19 tips til ditt nye gulv

Uansett hvordan ditt nye gulv skal se ut, og uansett hvordan du har tenkt å montere det, er det en rekke stalltips som det er kjekt å kunne.

Butikker og tilbudsaviser bugner av flotte gulv i alle tenkelige typer, størrelser og materialer. Det er selvfølgelig din egen smak som avgjør, men utover det spiller underlaget også en stor rolle for hva slags gulv du kan legge. I dag er de fleste gulv flytende, det vil si at gulvet legges løst oppå et bærende undergulv.

Det bærende undergulvet kan være det eksisterende gulvet, et plategulv eller et betonggulv. Det er dog fortsatt mange gulv som legges på tradisjonelt vis, og skrus fast direkte i strøer eller bjelkelag.

På de følgende sidene tar vi utgangspunkt i et nytt heltre lamellgulv, som vi legger oppå et gammelt tregulv. Vi lar det gamle gulvet ligge, og bruker tregulvet som undergulv for det nye lamellgulvet etter at vi har justert det med avrettingsmasse.

Men i stedet for å legge gulvet flytende har vi valgt å skru lamellgulvet fast i det gamle gulvet.Dermed kombinerer vi de to mest brukte metodene ved legging av nytt gulv.

3. Et jevnt underlag

UANSETT OM DU SKAL LEGGE ET FLYTENDE GULV ELLER DET SKAL SKRUS FAST, skal underlaget være fullstendig plant. Det vil si at underlaget ikke skal variere mer enn to millimeter over et spenn på to meter - og 0,6 mm innenfor en avstand på 25 centimeter. Kravene er strenge, men det lønner seg å følge dem.

Med rettholten finner du de ujevne stedene på gulvet, som her, hvor vi har funnet et for dypt søkk.

Kontroller at bjelkene ligger rett og i samme høyde. Det skal ikke være mer enn et par millimeters forskjell.

4. Opretting

HVIS UNDERLAGET ER UJEVNT skal det rettes opp. Under gulvet rettes opp med selvrettende avrettingsmasse. Hull og sprekker i undergulvet må tettes, så massen ikke renner gjennom til underlaget. Små sprekker tettes med fugemasse. Større hull lukkes for eksempel med byggskum.

Strøer og bjelker klosses opp så de ligger i samme nivå. De som ligger for lavt “heves” ved å montere et bord på siden - noe som kalles en lask.

Hull og sprekker skal tettes før du kan legge på avrettingsmasse.

Du kan justere gulvbjelkene med såkalte lasker.

Selv om det heter selvrettende avrettingsmasse, så skal det hjelpes på plass med en tannsparkel.

5. På fast grunn

HVIS DET NYE GULVET skal ligge oppå et gammelt tre- eller plategulv, skal du forsikre deg om at det gamle gulvet sitter skikkelig fast. Sørg for å etterskru eller spikre. Bruk skruer som er dobbelt så lange, eller spiker som er tre ganger lengre enn golvet er tykt.

Gi hver plate minimum én skrue eller spiker i hver strø eller bjelke. Start med å finne strøer eller bjelker i begge ender, marker med en strek over gulvet, og skru eller spikre i vei.

6. Gjør rent

SÅ SKAL UNDERLAGET VÆRE RENT FOR større kladder og løs smuss og skitt. Maling, mørtel og andre høye kladder skrapes lettest av med en sparkel.

Gamle rester av mørtel eller liknende fjernes.

Fei undergulvet grundig før du går videre.

7. Velg gulvets retning

VED TRADISJONELLE TREGULV som legges på strøer og bjelker gir retningen seg selv. Her skal gulvbreddene alltid ligge vinkelrett på tvers av strøer eller bjelker. Noe annet er det med gulv som legges på et bærende undergulv. Her har du frihet til å legge gulvet i akkurat den retningen du vil.

9. Velg et godt mellomlag

FLYTENDE GULV OG GULV SOM SKRUS TIL UNDERGULV skal ha et lyddempende og trykkfordelende mellomlag. Mellomlaget utlikner små ujevnheter, demper trinnlyden, og forhindrer at de to gulvene klaprer mot hverandre. Mellomlagene finnes i mange forskjellige tykkelser og utforminger. Hvilken type du skal velge avhenger av gulvtypen og underlagets beskaffenhet. Spør der du kjøper gulvet.

På strøer og bjelker er det ikke nødvendig å bruke mellomlag mellom det nye gulvet og bjelkene. Det samme gjelder for gulv som limes fast til undergulvet.

Mellom gulv og undergulv legges et 1-5 mm tykt mellomlag, som kan bestå av enten skummateriale, filt eller papp.

10. Hvor vil du slutte?

FØR DU ER KLAR TIL Å LEGGE DET FØRSTE BORDET skal du finne ut hvor du ender opp med det siste. Mål opp rommet slik at du allerede med det første bordet kan ta høyde for skjevheter, samt at du kan dele det første bordet på langs så du starter og slutter med like brede bord. Det gir rommet best symmetri. Før du begynner å banke på neste bredde, skal du sørge for at den første holder riktig avstand til veggen. Bruk avstandsklosser. For å gi gulvet plass til å bevege seg, skal du ha en avstand på 7-10 mm hele veien rundt.

Når rommet er målt opp vet du hvor bredt det første bordet skal være for at gulvet til slutt blir symmetrisk.

Legg det første bordet vinkelrett, eller slik at det fordeler skjevheter likt i begge ender.

Hvis kortveggene (A) er like lange, kan du måle diagonalene (B), og på den måten finne ut om rommet er vinkelrett.

Fordel rommets skjevheter. Første og siste bord skal være like brede, så du får et symmetrisk rom.

11. Slik legges det nye gulvet

GULVET SKAL LEGGES så endeskjøtene forskyves, slik at bordene overlapper. Hvor stor overlappingen skal være avhenger av gulvtypen, det står normalt beskrevet i veiledningen. En god tommelfin-gerregel er dog minimum 30 cm.

Den beste bankeklossen får du ved å skjære et 10-20 cm langt stykke av et gulvbord.

Skjøtene skal forskyves minst 30 centimeter for hver rekke.

12. Lim riktig

NÅR GULVET SKRUS FAST er det kun endeskjøtene som skal limes. Flytende gulv uten klikkskjøter skal limes på alle kanter.

Legg lim på toppen av fjæra på det ene bordet, og i bunnen av nota på det andre.

13. Kjøp et gulvjern

VED SISTE BORD i hver rekke, og ved de aller siste breddene, kan det være vanskelig å banke fordi det ikke er plass til hammeren. Her er et gulvjern til god hjelp. Gulvjernet flytter punktet du skal slå på et stykke ut på gulvet, slik at du får mulighet til å svinge hammeren.

15. Oppklossing fjerner ujevnheter

PÅ FLYTENDE GULV skal underlaget være helt plant. Hvis du derimot skrur gulvet fast til bjelker, strøer eller til undergulvet, så har du mulighet til å rette opp underveis. Du kan nemlig kompensere for mindre skjevheter og ujevnheter ved å legge små avstandsklosser av hard masonitt eller murpapp mellom gulvet og underlaget.

Oppklossingen skal ligge så skruen går gjennom klossen, slik at den ikke flytter seg.

16. Kom deg rundt rør

MÅL OPP og bor ett eller to hull som er 10 mm større enn diameteren på rørene. Hemmeligheten er å skjære åpningen inn til hullene kileformet. De skrå snittene gjør at sagsporet “forsvinner” når kilen limes og dyttes på plass.

Sager du en kile så forsvinner sagsporet.

17. Ved lister og karmer

UANSETT OM DU HAR FJERNET gulvlistene eller ei, så skal du sørge for at gulvet kommer under utstikkende lister og karmer. Skal gulvet gå gjennom døråpningen, må karmen også kuttes. Bruk et stykke av det nye gulvet som underlag for sagen, så passer høyden. Bruk samme teknikk på dørkarmen også.

Bruk et stykke av det nye gulvet som underlag for sagen.

18. Sett vanskelige bord på plass

AV OG TIL KNIPER DET når du skal slå to bredder sammen. Enten fordi de har slått seg litt, eller fordi fjær og not er for stram. For å få en skjøt helt tett, kan du skjære en bit av et gulvbord over på skrå, slik at de sammen fungerer som en kile. Det ene stykket skrus fast til undergulvet eller f.eks. en bjelke. Den andre delen bankes inn mellom stykket og gulvbordet. På den måten tvinges selv de mest gjenstridige bordene på plass.

Kilen får vanskelige bredder på plass.

19. Merk opp det siste bordet

DET SISTE BORDET skal ikke alltid skjæres helt rett. Du kan lett merke opp det siste bordet ved å legge det presist oppå det nest siste. Legg så et annet bord over som du dytter helt inntil veggen, og slå en strek. Husk deretter å trekke fra 7-10 mm, og skjær bordet med et skrått snitt.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Gulv