Enkel bod med lekre detaljer

Det er ikke vanskeligere å bygge en flott bod enn en stygg. Skal du likevel bygge et uthus til hageredskapene, et verksted eller et anneks på hytta, kan du like gjerne lage et bygg som er pent.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
60.000 kroner

Intro

Det er flere måter å bygge red-skapsskur på. Enten kan du sette sammen et prefabrikert kjedelig uthus, eller så kan du lage et skur av det du får tak i av billige materialer, og risikere at det kommer til å bli stygt. En tredje mulighet er skuret vårt.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan bygge et uthus/skur/anneks som ser flott ut, uten at det blir vanskeligere enn å banke sammen noen billige rester fra et lokalt sagbruk.

Vi har valgt litt dyre materialer, fordi dette huset senere skal få vinduer og bli et lite sommergjestehus. Men du kan fint gå på kompromiss med materialene, uten at det går ut over utseendet.

Proporsjonene har derimot stor betydning for det ferdige resultatet: Taket er 1/3 av husets totale høyde, og har stor nok helling til å tåle en temmelig stor snømengde om vinteren med dimensjonene vi bruker. Huset er kvadratisk, knapt 10 m2, og bredden er lik høyden. Det gir ro i fasaden på huset.

Samtidig får du en solid bunn med et gulv som kan tåle å bli brukt, uansett hva du velger å bruke huset til. Du får også solide vegger med en pen kledning og mulighet til å isolere fra innsiden. På toppen av det hele kneiser et flott pyramidetak, som bygges helt uten innviklede matematiske beregninger.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Støp verdens enkleste fundament

Veiledning

01
Bunn og gulv 7 Trinn

Uthuset vårt hviler på en ramme med mellom. Alt er klosset opp på et plant, godt drenerende underlag. Du kan også sette uthuset oppå et punktfundament som du støper selv, på fundamentblokker som du graver ned eller på et støpt platefundament. Les mer på hjemmesiden vår, www.gjoerdetselv.com, om hvordan du lager forskjellige fundament.

Selve rammen er enkel å sette sammen. Når den er klosset opp og satt fast, skrur eller spikrer du bare på gulvplater, dermed er du klar til å reise veggene.

1

Start med å “se ut bjelkene”. Ingen bjelker er helt rette. Derfor skal du begynne med å finne oversiden. Det vil si den siden der bjelken buer opp på midten. Marker den med en sirkel.

2

Nå skal du lage en ramme til bunnen. I første omgang skal du bruke to av de peneste stykkene A. Kapp den ene enden av i rett vinkel. Mål 299 cm, og kapp også den andre enden med et fint 90 graders snitt.

3

Strek opp, og monter bjelkesko på bjelkene (A), slik at avstanden passer med at du kan skjøte gulvplatene på hver annen tilfarer. Det vil si 122 cm fra senter til senter - med en tilfarer midt på platen.

4

Sett sammen rammen av bjelkene (A) og to tilfarere (B). Hvis bjelkene vrir seg, kan du spenne en tvinge på emnet. På den måten kan du utnytte vektstangprinsippet og vri treet, slik at du kan få det til å sitte som det skal.

5

Plasser resten av tverrbjelkene (B) i bjelkeskoene med oversiden opp, og sjekk at bunnen er i vinkel. Skru fast alle tilfarere i beslagene, og kloss dem opp på midten. Alle oppklossinger skrus fast til tilfarerne, slik at de ikke velter.

6

Nå er det tid for å legge gulv. Platene (D) skjøtes sammen på tilfarerne (B) på både lang- og kortsiden. Spenn dem eventuelt ned med en klemtvinge før du spikrer dem fast.

7

Spikre fast resten av platene (D) med en spikerpistol med omkring 20 cm spikeravstand. Dermed har du en fin flate å reise veggene på.

02
Sidemoduler 6 Trinn

Sidene består av loddrette stolper (stendere) med vannrette toppsviller. Hele reisverket settes sammen med vinkelbeslag. Du bygger én side om gangen, og bruker dobbelte stolper i hjørnene. Det gir en litt stivere konstruksjon og en enklere overgang mellom veggene. Stivheten forsterkes med vindkryss på to av sidene. Da vrir ikke huset seg i vinden.

