Skjær ut til rør

Når du legger gulv, vil du ofte støte på rør som sitter i veien, eksempelvis ved radiatoren.

Gulvleggeren vil her demonstrere hvordan du skjærer ut til rør. Da det her er det siste bordet i gulvet som skal legges, starter fagmannen med å måle ut hvor bredt bordet skal være. Målene overføres til bordet, så skjærer han det til med en bladsag.

Nå når bordet er tilpasset, må rørenes plassering markeres på bordet. Derfor legges bordet ned til rørene. Med en tømmermannsvinkel markerer fagmannen begge sider av rørene på bordet.

Så måles det fra kanten av det nest siste bordet og bort til forsiden av røret. Dette målet markeres likeså på bordet. Fagmannen bruker nå bredden på røret, som her er 3 cm, til å måle 3 cm ut fra streken som markerer forsiden av røret.

Nå kan fagmannen på frihånd tegne to sirkler, som markerer rørene. Når rørene er markert, skal klossen som skal sages ut markeres. Midten av rørene markeres ute på siden av begge rør, og det slås en strek mellom rørene.

Til slutt strekes det fra den utvendige siden av rørene og skrått bakover til baksiden av bordet. Gulvleggeren bruker en boremaskin til å bore ut til rørene. Boret er litt mindre enn rørene, så det er nødvendig å skjære av den siste lille biten med stikksagen. Det sages også mellom de to rørene.

Til slutt skjæres det fra bakkanten av bordet og inn til rørene. Legg merke til at sagen er litt vinklet. Dette gjør at klossen ikke vil falle helt gjennom hullet når den blir satt i. Utskjæringen rettes litt til med stikksagen, dermed vil det utskårne stykket passe fint inn.

Så skal bordet settes på plass. Her sørger gulvleggeren selvfølgelig for at bordet legges slik at rørene vil ligge i det utskårne hullet. Før fagmannen limer fast klossen, sjekker han at klossen passer.

Det smøres lim på klossens tre rette sider, og klossen legges i slik at den ligger på nivå med resten av gulvet. Fagmannen setter en kile mellom vegg og kloss for å holde klossen i spenn mens limet tørker. Når limet er tørt, kan kilen fjernes, og man har en pen avslutning rundt rørene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gulv