Spar plass med skyvedør på boden

En skyvedør er en smart løsning til en bod. Den tar ingen plass foran boden, fordi den bare henger langs veggen. Vi viser hvordan du lager den.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
8 timer
Pris
5.000 kroner

Intro

Skyedøren sparer ikke bare plass foran boden. Når du lager en bred skyvedør er den er også praktisk når du skal ha redskaper, sykler og maskiner inn og ut.

Denne skyvedøren er enkel å bygge, fordi forskalingsplaten sørger for stabiliteten og stivheten i døren. Det følger også med en pedagogisk manual til skyveportsettet. Det gjør det enkelt å få porten til å henge og kjøre.

Du kan bygge skyveporten på cirka 8 timer, pluss tørketider. Det er brukt materialer for cirka 5000 kroner.

I denne byggeveiledningen får du:

  • Trinn for trinn-veiledning
  • Arbeidstegning
  • Komplett materialliste
  • Video

Veiledning

01
Bygg døren på enkelt vis 8 Trinn

Skal døren til boden åpnes innover eller utover, med de ulempene som kan være forbundet med begge løsningene? Svaret er: ingen av delene. Vi lager heller en skyvedør utvendig på boden.

Her matcher vi kledningen til boden, slik at skyvedøren får en listeramme på 40 mm og en kledning med vannrette kledningsbord.

Vi tar snarveien med en vannfast forskalingsplate, som blir skåret til i ønsket dørstørrelse og kledd med lister og bord. Det er fort gjort, og det sikrer en bra og stiv konstruksjon.

1

Mål opp til skyvedøren. Først måles det opp til skyvedøren. Den skal være 5-10 cm bredere enn hullet, slik at den overlapper litt inn på veggen når døren er lukket.

2

Forskalingsplaten skjæres til i ønsket størrelse med en sirkelsag med skinne.

3

Side- og topplist (B) legges opp på platen (A) og holdes fast med tvinger. Her brukes 20 x 40 mm eikelister som vi hadde liggende. Men du kan også fint bruke for eksempel trykkimpregnerte lister.

4

Det forbores og sidelistene (B) skrus fast med syrefaste skruer. Topplisten får litt ekstra oppmerksomhet, fordi den blir en bærende del. Den får en stripe trelim til utendørs bruk før den skrus fast.

5

Kledningen begynner med et bunnbord uten not - akkurat som på veggen til boden. Dermed kan du få de vannrette linjene i kledningen på skyvedøren og bodveggen til å flukte med hverandre.

6

Kledningsbordene (C) legges på ett og ett. Forsiktig presses fjær og not sammen. Legg merke til at bordene skrus fast etter at alle er lagt riktig på plass.

7

Det siste bordet må tilpasses på langs. Husk å ta høyde for fjær-/notbredden når du tar mål. Her skjæres bordet på 8 cm. Vi bruker en bordsirkelsag, men en sirkel-eller dykksag fikser også jobben.

8

Når du velger skruer til kledningsbordene, skal du tenke på at skruehodene vil komme litt under kledningsbordenes overflate. Bordene skrus fast med syrefaste skruer.

02
Heng opp døren på boden 11 Trinn

Før vi fortsetter, maler vi hele døren.

Deretter monterer vi et skyveport­ system, som kan bære 150 kg. Hvis du skal lage en større og tyngre port, må du bruke skyveportbesalg som tåler tyngre vekt. Svalk har beslag som klarer 300 kg.

Her handler det først og fremst om å følge veiledningen. Bærebeslagene skal skrus på selve porten. En gjengestang med to bolter brukes til å finjustere høy­ den til slutt. Skinnen på boden kommer til å bære hele vekten av porten, så sørg for å feste den godt med franske treskruer.

1

Når malingen er tørr, kan monteringen av bærebeslag begynne. I toppen av skyvedøren settes det et bærebeslag i hver side. De skrus fast med medfølgende skruer.

2

I midten av bærebeslaget skal det sitte en gjengestang, som skal kunne skrus inn i toppen av skyvedøren. Derfor må det bores et hull til den før bærebeslaget monteres.

3

Selv om beslaget er justerbart, dreier det seg kun om et par centimeter. Det er derfor viktig å få et noenlunde mål på den totale lengden av beslagene, slik at vi vet hvor høyt skinneknektene skal sitte.

4

Bæreknektene bærer i prinsippet hele skyvedøren og vil bli utsatt for et stort trekk. Derfor skrus bæreknektene opp med franske treskruer med robuste hoder.

5

De tre bæreknektene skrus fast med de franske treskruene. Husk å forbore.

6

Fra siden kan bæreskinnen nå kjøres inn i de tre skinneknektene. Dytt den inn slik at hullene i skinnen er ut for skruene i bæreknektene.

7

Bæreskinnen settes endelig fast ved å spenne toppskruen på de tre bæreknektene. Nå er opphenget på plass, og døren kan henges opp i skinnen.

8

Skyvedøren klosses opp slik at den står i riktig høyde. Altså den høyden som gjør det mulig å sette sammen rullebeslag og bærebeslag i toppen.

9

Fordi skyvedøren er klosset opp, kan beslagene settes sammen i ro og mak. Nå henger skyvedøren, og oppklossingen under skyvedøren kan fjernes.

10

Den medfølgende skinnestopperen monteres, slik at skyvedøren stopper akkurat der du vil at den skal.

11

Nå gjenstår det bare å sette et passende håndtak på skyvedøren. Hvis boden er vindutsatt, kan det også være en god idé å montere et såkalt portfang, som holder fast skyvedøren når den er lukket.

Materialer

12 mm filmbelagt kryssfinér:
• 1 dørplate (A) à 125 x 250 cm

20 x 40 mm kantlist:
• 2 loddrette lister (B) à 227 cm
• 2 vannrette lister (B) à 122 cm

25 x 150 mm bord:
• 15 kledningsbord (C) à 122 cm

Dessuten:
• Skyveportsett fra Svalk
• Syrefaste skruer, 3,5 x 35 mm
• Trebeskyttelse
• Trelim til utendørs bruk

Tidsforbruk

Cirka 8 timer (ekskl. tørketid)

Pris

Cirka 5000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Denne skyvedøren er enkel å bygge, fordi forskalingsplaten sørger for stabiliteten og stivheten i døren. Det følger også med en pedagogisk manual til skyveportsettet. Det gjør det enkelt å få porten til å henge og kjøre.

Tegning

Ta snarveien med en plate

Ta snarveien med en plate

Slik virker beslaget

Slik virker beslaget

Video

Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod