4 TRINN: Lag en bod med plass til alt!

Mangler du plass til ved, sykler, hageredskap, noe helt annet, eller kanskje plass til alt dette? Her har du i så fall en fleksibel utebod, med stor plass. Innred boden akkurat som du vil, så det passer til dine behov. Oppskriften på reisverket, taket og kledningen gjør at du kommer godt i gang.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2-3 uker
Pris
10.000 kroner

Intro

Hva du vil ha under uteboden din, er opp til deg. Men du bør uansett lage et fast underlag.

Vi har valgt å bygge denne boden på stolpesko på et avrettet underlag med steinheller på. I prinsippet kan du bare rette opp bakken på det stedet hvor boden skal stå, og deretter støpe ned stolpeskoene.

Men en steinbelegning, et lag med singel eller noe lignende, gir flere muligheter for hva du kan plassere i boden din. En stampet jordbunn blir raskt til en gjørmete masse når det regner, og du går ut og inn av boden. En fast bunn beskytter også for eksempel gressklipperen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Støp verdens enkleste fundament

Veiledning

01
Skjelettet er en enkel rammekonstruksjon 5 Trinn

Ved første øyekast ser det kanskje komplekst ut, men det er egentlig bare snakk om at du skal sette sammen 16 bjelker til en ramme. Er du nøye med presisjonen, og sørger for jevnlig å sjekke at alt er i vinkel, er det enkelt for den rutinerte og lærerikt for den litt erfarne. Konstruksjonen kan brukes til andre bygg også.

Sett stolper (A) og svill (B, C og D) i lodd og vater. Det er plass til en stolpe og en svill i stolpeskoen. Du danner hjørnene ved å låse sammen stolper og svill ved hjelp av tvinger.

Skru stolper og svill sammen med to franske treskruer (8 x 50 mm) fra hver side (fire i alt).

Mål lengden på kortog langsider. Overfør målene til toppsvillen (C), så rammen blir vinkelrett.

Slik lager du hjørnene i toppen: Den ene svillen (B) er 9,5 cm (to tykkelser) kortere enn bodens totale lengde. På den måten blir begge endenes sårbare endeved dekket inn.

Spikre en hjelpelist (T) på midten av de fire midtstolpene. De vannrette spikerslagene skal støtes inn mot listen.

02
Lag en mal til takstolene 6 Trinn

Taket er den mest kompliserte delen av prosjektet. Men selv om du ikke har laget takstoler tidligere, så kan du fint henge med, hvis du følger denne veiledningen.

For å gjøre det enklere, begynner vi med å lage en mal, som samtidig er den ene av de i alt seks takstolene som skal brukes til boden. Malen utstyrer vi midlertidig med noen lektebiter, slik at det blir lett å legge delene til de øvrige takstolene oppå.

Til å begynne med, skal du lage en mal som denne. Den er tilpasset slik at du kan bygge de øvrige takstolene ut fra den.

1

Begynn malen med en trekant som denne. Lengden av langsiden (Y) tilsvarer halvparten av bredden på boden. De to kortsidene (G og H) lages i overlengde og vinkles ned til du har den høyden du ønsker.

2

Mål vinkelen mellom sidene (G og H) med en smygvinkel. Lås vinkelen, før du flytter den over på kapp-/gjærsagen.

3

Juster kapp-/gjærsagen ut fra smygvin-kelen. Legg den lange siden langs anlegget, og halver vinkelen for å lage en gjæring. Kapp til de to sidene av trekanten (G og H), og sett dem sammen med en hullplate.

4

Med hjelp av en lekt, merker du opp takstolen der sperren (G) møter toppsvillen. Når det markerte hakket er skåret ut, kan takstolen senkes litt, slik at den kan settes ordentlig fast.

5

Legg takstolen opp på skjelettet på de fremste stolpene. Da kan du dobbeltsjekke at høyden passer, slik at du ikke bygger høyere enn du ønsker.