Vi monterer ikke vinduer i dette huset i første omgang, men det kan du selvfølgelig gjøre, hvis du har lyst til det.

Du kan også isolere huset fra innsiden, og det er plass til 100 mm isolasjon mellom stenderne i veggen.

1

Merk opp på gulvet, der stenderne (F) skal stå. Skru deretter på vinkelbeslag med beslagskruer. Bruk en stolpebit på ca. 5-10 cm til å merke etter. Dørhullet (karmbredden + 15 mm luft i hver side) plasseres midt på den ene veggen.

2

Legg bunnsvillen (G) på gulvet, og skru på vinkler ut for vinklene på gulvet. Gjenta med de tre andre sidene: Først vinkler på gulvet, deretter på svillen. Da er du sikker på at de blir sittende likt.

3

Reis de to første stolpene (F) i hjørnene. Monter dem midlertidig med skråstivere, som du skrur fast i sokkelen. Øverst spenner du skråstiveren til stolpen med en tvinge. Legg på toppsvillen (G), og skru den fast i beslagene.

4

Skru fast en vannrett overligger (H) i dørhullet. Vi skal sette dørkarmen på en 2 mm kloss direkte på gulvet. Skru fast overliggeren (H) slik at du har 15 mm luft når du skal montere døren.

5

Monter vindavstiving. Før det skal papp på taket, skal du skru hullbånd på to av veggene. Sett dem på yttersiden av stolpene, slik at de ikke er i veien hvis du senere skal isolere på innsiden.

6

Stram vindavstivingen ved å holde hullbåndet et par centimeter fra stolpen, og skru en skrue skrått inn. Når den har trukket båndet stramt, skrur du i en skrue i på normalt vis. Den holder spennet.

03
Vindpapp og lister 3 Trinn

1

Nå skal det vindpapp på alle vegger. Start nederst, og sett fast pappen med en stiftepistol. Neste lengde settes slik at det blir 20 cm overlapp. Øverste lengde, som er smalere enn de to første, settes også med 20 cm overlapp.

2

Hold musene ute. Vi vil ikke ha uthuset fullt av mus. Nederst på fasaden setter vi derfor fast et Isola musebånd. Det festes i overkant av gulvbjelken. Musebåndet strammes på samme måte som hullbåndet.

3

Spikre klemlister (J) på alle stenderne rundt hele bygget. Listene, som måler 21 x 45 mm, skal gå litt over musebåndet i bunnen, og helt opp til toppen av toppsvillen.

04
Bordkledning 4 Trinn

Dette bygget kles med liggende kledning. Dels er det pent, dels er det holdbart, og dels er selve hovedhuset kledd med samme kledning, slik at de to bygningene passer perfekt sammen.

Før du slår på bordene, skal du huske å gi dem trebeskyttelse på alle sider. Vi har brukt syrefaste stålspiker på denne kledningen, da vil spikerne aldri ruste. Vi har også satt dem snorrett over hverandre. Det er enkelt, og det ser pent ut.

Du kan velge å slå på bordene nå, eller sette sammen takkonstruksjonen først. Her viser vi det sammen med vindpappen, selv om vi har laget taket først.

1

Nå kan du sette bord (K) på fasaden. Det nederste bordet setter du etter en snor, som du spenner ut 9 cm over underkanten av bunnrammen. Avsett noen peilemerker på stolpene, slik at du får bordene til å flukte hele veien rundt.

2

Lag hjørnebeskyttere (L) av to bord som spikres sammen. Skal det være ekstra fint, kan du skråskjære kantene i 45°, før du setter dem sammen. Kapp dem i riktig lengde før du setter dem sammen.

3

Slå hjørnebeskytterne (L) på alle hjørnene, slik at de sitter flott og rett, og gir en fin avslutning. Bruk samme type bord som omramming (M) rundt døren.

4

Gi treverk som stikker ut olje når du har kommet helt opp med kledningen. Da lyser det ikke grønt når du er ferdig med bygget. Vi har laget takkonstruksjonen før vi satte på kledning.

05
Takkonstruksjon 8 Trinn

Vi lagde grunnkonstruksjonen til pyramidetaket før vi spikret kledning på veggene. Derfor er det plutselig ingen kledning på huset på disse bildene. Du bestemmer selv når du vil lage taket, dette var bare det enkleste for oss.

Et pyramidetak holdes opp av fire bjelker i hjørnene. De kalles gradsperrer. De møtes på midten, her er det nøyaktig 303 cm over gulvet. Vi reiser sperrene og finner midten uten bruk av vanskelige formler. En loddsnor, en klemtvinge og et hjelpebord er alt som skal til.

Når de fire sperrene er satt opp, skal du sette inn noen mindre sperrestykker som går ned til toppsvillen. De skal bidra til å bære takplatene.

1

Du skal henge en loddsnor over midten av gulvet. Legg opp en gradsperre (N) fra et hjørne inn mot sentrum, og understøtt den med et bord og en tvinge. Heng loddsnoren på den.

2

Løft opp sperren (N), og flytt loddsnoren etter hvert som du løfter. Understøtt sperren med et bord og en klemtvinge som vist på bildet. Løft sperren og snoren til toppunktet er 303 cm over gulvet, og slå en loddrett strek på sperren.

3

Når du har kappet til den første gradsperren (N) slik at den passer i toppen, løfter du på plass de andre tre også, en om gangen. Fest dem midlertidig i toppen, og fortsett til oppmålingen nede ved toppsvillen (G).

4

Det lages hakk i gradsperrene der de skal hvile på hjørnene. De lages mens sperrene holdes oppe av hjelpebord. Tegn et skrått hakk som går 2/5 inn i treet (her er det 6 cm).

5

Sag ut hakket på sperrene (N) med en håndsag. Sag også av enden på gradsperrene med to 45° snitt, slik at enden blir spiss. På bilde 4 kan du se hvordan det skal se ut.

6

Sett sammen gradsperrene (N) med hullbånd i et kryss over toppen. Du kan trekke dem helt tett sammen med en skrue som med vindkryssene. Nede på toppsvillen (G) holdes sperrene fast med et vinkelbeslag på begge sider.

7

Nå skal skiftsperrene (P og R) tilpasses. Begynn med å legge den korte sperren (P) vinkelrett på toppsvillen (G) 101 cm fra høyre hjørne, og den lange (R) 120 cm fra venstre hjørne. Strek opp der de skal kappes 45° etter gradsperrene.

8

Skru fast skiftsperrene (P og R) toppsvillen (G) med vinkelbeslag. Skru skrått inn i gradsperrene (N).

06
Skrå forkantbord 5 Trinn

1

Hele veien rundt skal det monteres forkantbord. Nederst et bord (T) med fjær, og øverst et med not (S). Det øverste bordet deles slik at det passer med høyden på sperrene.

2

Strek opp etter en tømrervinkel, og spikre fast forkantbordene med 70 mm varmgalvaniserte spiker. Det ser finest ut når spikerne sitter snorrett.

3

Juster en smygvinkel slik at den passer over hjørnet, og strek opp på forkantbordet. Her skal du lage et 45° snitt, slik at bordene møtes perfekt.

4

Kapp til forkantbordene i hjørnet etter streken. Du skal sage i en 45° vinkel inn mot hjørnet. Hvis du synes det er for vanskelig, kan du kappe forkantbordene på en kapp-/gjærsag før du setter dem opp. Fortsett hele veien rundt.

5

Taket legges av samme type plater som gulvet. Du kan eventuelt også bruke rupanel med fjær og not.

07
Takbelegg 5 Trinn

Når takplatene er lagt, skal du legge på takbelegg. Vi legger pappshingel - det det samme som vi har lagt på hovedhuset. Men du kan også velge å legge vanlig takbelegg, eller et platetak, om du vil. Du trenger ikke underlagsbelegg på et enkelt uthus - men det er en god idé likevel, for da holder taket lenger.

Før du legger belegg, skal du ta stilling til om du vil ha takrenner med nedfelte rennekroker. I så fall skal du frese ut til dem i takplatene.

