Slik monterer du karmlister

Du kan uten problemer sette opp nye dørlister selv. Lister med antikk profil er fine, men krever litt ekstra nøyaktighet. Her kan du se hvordan du får det fineste resultatet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
1.500 kroner

Intro

Dørlistene (geriktene) kan være med på å understreke stilen i en bolig. Derfor har det noe å si hvilke karmlister du velger hvis du setter inn ei ny dør som skal rammes inn. - eller du bare har lyst til å få nye lister på ei gammel dør.

Veiledning

01
Sidelistene 5 Trinn

Når du skal montere dørlistene (dørgeriktene), må du først bestemme hvor de skal plasseres. Du kan la dem flukte med karmen eller trekke dem et lite stykke vekk fra falsen som her. Ønsker du det, er det en god idé å lage en mal slik at du er sikker på å få den samme avstanden hele veien rundt.

Du bør også benytte deg av hjelpestreker når du skal måle opp til den skrå vinkelen øverst. Da er du sikker på hvilken vei snittet skal vende. Velger du glatte dørlister er det enklere fordi de kan snu begge veier.

1

Mål og strek opp hvor dørlista (gerikta) skal plasseres. Her trekker vi den noe inn, og plasserer den 6 mm fra kanten. Strek opp i det øverste hjørnet og et par steder til nedover sidene.

2

Hold lista opp mot døra, og strek opp til skråvinkelen. Skjær lista vinkelrett ved gulvet, og sett den der den skal være mens du streker opp. Med en skrå hjelpestrek er du ikke i tvil om hvor vinkelen skal sages.

3

Sag til listene øverst med et snitt på 45 grader. Det er en stor fordel å bruke ei kapp-/gjærsag fordi den lager det peneste snittet. Har du ikke ei slik sag, kan du prøve å få låne eller leie - spesielt hvis du skal sette lister på flere dører.

4

Sett fast lista med dykkert spiker. Sett spikrene 5-8 cm fra vinkelen.

TIPS: Sett fast en spiker øverst midt på lista, men slå den ikke helt inn før du har skåret til og montert alle tre delene. Da kan du rette opp hvis noe er galt.

5

Dykkertspikrene forsenkes 1 mm med en dor. Har du ikke dor, kan du bruke en stor spiker eller en skrue. Hodet på dykkertspikrene dekkes med litt hvit akrylfugemasse.

02
Over døra 3 Trinn

1

Skjær til lista på oversiden når du har montert de to sidene. Først skjærer du den skrå vinkelen i den ene enden. Hold den så opp på plass, og sjekk at sammenføyningen er pen før du streker opp lengden. Skjær deretter til lista i den motsatte enden.

2

Sett lista på plass. Smør hvitt trelim på begge de skrå snittene på lista slik at sammenføyningene holder seg fine, og ikke sprekker når treet tørker.

3

Fest lista med spiker - først på midten. Press så sammen listene på hver side, og fest dem med spiker. For å holde sammenføyningen riktig sammen til limet er tørt, setter vi i en dykkertspiker ovenfra slik at den ikke blir synlig.

03
Feielistene 6 Trinn

1

Feielista skal tilpasses slik at den slutter pent opp mot profilene på dørlistene (geriktene). Det gjelder likevel bare feielista på den ene siden.

2

Merk opp, og skjær til feielista med en skarp hobbykniv slik at den passer omtrent til profilene. Bruk en skarp hobbykniv, og pass på fingrene. Sjekk jevnlig slik at du ikke kommer til å skjære av for mye.

3

Fest feielista med spiker når du har skåret den til. Ei list av bøk er ikke lett å spikre i slik at det er en god idé å bore opp med et 1 mm bor. Her bruker vi 1,2 x 25 mm dykkertspiker.

4

Forsenk dykkertspikrene med en dor. Det er spesielt viktig på feielistene slik at du ikke stikker deg på føttene.

5

Så er feielista på plass på den ene siden av døra. På avstand går den pent inntil ved dørlistene.

6

Montér feielista på den andre siden. Her skal den ikke tilpasses den profilerte lista fordi den skyves inn mot den flate kanten. Kloss dørstokken godt opp før du spikrer fast feielista slik at det ikke knirker når noen tråkker på den.

04
Hvis døråpningen er dypere enn døra 4 Trinn

Dersom døråpningen er dypere enn dørkarmen skaper det en ekstra utfordring. Da må du lage ei utfôring - altså sette på ei ekstra list som forlenger dørkarmen slik at dørkarmen blir akkurat så bred som åpningen den er plassert i. Det gir en pen overgang og noe å feste dørlistene i. Her er utfôringa laget av 21 x 34 mm lister. De sages til på lengden slik at de passer til de to langsidene og over døra.

Utfôringa skrus fast til dør karmen hele veien rundt. Dørlistene spikres fast i utfôringa med dykkertspiker.

1

Bor opp med et 4 mm bor i utfôringa. Bor fra forsiden - litt skrått for å få skruen til å sitte i bakkanten av utfôringa slik at karmlista kommer til å dekke skruen.

2

Sett fast lista med 4 x 70 mm treskruer med 40-50 cm avstand. Legg på hvitt trelim på baksiden av lista slik at den ikke sprekker i sammen føyningen før du setter den opp.

3

Skru sammen sidene og overliggeren. Bor opp med 4 mm bor.

4

Montér nå dørlistene (geriktene). Marker hvor skruehodene er plassert i utfôringa - de blir nemlig dekket når dørlista kommer opp. Og da risikerer du ikke å spikre inn i skruene.

De nye dørlistene med antikk profil passer godt til de franske dørene - og til husets stil ellers.

Materialer

Lister med antikk profil:

 • 4 stk. à 240 cm, 2 stk. à 180 cm

12 x 15 mm feielist:

 • 2 stk. à 180 cm

Evt. 21 x 34 mm list (glattkant):

 • 2 stk. à 240 cm, 1 stk., 180 cm

Dessuten:

 • Dykkertspiker, 1,2 x 25 mm og 1,6 x 40 mm
 • Trelim
 • Akrylfugemasse
 • Evt. treskruer, 4 x 70 mm

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag

Utvalget av lister kan være svært forskjellig hos ulike forhandlerne.

Tidsforbruk

Én dag medregnet maling, men ikke tørketid

Pris

Cirka 1500 kroner for profilerte lister til ei dobbeltdør

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig, men sammenføyningene kan gi problemer. Bruker du ei kapp-/gjærsag, går det vanligvis mye lettere.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Dør og vindu