6

Merk opp i den andre siden (her på takstolens venstre side, midt i boden). Bruk den samme lektestumpen som før. Deretter kan takstolen også senkes i denne siden.

03
Lag seks takstoler og sett dem opp 5 Trinn

Nå skal du lage de neste fem takstolene, og sette dem opp så de danner et tak. Konstruksjonen kan virke litt vaklevoren, men når det legges taklekter oppå, blir alt bundet solid sammen.

Legg merke til den planken (J) som skal settes vannrett mellom sperrene G og H. Det er et såkalt hanebånd, som binder de to sperrene sammen.

1

Nå kan du lage de neste fem takstolene ved å legge dem opp i malen. Malen er utstyrt med små lister, som styrer alle delene til takstolene på riktig plass.

2

Skru hanebåndet (J) sammen med sperrene (G og H) med lange skruer (6 x 90 mm). Når takstolene skrus sammen med reisverket, blir konstruksjonen solid.

3

Sett opp takstolene. Det er enklest å være to om dette. Er du alene, kan du bruke støttebord til hjelp. Skru fast takstolene med skruer og vinkelbeslag.

4

Nå skal sperreendene rettes opp. Lengden bestemmer størrelsen på takutstikket. Vi lager det 25 cm. Merk opp på de ytterste sperrene og lag en strek på de andre med en rettholt, et langt bord eller en krittsnor.

5

Kapp til sperrene. Lag en loddrett strek ned fra markeringen og sag. Du kan velge en skrå vinkel, men ved å sage loddrett, blir det enklere å montere takrenner senere.

04
Lag taket ferdig og kle det 7 Trinn

Så skal du gjøre klart til takkledningen. Her består den av trapesplater i stål, som skal ligge på taklekter. Lektenes innbyrdes avstand skal ifølge produsenten av disse platene være 30 cm.

Det er viktig at du har valgt og kjøpt takkledning før du går videre. Du skal nemlig kunne prøvelegge en rekke plater, før du tilpasser taklektene. Særlig takmønet og gradrennen (mellom de to takene) krever ekstra oppmerksomhet.

1

Sett på taklektene. Du skal særlig konsentrere deg om lektene langs mønet i og nede i gradrennen. Plasseringen avhenger av takkledningen du velger.

2

Kapp til taklektene (K). Her er det smart på forhånd å ha prøvelagt en rekke takplater i hele bredden til bygget, slik at du kan se akkurat hvor mye plass de trenger.

3

Sett på forkantbordene (P). Forkant-bordene skal sitte i enden av takutstikket, og holde på rennekroker og takrenner.

4

Forkantbordet skal sitte riktig, slik at regnvannet kan renne ned i takrennene. Derfor er det avgjørende at du får kappet sperrene (G) i riktig lengde.

5

Sett vindskier (Q) på de to delene av taket. La de være litt for lange, og spikre dem løst fast i lekteendene (K). Tegn en loddrett strek rett under toppen av mønet.

6

Sag gjennom begge bordene samtidig. Sag gjennom streken. Da blir skjøten mellom bordene perfekt. Deretter kan du spikre dem endelig fast.

7

Legg isbord (R) oppå vindskiene (Q). Isbordene er trykkimpregnerte, ettersom de er veldig utsatt i regn- og snøvær.

05
En luftig kledning lar vinterveden tørke 7 Trinn

Nå er selve konstruksjonen til boden ferdig, og det er tid for å lukke det for vær og vind. Takplatene skal legges på, og takkonstruksjonen skal settes fast til reisverket, slik at taket ikke kan blåse av. Vi setter fast takkonstruksjonen med bord (”tenger”) som holder godt fast i reisverket.

Selve kledningen lager vi her helt enkelt av lange, vannrette spikerslag, som kles med stående kledningsbord. Etter at boden er bygget ferdig og malt, skal det også settes opp takrenner.

