Hellimt klikkgulv gir god akustikk

Et klikkgulv er opplagt gjør det selv-arbeid. Som regel legger du det flytende, men limer du det fast får du et gulv uten knirkelyder og et rom med mindre trinnlyd.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
500 kr/m2
Hellimt klikkgulv gir god akustikk

Betonggulvet og bordene blir til én overflate. Limet gjør at de to elementene smelter sammen, så trinnlyd ledes ned i konstruksjonen.

Intro

De aller fleste klikkgulv legges som såkalt flytende gulv, der gulvflaten bare ligger som én stor, løs skive oppå undergulvet. Det er som regel helt greit, men hvis du limer bordene, vil de ikke bevege seg i skiftende temperatur og luftfuktighet. Og når gulvet ikke kan bevege seg, kan det heller ikke knirke.

Som en ekstra bonus, blir lyden av trinn på gulvet redusert, fordi tregulvet og undergulvet blir en kompakt, samlet flate, i stedet for en tynn treskive oppå et betongdekke.

Viktige forberedelser

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du legger et hellimt klikkgulv. Det er viktig at gulvet er plant og rent, før du begynner å legge gulvbordene. Slip vekk buler, og fyll opp hull med gulvsparkel, slik at du får en 100 % plan flate.

I veiledningen kan du blant annet lese om fordeler og ulemper ved helliming av gulv, og vi viser hvordan du:

 • legger de to første rekkene
 • legger gulvet på vanskelige steder, for eksempel ved døråpninger
 • legger de avsluttende rekkene

God fornøyelse!

Veiledning

De første rekkene

Begynn med å måle bredden på rommet, så du kan beregne hvor mange rekker gulvbord som kreves. Hvis det viser seg at det siste bordet mot veggen blir sma lere enn 4 cm, må du skjære til bordene i den første rekken, slik at start- og sluttrekken blir like brede.

Det ser penest ut. Før du begynner å lime, skal du tilpasse bordene og prøve om de passer. Vi anbefaler at du hele tiden jobber ved å tilpasse og prøvelegge to rekker, før du limer dem fast.

1

Legg gulvet med hver annen rekke forskjøvet en halv lengde. Begynn første rekke med et helt bord i venstre side, andre rekke med et halvt, og fortsett å skifte. Det du kapper av, kan eventuelt brukes til å avslutte rekken.

Sørg for hele tiden kun å streke opp og trekke på lim til to rekker om gangen. Da rekker ikke limet å sette seg mens du jobber, og du unngår å krabbe rundt i limet.

2

Strek opp til døråpninger. Den første rekken skal her kun være 14,5 cm bred inn mot veggen, men ha full bredde inn i døråpningen. Dette skal tegnes opp med hjelp av en vinkel når bordene er lagt løst på plass.

3

Sag vekk det overskytende hakket inn mot veggen. Bruk en stikksag, og sag fra baksiden så forsiden ikke fliser seg opp. Sjekk at bordet passer før du går videre.

4

Neste rekke startes med et halvt bord. Legg hele rekken, og sett sammen bordene i endene, men ikke på langsiden. Husk avstandsbrikker på 3-4 mm mot veggene.

5

Lag et strekmål. Skjær av fjæren på en bit av et gulvbord, og strek opp etter den, så du kan se hvor langt limet skal gå. Det skal ikke lenger ut enn til de to første rekkene.

6

Nå skal det limes. Påfør gulvlim i et jevnt lag. Bruk en tannsparkel med hardmetalltenner, som ikke slites av når de skrapes over betongen.

Limet skal ikke komme utenfor streken. Det skal ikke stikke frem under bordene.

7

Legg det første bordet på limet helt inn mot veggen og helt ute til venstre. Husk avstandsbrikker. Fortsett med de neste bordene, og klikk dem sammen i endene.

8

Fortsett med andre rekke bord, men start med et halvt bord, så sammenføyningene kommer til å ligge forskjøvet. Det stabiliserer gulvet og gir en mer naturlig overflate.

9

Pass på når du slår bordene sammen. Kantene er skrøpelige på et klikkgulv, så du skal ikke slå direkte på dem, men legge en trekloss mellom. Det finnes også egne slagklosser for klikkgulv.

10

Legg tunge ting på bordene som nå er på plass, og la limet tørke et døgn. Da har du noe å presse de neste bordene mot dagen etter, når du legger resten.

Vanskelige steder

Det kan umiddelbart virke vanskelig å føre et plankegulv inn i døråpninger. Men bare du sørger for å tegne og måle opp godt, og fremfor alt prøvelegge alle bord i to rekker om gangen, så kan det nesten ikke gå galt.

1

Overfør mål og vinkler. Bruk en tømrervinkel til å overføre vinklene fra åpningen til det bordet (A) som skal ligge i den. Lengden er enkel å måle med et målebånd.

2

Klikk bordet (A) på plass i åpningen. Merk at det er kort, så skjøten flukter med skjøten i rekke 2 (og 4, 6, 8 osv.). Det går lett, hvis du har husket å prøvelegge.

Under karmer

På et tidspunkt kommer du til en døråpning med en loddrett dørkarm. Her skal vi ha gulvet under karmen, så vi blir nødt til å sage litt av i bunnen. Til det er multikutteren uunnværlig. Har du ikke en allerede så kjøp en - gjerne med et par blad av god kvalitet.

1

Strek opp hvor karmen skal kappes. Her er terskelen fjernet for godt. Bruk et gulv­ bord eller en avstandsbrikke til å streke opp hvor det skal fjernes en bit av bunnen, slik at gulvet kan komme inn på undersiden.

2

Sag bunnen av karmen med en multi­ kutter. Velg et kvalitetsblad til tre. De er litt dyre, men de billigste bladene holder ikke særlig lenge hvis de støter på en spiker.

3

Bordet kan ikke klikkes på plass under dørkarmen. Derfor skal den lille kanten på fjæren fjernes med et stemjern. Det har ingen betydning for gulvets stabilitet, ettersom det limes fast.

Avslutning

Når du kommer til motsatt side av rommet, skal den avsluttende rekken planker tilpasses. Det gjør du når det mangler to rekker. Siste rekke legges nemlig løst på der nest siste rekke skal ligge. Da er det enkelt å streke opp på gulvbordene.

1

Legg den siste rekken (2) bord, men ned på nest siste (1) rekkes plass, og sett sammen rekken i endene. Ikke bry deg om at det nå ligger to rekker med skjøter ut for hverandre. Det skal være slik bare en stund.

2

Legg nå de siste to rekkene. Når alt er merket opp, tas rekke 2 (den siste) og sages til. Så legges den riktige, nest siste rekken (1) ned, og til slutt legges rekke 2.

Materialer

 • Betongprimer
 • Gulvlim (her SikaBond)
 • Klikkgulv

Spesialverktøy

 • Tannsparkel m. hardmetalltenner.

Tidsforbruk

2-3 dager.

Pris

Cirka 500 kroner per kvm.

Vanskelighetsgrad

Nøyaktighet og erfaring med å legge klikkgulv er nødvendig her.

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Video

TEKNIKK: Tilpass fotlist til skjevt gulv

Med et enkelt verktøy får du listene til å flukte

Video

VERKTØY: Slik bruker du multikutteren

I denne videoen lærer du alt om maskinens smarte funksjoner og tilbehør. De mange forskjellige typene tilbehør gjør det mulig både å sage, stemme ut, kappe, frese og slipe på steder der andre verktøy ikke kan komme til. Maskinen kan brukes i både tre, plast, metall og mørtelfuger, for å nevne noe.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Gulv