Lapp hullet – etter veggens fall

En vegg som er fjernet gir et stygt hull i gulvet. Det er sjelden mulig å slette sporene etter hullet fullstendig, så her er en synlig og flott løsning.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
500 kroner

Intro

Når en vegg blir fjernet for å åpne forbindelsen mellom to rom helt eller delvis, etterlater det et hull i gulvet der veggen sto. Hvis du ikke skal legge et helt nytt gulv, må du lappe hullet. Og her kan vi like gjerne advare på forhånd: Det er en utopi å tro at du får “lappen” til å ligne resten av gulvet. Selv ikke hvis du kan skaffe den samme typen gulv skal du forvente at det lykkes. Dels vil fargeforskjellen på det nye bordet og det gamle gulvet alltid synes, dels skal du være mer enn heldig hvis bredden
på hullet svarer nøyaktigt til et gulvbord. Derfor velger vi her å lage en synlig reparasjon, som står i klar kontrast til det eksisterende gulvet. Det blir en elegant løsning, som ikke skjemmer fordi den toner rent flagg: Her har vi åpenbart føyet sammen to gulvflater.

Ta hensyn til bevegelser

Vi har valgt å lappe hullet med et lamellimt gulvbord; det beveger seg lite, og skaper derfor ikke problem når vi føyer det til det eksisterende gulvet med en elastisk fuge. Fugen selv sørger for å fange opp de bevegelsene som tross alt er i gulvet – også selv om vi sørger for å understøtte det nye gulvbordet godt. Vi kunne ikke skaffe gulvbord i hele hullets lengde, så vi måtte føye to bord sammen. Det er da viktig at skjøten ligger rett over en underliggende bjelke.

Det ferdige gulvet henger sammen

Det er tydelig at det er satt et bord mellom de to gulvene, her i overgangen mellom det ene og det andre rommet. Bordet i den lysere fargen med de fugede overgangene er markant.

Den elastiske fugen tillater treet å bevege seg, og opptar samtidig noen av de bevegelsene som oppstår i gulvet når du går på det. Vi har ført fotlistene rundt langs veggene for å fullende verket.

“Lappen” ligger 1 mm høyere enn det øvrige gulvet. Det utjevnes helt første gang vi sliper gulvet.

Så elegant kan det gjøres - en synlig skjøt av to gulv etter veggens fall.

Veiledning

01
Skjær hullet rent 5 Trinn

Den gamle veggen har etterlatt et hull, som verken har rette kanter eller passer i bredden til de nye gulvbordene vi vil lappe hullet med. Derfor skal hullet skjæres til i riktig bredde. Vi legger til 10 mm i bredden, slik at vi får plass til en 5 mm fuge på hver side av “lappen”.

Det er enklest å sage med en dykksag på skinne. Alternativt kan du bruke et helt rett bord, eller en rettholt å føre sagen langs, men hvis du har, eller kan låne eller leie en dykksag med førings-skinne, så bør du bruke den.

Før du sager skal du slå eventuelle spiker i gulvbordene ned i bjelkene under, slik at du ikke skader sagen.

1

Slå alle spiker langs kanten gjennom bordet og ned i bjelken med en gjennomslagsdor.

2

Plasser et stykke av en fotlist langs veggen, og legg et vater eller et rett bord utenpå. Slå en strek langs vateret, og gjenta prosedyren på den andre siden av hullet også.

3

Juster dykksagen så den bare akkurat skjærer gjennom bordene. Legg føringsskinnen inntil streken, og skjær kanten ren med dykksagen.

4

Skjær vekk den siste biten mot veggen med en multikutter eller en håndsag, og fjern det avskårne stykket.

5

Skru kanten av bordene fast til bjelkene. Glemmer du dette, risikerer du at bordene vil vippe når du i fremtiden tråkker på kanten av dem.

02
Sett på plass bordet 6 Trinn

1

Lag understøtting til bordet. Skjær lektebiter som er 2 cm lenger enn bredden av sprekken, legg lim ytterst på lektebitene, og plasser dem for hver 30 cm i sprekken, klosset opp med kiler. Fest kilene med en skrue.

2

Utlign forskjellen mellom tykkelsen av det nye bordet og de eksisterende gulvbordene med lister som limes og skrus fast til bjelkene og lektebitene. Legg lim på alle lister, og legg i bordet.

3

Sett noe tungt på bordet når det er lagt ned på listene i hullet. La limet herde til neste dag.

4

Press stopping ned i sprekken mellom bord og gulv. Press det ned med en skrutrekker, slik at det ligger 4-5 mm under bordets overflate.

5

Avdekk med maskeringsteip på begge sider av sporet. Teipen skal plasseres nøyaktig mot kanten. Med en skrutrekker presses teipen mot kanten.

6

Hold fugepatronens skrå flate ned mot sporet, og fyll det rikelig opp med fugemasse. Den overskytende fugemassen presses ut på teipen, som straks skal fjernes. Ha en avis klar til å legge teipen på slik at den ikke griser på gulvet.

Materialer

 • Lektebiter og trelister
 • Gulvbord
 • Mineralull

Dessuten:

 • Bred maskeringsteip
 • Pu-lim
 • Fugemasse (f.eks. Sikaflex 11 FC)
 • 4 x 50 mm skruer
 • Plastkiler
 • Rund skumstopping, 10 mm

Spesialverktøy

 • Dykksag/føringsskinne
 • Gjennomslagsdor
 • Evt. multikutter

Tidsforbruk

½ -1 dag, pluss limets tørketid

Pris

Cirka 500 kroner

Vanskelighetsgrad

Det krever litt nøyaktighet, men til gjengjeld blir resultatet veldig bra.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...