Sett opp spikerslag (S). Her sittter de med med 50,5 cm mellomrom, men det skal bare gå pent opp.

Spikre eller skru på kledningsbordene (V). En tilpasset avstandslist sikrer at vi har stort sett samme mellomrom mellom alle bordene.

Sett en list (U) langs underkanten av svillen (C og D). Listen er en lekt (48 x 48 mm) som er delt diagonalt. Den beskytter kledningsbordenes endeved mot regn og snø.

Endeveggen får en skråstiver (E), fordi den er frittstående i en side, og derfor mindre stabil enn de andre veggene.

To bord (”tenger”) (X) binder tak og reisverk sammen. De sikrer at taket ikke blåser av i hard vind.

I gradrennen skal takplaten bøyes opp. Den spesielle platen til rennen får en bøy oppover på 4 cm i forkant, og leder regnet vekk (taket heller bakover).

Takplater av stål (L2 og L2) skjermer mot regnet. Platene skrus fast i taklektene med produsentens skruer.

Materialer

48 x 148 mm konstruksjonsvirke

 • 8 stolper (A) à 200 cm
 • Bunnsvill (B), 511 cm
 • Bunnsvill (B1), 333,5 cm
 • 2 toppsvill (C) à 502 cm
 • 3 toppsvill (D) à 241 cm
 • Støttesvill til takstoler (F), 233 cm

48 x 123 mm konstruksjonsvirke

 • 6 sperrer (G) à 180 cm, tilpasses
 • 6 sperrer (H) à 150 cm, tilpasses

48 x 98 mm konstruksjonsvirke

 • Skråstiver (E), 300 cm, tilpasses9 spikerslag til kledning (S1) à 165 cm, tilpasses
 • 6 spikerslag til kledning (S2) à 240 cm, tilpasses
 • 6 hanebjelker (J) à 150 cm

22 x 98 mm kledning

 • 103 kledningsbord (V) à 180 cm
 • 12 ”tenger” (X) à 70 cm, tilpasses
 • 8 vindskier (Q) à 180 cm, tilpasses

21 x 95 mm trykkimpregnerte bord

 • 8 isbord (R) à 180 cm, tilpasses
 • Skråstiver (E) à 300 cm, tilpasses

48 x 73 mm lekter

 • 12 lekter (K) à 307 cm

48 x 48 mm lekter

 • 8 hjelpelister (T) à 180 cm
 • 8 trekantlister (U) à 160 cm, deles diagonalt på bordsirkelsag

22 x 173 mm kledning

 • 2 forkantbord (P) à 307 cm

Trapestakplate, stål

 • 6 plater (L1) à 170 cm
 • 6 plater (L2) à 135 cm
 • 3 mønepanner (M) à 250 cm
 • 2 gradrenneplater (N) à 250 cm

Dessuten:

 • 8 stolpesko
 • 8 byggvinkler, 50 x 50 x 35 mm
 • 12 franske treskruer, M8 x 50 mm
 • Climateskruer, 4,2 x 45 mm
 • Galvaniserte spiker: 3,9 x 75 mm og 3,9 x 100 mm
 • Beslagskruer, 4,8 x 35 mm
 • Rustfrie treskruer: 4,2 x 45 mm og 6 x 90 mm
 • 6 hullplater, 4 x 120 mm

NB! Sjekk alle mål, og bruk disse som cirkamål, som tilpasses ditt prosjekt. Lokale snøvekter spiller også inn.

Tidsforbruk

Her kan du sette av et par uker, eller en rekke lange helger.

Pris

Ca 10.000 kroner for denne boden.

Vanskelighetsgrad

Dette er et prosjekt for en erfaren eller litt erfaren gjør det selv-er. Pass på at vinklene blir riktige.

Tegning

Video

TEKNIKK: Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Video

TIPS: Led vekk vannet fra endeveden

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod