Skjul til en liten hage

I et lite, lukket uterom er det ikke plass til et vanlig skjul. Her viser vi hvordan du kan bygge to små skjul, som er skreddersydd til de tingene du vil skjule eller beskytte.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2000 kroner

Intro

Alle som bor i rekkehus vil nikke gjenkjennende til problemet: Bak huset er det en liten hage, men ikke noe skjul. For skjulet er enten i carporten eller foran huset.

Når du har bruk for spade, gressklipper eller noe annet hageverktøy, må det enten transporteres gjennom leiligheten, eller hele veien rundt rekkehuset. Dette problemet løser vi her. Vi viser hvordan du bygger to forskjellige små skjul.

Hemmeligheten er at er du først må måle de redskapene du vil ha inn i skjulene. Etterpå bygger du skjulene, så de passer akkurat.

Her skulle vi ha plass til en stor kulegrill i det ene skjulet, mens det andre skulle kunne romme en gressklipper og et par klappstoler. Som tak på de to skjulene valgte vi å legge en sinkplate, fordi huset hadde takrenner, rister og inndekninger av sink. Dermed faller skjulene helt naturlig inn i omgivelsene.

Dermed kan gressklipperen og et par klappstoler komme under tak.

Veiledning

01
Bygg skjulets hjørnestolper 3 Trinn

Skjulets størrelse tilpasses i dette tilfellet etter målene på kulegrillen. Den har en utvendig diameter på 85 cm. Vi bygger derfor skjulet med en dør åpning på 90 cm. Høyden har vi tilpasset skilleveggen - her er den 168 cm.

I stedet for tradisjonelle stolper, lager vi hjørner av bord i to dimensjoner; 25 x 100 mm og 25 x 75 mm. Sistnevnte skjæres til av et bord på 25 x 150 mm. Stolpens utvendige mål blir derfor 100 x 100 mm.

1

Hjørnebordene (A2 og B2) på 25 x 75 mm lager vi selv ved å dele et 25 x 150 mm bord på langs.

2

Bruk en stoppkloss på kapp-/gjærsagen, når bordene skal tilpasses i lengden. Kapp bordene til hjørnestolpene med et par centimeter overmål, slik at det er plass til en helling i toppen.

3

Bordene (A1 og A2, samt B1 og B2) settes sammen i 90 graders vinkel. Bruk 5 x 60 mm skruer per maksimalt 30 cm. Mål opp, og sag til hjørne stolpene i toppen med riktig helling.

02
Bygg sidene på skjulet 6 Trinn

Skjulet skal plasseres mot husveggen, slik at det bare er skjulets venstre side som skal lukkes. Hvis skjulet skal stå fritt, skal høyre side også lukkes - etter samme prinsipp som venstre side.

Sidene bygges slik at du får en fals i alle feltene på yttersidene. Denne falsen bruker du til å feste de utvendige kledningsbordene i.

1

Legg to ferdige hjørnestolper ved siden av hverandre. I stolpenes innvendige sider skrus losholten (C) fast med tre 5 x 45 mm skruer. Losholten heves 2 cm fra hjørnestolpenes underside.

2

Neste losholt (D) plasseres slik at det er 100 cm fra losholtens overkant til undersiden av hjørnestolpen. Skru den fast med 5 x 45 mm skruer. Merk at midterste losholt er 125 mm bred.

3

Den øverste losholten (E) legges slik at den følger vinkelen i takhellingen. Strek opp langs innsiden av hjørnestolpene, og sag til losholten i begge ender før den festes med 5 x 45 mm skruer.

4

Snu siden, og tilpass 25 x 75 mm bord (F og G), slik at de passer stramt mellom hjørnestolpene. De festes til losholtene slik at du får en fals.

5

Her ses falsen i toppen av skjulets ene side. Det smale bordet i toppen (G) er 75 mm bredt. Det er festet oppå losholten (E), som er 100 mm bred. Falsen vil derfor være 25 mm bred overalt.

6

På den utvendige siden er det nå gjort klart for å sette på kledning. Overalt i feltenes topp og bunn er det 25 mm brede falser, som panelbordene kan monteres i.

E og G flukter i toppen. Sammen danner de en 25 mm dyp fals i underkant.

På midten er det en 25 mm fals på begge sider av losholten.

Nederst flukter C og F i bunnen, slik at falsen vender opp.

03
Fyll i kledning og sett sammen 3 Trinn

Feltene kunne vært lukket med plater, men vi foretrekker en profilert overflate. Derfor kler vi både sider og dører med 19 x 100 mm panelbord. De kan tilpasses feltenes høyde og bredde uten nevneverdig svinn. Nå kan skjelettet males med trebeskyttelse.

1

Panelbordene sages til slik at de passer i høyden. Legg bordene ut i feltet. Fjær og not skal presses sammen. Sjekk om fordelingen går opp. Det vil ofte være nødvendig å tilpasse første og siste bord.

2

Skjelett og kledning skal ha hver sin farge. Derfor er kledningsbordene bare lagt løst ned i feltene. De grunnes og males med trebeskyttelse før de festes permanent til sidene.

Sidene forbindes med vannrette losholter. Fest først losholten (H), og monter losholten (J), slik at den flukter med overkanten av stolpene. Til slutt monteres lekten (E) i midten av takf aten.

04
Begge skjulene får dører: bygg dører med labanker 4 Trinn

Uansett om du skal bygge det lille eller det store skjulet, lages dørene etter samme oppskrift: En rekke panelbord settes sammen slik at de danner fronten. På baksiden stives døren opp med labanker og skråstivere. Eneste forskjell er antallet labanker og skrå stivere. Når du måler opp til dørenes størrelse, skal du huske at underkanten heves 2 cm over bakken.

1

Kapp panelbordene (S) i lengden, og sett dem sammen med fjær og not. De ytterste bordene sages slik at de blir like i begge sider. Lim bordene sammen i fjær og not.

2

Kapp de to labankene (M) i riktig lengde, og plasser dem parallelt 12 cm fra dørens over- og underkant. Fest labankene med et par spiker. Deretter kan du merke opp til skråstiveren (N).

3

Skråstiveren felles inn i labankene med salhakk i begge ender. Dette er små snitt i labankene. Snittene strekes opp og sages ut med stikksagen. Skråstiveren tilpasses stramt mellom snittene.

4

Panelbordene er for tynne til at skruene kan holde hvis de skrus inn gjennom labankene fra baksiden. Derfor må vi leve med synlige skruehoder på forsiden.

05
Bygg det lille skjulet 3 Trinn

Det lille skjulet er laget etter samme prinsipp som det høye skjulet - med hjørner av bord i stedet for stolper. Dette skjulet er bygget slik at det kan inneholde en liten gressklipper og noen stoler. Det flate taket kan også bruges som grillbord, selv om skjulet er én meter høyt. Skjulet lukkes bare i én side, fordi det skal bygges sammen med det store skjulet. Hvis skjulet ditt skal stå fritt, lager du falser til kledningsbord i begge sider av skjulet.

1

Hvert bein er laget av ett bord på 25 x 100 mm (A1) og ett på 25 x 75 mm (A2). De er satt sammen i vinkel. I flukt med toppen og 2 cm over bakken festes to losholter (B) innvendig på beina.

2

Bordene (D) skrus fast på (B) med 5 x 45 mm skruer, slik at du får en 25 mm dyp fals i bunn og topp på losholtene. De ytterste panelbordene (H) sages til i bredden. Etter tilpassing fjernes de igjen, og males.

3

Sidene forbindes med toppbordene C, som festes innvendig i beinas vinkel med 5 x 45 mm skruer. To ekstra bord (C) monteres. De skal gi ekstra støtte til taket. Bordet (E) monteres.

06
Sett opp det store skjulet 6 Trinn

1

Skjulets skjelett festes til skillevegg og husvegg med 5 x 60 mm skruer. Vi har spart litt på trebeskyttelsen. Derfor er bare synlige deler malt.

2

Finérplaten (Q) legges på plass og festes til de underliggende bordene med 5 x 45 mm skruer. Legg merke til at kanten på platen er både grunnet og malt.

3

Sinkplaten skal limes fast med montasjelim. Bruk en fugepistol og press striper av lim ut på finerplatén.

4

Limstripene legges tett mot alle kanter og per 25 cm inne på finerplaten. Med en fintannet sparkel jevnes limstripene ut.

5

Sinkplaten (G) presses ned i montasjelimet. Senere legges en dekklist på skilleveggen. Den skal lukke sprekken mellom vegg og tak.

6

Hengslene skrus fast med 4,5 x 30 mm skruer. Begynn med å skru dem fast på døren. Kloss eventuelt opp døren i riktig høyde mens du skrur fast hengslet i skjulet. Skåten monteres.

07
Sett opp det lille skjulet 4 Trinn

1

Skjulet med grillbord kan her skrus fast til de vannrette losholtene på det store skjulet og til skilleveggen.

2

Finerplaten (F) skrus fast til de under liggende bordene. Platen skal stikke 2 cm ut i forkant og venstre side. Merk at platens kanter er lukket med flere lag maling.

3

Striper av montasjelim legges langs kanter og per 25 cm inne på finerplaten. Deretter planes de ut med en fintannet tannsparkel. Sinkplaten (G) legges på og presses ned i limet.

4

Døren, som gressklipperen og stolene skal inn gjennom, monteres med to T-hengsler. Døren holdes lukket med en liten skåte.

Materialer

Materialer til skjulet

25 x 100 mm trykkimpregnert furu:
• 2 bein (A1) à 168 cm
• 2 bein (B1) à 150 cm
• 2 losholter (C) à 85 cm
• 3 taklekter (E) à 88 cm (ender skjæres i vinkel, slik at den ene siden er 85 cm)
• 1 losholt (H), à 105 cm
• 2 losholter (J) à 100 cm

25 x 125 mm trykkimpregnert furu:
• 2 losholter (D) à 85 cm

25 x 150 mm trykkimpregnert furu (skjæres til 25 x 75 mm):
• 2 bein (A2) à 168 cm
• 2 bein (B2) à 150 cm
• 2 bord (F) à 70 cm
• 1 bord (G), 73 cm (ender skjæres i vinkel, slik at den ene siden er 70 cm)
• 1 bord (K), 90 cm

25 x 50 mm trykkimpregnerte lister:
• 6 labanker (M) à 44 cm
• 4 skråstivere (N) à 60 cm

19 x 100 mm panelbord:
• 12 bord (L) à 140 cm
• 9 bord (S) à 80 cm
• 9 bord (P) à 60 cm

22 mm takfinérplate:
• 1 plate (Q), 100 x 112 cm

0,8 mm sinkplate:
• 1 plate (R), 102 x 114 cm

Dessuten:
• Skruer: 4,5 x 30, 5 x 45 og 5 x 60 mm
• 4 T-hengsler, 100 x 155 mm
• 1 skåte, 32 x 78 mm, galvanisert
• Trelim, grunning og maling

Materialer til kasse med grillbord

25 x 100 mm trykkimpregnerte bord:
• 4 bein (A1) à 97,5 cm
• 4 losholter (B) à 135 cm
• 5 toppbord (C) à 60 cm

25 x 150 mm trykkimpregnerte bord (skjæres til 25 x 75 mm bord):
• 4 bein (A2) à 97,5 cm
• 2 bord (D) à 120 cm
• 1 bord (E) à 50 cm

25 x 50 mm trykkimpregnerte lister:
• 2 labanker (K) à 48 cm
• 1 skråstiver (L) à 60 cm (tilpasses)

19 x 100 mm panelbord:
• 14 panelbord (H) à 80 cm
• 7 panelbord (J) à 87,5 cm

22 mm takfinérplate:
• 1 takplate (F), 72 x 142 cm

0,8 mm sinkplate:
• 1 sinkplate (G), 74 x 144,5 cm

Dessuten:
• 4,5 x 30 mm skruer
• 5 x 45 mm skruer
• 5 x 60 mm skruer
• 2 T-hengsler, 100 x 155 mm
• 1 skåte, 32 x 78 mm, galvanisert
• Trelim og montasjelim
• Grunning og maling

Tidsforbruk

Hvis du har alle materialene, kan du bygge begge skjulene og sette dem opp på ei helg.

Pris

Skjulet til grillen klarer du å lage for 2000 kroner. Platen av sink er den dyreste delen.

Det lille skjulet med grillbord bygges for under 1500 kroner. Også her er sinkplaten dyrest.

Vanskelighetsgrad

Begge skjulene kan bygges med vanlig verktøy.

Tegning

Stort skjul med skråtak

Dørene til skjulet bygges av panelbord.

Til det store skjulet har vi laget to dører på 44,5 x 140 cm. De bygges av 19 x 100 mm panelbord (L), som festes til de tre vannrette labankene (M). Dørene stabiliseres med to skråstivere (N).

Stort skjul med skråtak

Dørene til skjulet bygges av panelbord.

Til det store skjulet har vi laget to dører på 44,5 x 140 cm. De bygges av 19 x 100 mm panelbord (L), som festes til de tre vannrette labankene (M). Dørene stabiliseres med to skråstivere (N).

Stort skjul med skråtak

Kasseformet skjul

Skjulet er bygget for å ha to funksjoner: Det skal kunne romme gressklipperen og et par klappstoler. Og vi bruker taket som benkeplate, selv om skjulet er én meter høyt - egentlig er det litt i overkant for en fornuftig benkehøyde.

Selve konstruksjonen bygger vi av impregnert furu i tre forskjellige dimensjoner.

Kasseformet skjul

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod