Spar energi med termografi

Kan huset ditt holde på varmen, eller ender den dyre oppvarmingen ute i kulden? Det kan et termografikamera avsløre. Du skal bare vite hvordan du leser resultatet.

Det kan være vanskelig å avsløre om et hus er godt isolert eller ikke. Selv om du kan krabbe opp på loftet og se hvor mye isolasjon som ligger der, så kan du ikke se om det er isolasjonsmateriale inne i en vegg, og du kan ikke se om det er hull i isolasjonen og dermed kuldebroer som leder kulden inn og varmen ut av huset. Hvis du da ikke har et kamera som kan se gjennom vegger, gulv og tak.

Kamera med røntgensyn

Et termografikamera kan strengt tatt ikke se gjennom veggen, men det kan avlese temperaturforskjellen som er ett sted på veggen i forhold til et annet. Eller forskjellen mellom temperaturen på en vegg og et vindu. Og hvis forskjellen er stor, er det et tegn på at de områdene der temperaturen avviker, er dårligere isolert enn resten.

For virkelig å lære alt om termografering, krever det en lengre utdannelse, men du kan fint bruke et termografikamera som lekmann til å finne enkle feil som kuldebroer, utett­heter og dårlig isolerende vinduer.

Dette avslører et termografibilde:

  • Er veggene i huset godt isolert?
  • Er det hull i isolasjonslaget?
  • Er det kuldebroer?
  • Er det utettheter?
  • Holder vinduene på varmen?

FØR renovering:

Varmen forsvinner ut gjennom vinduene

Dette huset står foran en større renovering.

Vinduene er de opprinnelige tolags termorutene, og det er ønskelig å skifte dem ut til trelags energiruter. Men er det egentlig nødvendig? Svaret får du fra termografikameraet: Før renoveringen er forskjellen mellom temperaturen på veggen (3,5°C) og midt på vinduet (7,3°C) 3,8 grader.

Ruten er altså vesentlig varmere enn veggen, og det betyr at det slipper en hel del varme innenfra og ut gjennom ruten til fuglene, i forhold til den relativt beskjedne varmen som slipper ut gjennom veggen.

Det er viktig å måle en dag det er forholdsvis stor forskjell på temperaturen inne og ute, for eksempel en kald vinterdag. Da får du det beste resultatet.

På veggen under vinduet er temperaturen 3,5°C, men midt på ruten er den 7,3°C. Forskjellen er 3,8°C. Her slipper det altså ut nokså mye varme.

Termografikameraet som er brukt her, kan også ta et vanlig bilde samtidig med termografibildet. Det gjør det lettere å identifisere akkurat hvor på huset de forskjellige fargene opptrer.

ETTER renovering:

Nye vinduer holder mye bedre på varmen

Etter utskiftingen av vinduene settes termografikameraet i arbeid igjen. Det skjer på en kald vinterdag, der temperaturen på ytterveggen er -1,0 grader.

Som forventet er temperaturen på ruten høyere enn på veggen, men forskjellen er nå markant mindre enn det var tilfellet med de gamle vinduene: Midt på ruten er det nå 0,2 grader – forskjellen mellom veggen og ruten er altså bare 1,2 grader, og det er greit innenfor det akseptable.

Det betyr at færre høye oppvarmingsutgifter forsvinner ut gjennom vinduet, og sammen med en forbedret isolering i taket og andre steder, er huset blitt både billigere og mer behagelig å bo i.

Temperaturen på veggen er -1,0°C, mens den midt på ruten er 0,2°C. Forskjellen er altså redusert til 1,2°C. Det betyr at bare en veldig liten del av varmen slipper ut den veien.

Huset har fått nye vinduer, men i samme stil som de gamle. Selv om det ikke er synlig for de fleste, blir forvandlingen tydelig i eiernes fyringsutgifter fremover.

Se gulvvarmen – og unngå å skade den

Et opplagt sted å bruke et termografikamera, er på et gulv med gulvvarme: Kameraet avleser jo forskjeller i temperaturer, og derfor vil de varme kablene eller slangene synes tydelig.

Slå av gulvvarmen, la gulvet kjøle seg ned, og slå på varmen igjen. Da står varmekablene eller -slangene veldig tydelig frem, og du kan til dels se akkurat hvor de ligger, hvis du for eksempel skal skru opp en skillevegg eller et toalett fast til gulvet.

Du kan også se om gulvvarmen virker optimalt, eller om det for eksempel er en slynge som ikke fungerer.

På samme måte kan du bruke kameraet på det øvrige varmeanlegget ditt: Er det jevn varme i hele radiatoren? Er det varme i de rørene det skal være varme i? Og er det for øvrig hull i rørisolasjonen, slik at du sløser unødig med varmen?

Sjekk alt mulig annet

Termografikameraet opererer med forskjellen mellom varmt og kaldt. Og det betyr at du kan bruke kameraet til mye mer enn bygninger og sjekk av isolasjon.

For eksempel kan du sjekke solcellepanel for ”døde” punkter, som ikke er varme. Eller du kan fylle opp et tett avløp med varmt vann, og se på et termografibilde hvor det varme vannet stopper, og dermed hvor proppen befinner seg.

De dyrere kameraene kan for øvrig også se om et skadet håndledd eller en skulder er betent; betennelse avgir nemlig varme.

Og hvis du vil vite om hunden lå i sofaen like før du kom hjem, ja så avslører kameraet det stedet i sofaen der det nettopp har ligget noe varmt.

Dette koster et kamera

Brukervennlig kamera (Testo 865), velegnet til privat bruk.

Oppløsning: 160 x 120 pixler
Skjerm: 3,5" (9 cm)
Intervall: -30 til 280°C

PRIS: Ca. 13.700 kroner

Avansert kamera (Testo 883) med mange muligheter.

Oppløsning: 320 x 240 pixler
Skjerm: 3,5” (9 cm)
Intervall: -30 til 650°C

PRIS: Ca. 43.000 kroner

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Energisparing