Velger du å skru rennekroker på forkantbordene, trenger du ikke å sette opp takrennene ennå.

1

Spikre takfotbeslag som avslutning på takflaten, ned i takrennen. Sørg for å fjerne all løs skitt fra taket før du limer fast takbelegget.

2

Spikre og lim underlagsbelegg på hele taket. Begynn nede ved takfotbeslaget og jobb deg oppover.

3

Spikre og lim på pappshingel nedenfra og opp. Skjær dem av i hjørnene, slik at de ikke overlapper. Husk å følge med på retningen, slik at rekkene er rett ut for hverandre hele veien rundt.

4

Avslutt med å legge en lengde takpapp oppå de fire gradsperrene, slik at du får lukket skjøtene. Legg to striper taklim på hver side av skjøten, og en strimmel papp oppå. Da blir det tett.

5

Oppå underlagsbelegget legger vi pappshingel. Du kan selvsagt også bruke annet takbelegg.

Materialer

48 x 123 mm trykkimpregnert:

 • 2 endebjelker (A) à 299 cm
 • 6 tilfarere (B) à 286,3 cm
 • 5 tverrstykker (C) à maks. 55 cm

18 mm gulv-/takplater:

 • 4 gulvplater (D) à 122 x 244 cm
 • 4 takplater (E) (ikke på tegn.) à 122 x 244 cm

48 x 98 mm konstr.virke:

 • 21 stolper (F) à 210 cm
 • 4 toppsvill (G) à 298 cm
 • 1 overligger (H), 98 cm

21 x 45 mm lister:

 • 22 klemlister (J) (ikke på tegning) à 210 cm

21 x 118 mm ThermoWood bord:

 • 82 stk. veggkledning (K) (ikke på tegning) à 298 cm

19 x 100 mm ThermoWood bord:

 • 8 hjørnelister (L) (ikke på tegning) à 210 cm
 • 3 døromramminger (M) (ikke på tegning)

48 x 148 mm konstr.virke:

 • 4 gradsperrer (N) à 248 cm
 • 4 korte skiftsperrer (P) à 108 cm
 • 4 lange skiftsperrer (R) à 132 cm

16 x 123 mm forkantbord med fjær og not:

 • 4 forkantbord over (S) à 336 cm
 • 4 forkantbord under (T) à 336 cm

Dessuten:

 • 8 bjelkesko
 • 36 spikervinkler,
 • 1 rull hullbånd
 • 40 mm beslagskruer
 • 30 m2 vindpapp,
 • 50 mm syrefaste stålspiker
 • 70 mm stålspiker
 • Isola musebånd
 • dør
 • 18 m2 takshingel
 • 18 m2 underlagspapp
 • 24 stk. takfotbeslag
 • pappspiker
 • taklim
 • takrenner
 • nedløpsrør
 • svart olje
 • hvit trebeskyttelse

Spesialverktøy

 • Spikerpistol
 • Lodd med loddsnor

Tidsforbruk:

Regn med å bruke rundt 14 dager til dette prosjektet.

Pris:

Cirka 60 000 kroner, alt inkludert.

Vanskelighetsgrad:

Hvis du følger anvisningene våre, og har litt erfaring med snekring, kan du fint bygge dette skuret.

Tegning

Slik skal det settes sammen

Huset står direkte på et plategulv (D), som ligger oppå bunnrammen. Taket er et pyramidetak, som lages med hjørnesperrer (gradsperrer) (N) og åtte mindre sperrer (P og R), som kalles skiftsperrer. Konstruksjonen gjør at taket kan tåle stor belastning.

Slik skal det settes sammen

3D-modell

3D-modell

Enkel bod

Åpne denne modellen og ta en grundig kikk på alle detaljene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skrå kantbord

De skrå kantbordene leder vannet lettere vekk fra veggen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Flott pyramidetak

Konstruksjonen inne i pyramidetaket er relativt enkel.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Gulv- og takplater

Både gulv og tak er kledd med 18 mm kryssfinér.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

TIPS: Vri trematerialene i form

TIPS: Monter lange bord – alene

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod