Lett
Vanskelig

Når en vegg blir fjernet for å åpne forbindelsen mellom to rom helt eller delvis, etterlater det et hull i gulvet der veggen sto. Hvis du ikke skal legge et helt nytt gulv, må du lappe hullet. Og her kan vi like gjerne advare på forhånd: Det er en utopi å tro at du får “lappen” til å ligne resten av gulvet. Selv ikke hvis du kan skaffe den samme typen gulv skal du forvente at det lykkes. Dels vil fargeforskjellen på det nye bordet og det gamle gulvet alltid synes, dels skal du være mer enn heldig hvis bredden på hullet svarer nøyaktigt til et gulvbord. Derfor velger vi her å lage en synlig reparasjon, som står i klar kontrast til det eksisterende gulvet. Det blir en elegant løsning, som ikke skjemmer fordi den toner rent flagg: Her har vi åpenbart føyet sammen to gulvflater.

Ta hensyn til bevegelser

Vi har valgt å lappe hullet med et lamellimt gulvbord; det beveger seg lite, og skaper derfor ikke problem når vi føyer det til det eksisterende gulvet med en elastisk fuge. Fugen selv sørger for å fange opp de bevegelsene som tross alt er i gulvet – også selv om vi sørger for å understøtte det nye gulvbordet godt. Vi kunne ikke skaffe gulvbord i hele hullets lengde, så vi måtte føye to bord sammen. Det er da viktig at skjøten ligger rett over en underliggende bjelke.