Karusell til hageredskapene

Vil du gjerne ha orden i hageredskapene dine – en gang for alle? La da ugresset passe seg selv en dag, og lag i stedet en praktisk redskapskarusell som tar svært liten plass.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
600 kroner

Intro

Rive, ugresshakke, spade, greip, kost, kantklipper, greinsaks, løvetannjern, diverse potter, oppbindingssnor, hansker... Lista med redskap og tilbehør som en helt vanlig gjennomsnittlig hageeier har bruk for, kunne fortsette i det uendelige. Og selv om hver ting ikke tar så mye plass hver for seg, opptar de til sammen en stor del av den dyrebare oppbevaringsplassen i redskapsskjulet, i kjelleren eller i garasjen.

Og vil vi unngå at det blir totalt kaos i skjulet, må redskapene henges opp. Har du plass langs veggene, er det selvsagt et godt alternativ. Men du kan også lage denne praktiske ppbevaringskarusellen som gir deg mye oppbevaringsplass – både til oppheng og hyller – og som bare tar 0,3 kvadratmeter gulvplass.

LES OGSÅ: Test av kantklippere

Karusellen består av en øvre del: fire sider som monteres på ei list, og en nedre del: to runde plater som er montert slik at du enkelt kan dreie den øverste delen.

Vi har brukt 16 og 19 mm mdf-plate til karusellen, men du kan også bruke andre stabile platetyper, for eksempel kryssfinér eller sponplate i stedet.

Målene er også bare veiledende. Karusellen kan også gjøres større eller mindre slik at den passer til forholdene hos deg.

Før sto hageredskapene i et eneste rot i et hjørne av redskapskjulet, og faren for å velte alt når man skulle ha tak i noe, var overhengende. Nå har alt fått faste plasser i den nye karusellen - oversiktlig og lett å få tak i.

Veiledning

01
De runde platene 7 Trinn

Bunnen på karusellen består av to like, runde plater (A og B). De sages ut av et stykke 61 x 122 cm mdf-plate som først deles i to kvadrater (61 x 61 cm) og deretter merkes opp med diagonaler.

For å holde platene på plass når de dreies, skal den øverste plata for synes med en styretapp (D) som passer nøyaktig i en styrekloss (C) som monteres i den nederste plata (A). Fire små møbel -hjul (ofte kalt ottomanhjul) på oversiden av den nederste plata (A) sørger for at den øverste plata kan dreies.

Hjulene skal være litt høyere enn styreklossen. Her er de 34 mm høye slik at vi lager klossen av to stykker 16 mm mdf som limes sammen.

1

To sirkler (A og B) tegnes opp med utgangspunkt i sentrumsmarkeringene (der diagonalene krysser hverandre). Sag ut rundingene med ei stikk sag på den utvendige siden av streken, og avrund kantene lett med slipepapir.

2

Små ujevnheter i gulvet under karusellen kan utlignes med stillskruer på under siden av plata (A). Bor et 12 mm hull i hver fjerdedelsoppmerking, slå en 10 mm innslagsmutter i hvert hull, og skru fast stillskruene.

3

Lim to 16 x 16 cm store stykker 16 mm mdf-plate sammen til styreklossen (C), og strek deretter opp diagonalene slik at klossen deles i fire deler. Tegn en sirkel med en radius på 7,5 cm, og sag ut klossen med ei stikksag.

Klossen skal være et par mm lavere enn høyden på hjulene du seinere skal montere på plata.

4

En styretapp (D) skjæres ut av styreklossen (C). Bruk ei hullsag med en diameter på 40 mm, og sag fra begge sider. Det skal sages helt loddrett slik at et borestativ er til god hjelp.

5

Styreklossen (C) festes til oversiden av den nederste plata (A) med lim og 4 x 50 mm skruer. Bor opp først, og plassér klossen nøyaktig i sentrum.

Montér også fire hjul - ett i hver fjerdedels-oppmerkning - 2 cm fra kanten.

6

Styretappen (D) festes nå til den øverste plata (B) med lim og en 4 x 50 mm skrue. Plassér tappen nøyaktig i sentrum, og forsenk skrue hodet slik at det ikke butter imot når de to platene (A og B) seinere monteres.

