygges opp på nytt.

2

Badestampen er et glassfiberkar til 6 personer. Det er tungt, så det krever en hjelpende hånd eller to når det skal løftes på plass på rammen.

3

Den nederste delen av rammen lages av impregnert 48 x 173 mm (A). Når rammens fulle lengde er på plass, løftes glassfiberkaret midlertidig dit det skal stå, slik at det kan bygges inn.

4

Den øvre delen av rammen bygges opp av ytterligere et lag med 48 x 173 mm (A). Merk at bjelkene inni rammen her legges på langs, mens de lå på tvers i det første laget.

5

28 x 120 mm terrassebord (B) legges som gulv på rammen. Under badstuedelen av terrassebordene legges en vindsperre. Bakerst under rammen er det også satt på en ekstra hjulaksel (synes ikke på bildet).

6

På undersiden av glassfiberkaret legges det en isoporplate, for å isolere det fra undersiden. Det lages hull i isoporen til slangen som brukes til å tappe ut vann fra karet.

02
Badestampen bygges inn 6 Trinn

Etter at rammen rundt badestampen er bygget ferdig, løftes glassfiberkaret ut og isoleres. Det brukes skummatter på sidene og PU-skum på undersiden.

Når det er gjort, løftes karet på plass igjen og isoleres ytterligere med isoporplater, før det kles inn med 28 x 120 mm brune terrassebord (C).

Når karet er ferdig kledd, bygges det i tillegg en benk rundt det, mot den senere badstuen. Også her brukes 28 x 120 mm brune terrassebord (D).

1

Glassfiberkaret løftes ut av rammen, og isoleres. Her brukes det PU-skum som sprøytes på undersiden, og skummatter som teipes sammen på sidene rundt.

2

Karet isoleres ytterligere med isoporplater, etter at det er løftet på plass igjen i rammen. Isoporplatene teipes bare sammen. De holdes senere på plass av den kommende kledningen.

3

Kledningen til karet er 28 x 120 mm brune terrassebord (C). De skrus fast i falsen på kanten av karet i toppen, og til 48 x 73 mm (E) som skrus på gulvet på innsiden av kledningen (synes ikke på bildet).

4

På siden av stampen bygges det en benk. Også her brukes det 28 x 120 mm brune terrassebord (D) som sidevegger og bærelist til setet, og 48 x 73 mm (E) på gulvet på innsiden, som sidene skrus fast til.

5

Sitteflatene på benken lages av 28 x 120 mm brune terrassebord (D). Bordene skrus fast ned i sideveggen og bærelisten som ble skrudd på i forrige trinn.

6

Kanten øverst avsluttes med en list, også av 28 x 120 mm terrassebord (C). Den skjuler de stygge skruene i falsen, og beskytter mot de skarpe plastkantene på karet.

03
Badstuen og garderoben bygges 10 Trinn

Bakerst på det rullende SPA-et, bygges det opp en vedfyrt badstue med et lite omkledningsrom.

Konstruksjonen er helt enkel, med en uisolert vegg av 18 x 120 mm rupanel (F) på et skjelett av 48 x 73 mm (E). Utenpå rupanelelet legges 23 x 48 mm lekter (G), slik at uttrykket blir som en tradisjonell lektekledning.

Smarte, runde vinduer av pleksiglass på veggene gir lysinnslipp og utsikt, mens et stort takvindu gir utsikt mot stjernehimmelen.

1

Konstruksjonen er så enkel som mulig, med et reisverk av 48 x 73 mm (E) som bunnsvill, spikerslag på midten, toppsvill og hjørnestolper. Ikke noe annet. Reisverket kles med 18 x 120 mm rupanel (F).

2

Det lages runde hull til vinduer i veggene. Hullene tegnes opp med en hjemmelaget passer, og skjæres ut med en stikksag med kurveblad.

3

Omkledningsrommet lages som et lite rom ved siden av inngangen til selve badstuen. Enkle, uisolerte plankevegger sparer både vekt og plass på det rullende SPA-et.

4

Runde rammer til vinduene lages av 21 mm kryssfinér (H). De tegnes også opp med en hjemmelaget passer, og sages ut med en stikksag med kurveblad.

5

Sprekkene mellom rupanelbordene dekkes av 23 x 48 mm lekter (G), som gir et flott utseende av en tradisjonell lektekledning. Lektene skrus fast med skruer som er så korte at de ikke går gjennom rupanelet bak (maksimalt 18 + 23 mm).

6

Lektene må også tilpasses de runde vinduene. Det gjøres ved at sirkelen tegnes opp med de ferdige rammene som mal, før lektene kuttes med en mulitikutter.

7

Når vinduene og de runde rammene er på plass, oljes hele badstuebygget med en brun terrasseolje for å beskytte det mot vær og vind.

8

I det lille omkledningsrommet bygges det en sittebenk av 48 x 123 mm (K). Veggen i rommet får også et rundt vindu, som i badstuen, bare mindre.

9

Døren til omkledningsrommet er en labankdør, med 22 x 98 mm bord (M) skrudd fast på en Z-konstruksjon, som stiver opp døren. NB! Det skrå bordet i Z-en skal alltid ende ned mot det nedre hengselet.

10

Innvendig behandles badstuen med en svart badstuevoks, som beskytter treet mot fuktinntrenging. Benkene bygges av 48 x 123 mm (K), mens vinduene pyntes opp med en omramming av grovt tau.

Materialer

 • Understell fra campingvogn
 • Ekstra hjulaksling til understellet
 • 6 stk støttebein fra campingvogn
 • 48 x 173 mm impregnert (A) til materialer i rammen
 • 28 x 120 mm brune terrassebord: Gulv (B) Kledning til badestamp (C) Benken rundt stampen (D) Sidekledning til ramme (B)
 • 48 x 73 mm til reisverk til badstuen og ramme rundt stampen (E)
 • 18 x 120 mm rupanel (F) til kledningen på badstuen
 • 23 x 48 mm (G) til lektene utenpå kledningen til badstuen
 • 21 mm kryssfinér (H) som runde rammer rundt vinduene.
 • 48 x 123 mm (K) til sittebenker i omkledningsrom og badstue
 • 22 x 98 mm (M) til labankdør
 • 48 x 198 mm (N) til trapp
 • 6 mm pleksiglass til de runde vinduene
 • Takbelegg til badstuen
 • Svart badstuevoks
 • Brun terrasseolje
 • LED-belysning fra Biltema
 • Vedfyrt badstueovn
 • Badstuedør
 • Glassfiber badestamp
 • Isoporplate, skummatter og PUskum til isolering av badestamp
 • Bladhengsel til trappen
 • Diverse spiker, skruer og beslag

Spesialverktøy

 • Dykksag med skinne
 • Bordsirkelsag
 • Kurveblad til stikksagen

Tidsforbruk

Dette prosjektet ble bygget i løpet av en sommer.

Pris

Har du et understell fra en campingvogn fra før, kan du regne med cirka 60.000 kroner for et tilsvarende prosjekt.

Vanskelighetsgrad

Uvante elementer og metoder gjør at prosjektet er utfordrende.

Tegning

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Bygninger