Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Undergulv

Se her hvordan det viktige undergulvet blir helt perfekt.

Når du skal legge nytt gulv, er det viktig at undergulvet er i orden. Det er en forutsetning for et godt resultat, og en lang levetid på gulvet.

Du skal også sikre deg mot at det kan trenge opp fukt nedenfra. Det kan ødelegge tilfarerne som gulvet ligger på. Tilfarerene skal også plasseres på en solid oppklossing, slik at de holder seg på plass og er i vater over hele gulvflaten. Da blir også det ferdige gulvet du legger oppå helt rett.

Sponplater avslutter undergulvet, og når de er limt og skrudd fast til tilfarerne, kan du legge det endelige gulvet. Det finnes et hav av muligheter i alle prisklasser, fra laminat, til tregulv, linoleum eller tepper.

Viktig å vite før du legger undergulv

Sjekk at betonggulvet ikke er fuktig. Det er en forutsetning for at undergulvet skal kunne bygges opp som her, med en fuktsperre på betongen. Fuktsperren sikrer trekonstruksjonen mot fukt nedenfra, som det kan være en risiko for, men den sikrer også mot eventuell radonstråling.

Du kan sjekke om betonggulvet er for fuktig ved å teipe en kvadratmeter fuktsperrefolie fast til gulvet et døgns tid. Hvis det dannes kondens under plasten, er gulvet for fuktig til å legge et gulv bare med en fuktsperre, fordi du risikerer at det dannes mugg under fuktsperren. Hvis betonggulvet er for fuktig, bør du kontakte fagfolk og få deres råd.

Last ned gjør det selv veiledningen og se hvordan du legger et perfekt undergulv

I denne gjør det selv veiledningen kan du se hvordan du lager et utrolig stabilt undergulv. Vi viser hvordan du:

  • forbereder rommet som undergulvet skal legges i
  • oppklosser undergulvet med kiler
  • isolerer mellom kiler
  • legger sponplater oppå.