7

Nå er tiden inne for en prøvetur. Legg den øverste plata (B) på plass oppå den nederste (A). Sjekk at det er plass til å justere stillskruene til alt blir i vater, og alt går som det skal.

02
Slik monterer du 7 Trinn

1

Fest en av sidene (E) til lista (G) slik at lista flukter nøyaktig med bakkanten på plata. Bruk lim og 4 x 35 mm skruer per 30 cm. Neste side presses tett mot den første og limes og skrus fast. Fortsett på samme måte med de to siste sidene.

De øverste hjørnene og kantene kan avrundes. Da blir det ekstra pent.

2

Det er viktig at den øverste delen av karusellen plasseres slik at lista (G) sitter nøyaktig midt i rundingen (B). Finn derfor først sentrum på lista ved å streke opp diagonalt, og bor deretter et hull inn i krysset med et 3 mm bor.

3

Fjern skruen i styre tappen (D) som er plassert i plata (B), og bor hull gjennom både tappen og plata. Hold ende plata og den øverste delen av karu sellen midlertidig sammen med en 5 x 80 mm skrue via hullet i lista (G), mens sidene strekes opp.

Strek sidene tydelig opp på den runde plata - gjerne på begge sider.

4

Legg limstrenger i krysset vi har merket opp på den runde plata (B) etter at du har boret opp til skruene som sidene seinere skal festes med.

VIKTIG! Skruehodene forsenkes slik at de ikke stopper hjulene.

5

Den øverste delen av karusellen og endeplata monteres permanent med en 5 x 80 mm skrue. Drei nå sidene slik at de sitter nøyaktig i krysset vi har merket opp, og skru fast plata med 4 x 50 mm skruer gjennom hullene vi har boret.

6

Hyllene (F) er trekantet, og derfor er det god materialøkonomi å skjære to hyller av ett firkantet platestykke. Hyllene er naturligvis praktiske til opp bevaring, men de er også med på å stabilisere selve karusellen.

7

Hyllene (F) festes med lim og 4 x 35 mm skruer. Antall og plassering er selvsagt valgfritt og bestemmes bare av dine behov.

Materialer

19 mm mdf-plate:
• 2 runde plater (A og B), 60 cm i diameter (sages av 61 x 122 cm plate)

16 mm mdf-plate:
• Styrekloss (C), 15 cm i diameter (limes sammen av to lag plater)
• Styretapp (D), 4 cm i diameter (sages ut av styreklossen C)
• 4 sider (E) à 30 x 190 cm
• 4 hyller (F), sages av 25 x 35 cm plate

33 x 33 mm høvlet furulist (glattkant):
• Monteringslist (G), 190 cm

Dessuten:
• 4 innslagsmuttere (10 mm i diameter)
• 4 stillskruer, 10 x 25 mm
• 4 hjul (ottomanhjul), 34 mm høye
• Trelim
• 4 x 35 mm, 4 x 50 mm og 5 x 80 mm skruer
• Sjakkel med svivel, øyeskrue pluss
20 cm vaier (til sikring – se bilde)
• Eventuell maling
• Diverse oppheng til verktøy

Tidsforbruk

1 dag pluss malerarbeid

Pris

600 kroner pluss kroker til å henge redskapene på.

Vanskelighetsgrad

Oppgaven er overkommelig selv for uøvde uten stor maskinpark. Men du må være svært nøyaktig når du måler og merker opp.

Tegning

Den øverste delen av karusellen består av fire sider (E) med hyller (F) som monteres til et forskjøvet kryss på ei list (G). Bunnen består av to runde plater (A og B) som holdes sammen av en styrekloss (C) og en styretapp (D).

En kloss (C) i den nederste runde plata og en styretapp (D) i den øverste sikrer at platene holder seg på plass når karusellen dreies.
På oversiden av den nederste runde plata (A) monteres små hjul som snur opp mot undersiden av den øverste plata (B). Skal de runde platene være større enn vist her, bør du bruke flere hjul.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod