Bulen av filt skjæres opp med en hobbykniv, og den løse veven rives av. Ved å holde kniven på skrå, lages det en myk overgang. Når all løs filt er fjernet, må det slipes, slik at gamle filtkanter fjernes.

Maleren vil ikke forsøke å sette opp en ny stripe filt. I stedet sparkles reparasjonen med gipsfiller, eller lett sparkel. Det legges et lag masse på den brede sparkelen, som deretter først trekkes fra skjøten og nedover.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Få glatte vegger med glassfilt

Deretter trekkes det fra samlingen og oppover. Reparasjonsmassen sørger nå for at det ikke er nivåforskjell mellom reparasjonen og filten.

Sparkelmassen er tørr etter et par timer, deretter kan det slipes. Reparasjonen grunnes med en heftgrunn før det males. Nå når reparasjonen er malt, er det umulig å se at filten mangler i overgangen mellom tak og vegg.