Hevet terrasse med innebygget badestamp

Å bygge en hevet terrasse på 30 m² er et stort prosjekt, og velger du å integrere en badestamp, kan det virke uoverkommelig. Det trenger det imidlertid ikke å være, for når du først får plassert stolpene riktig, er det slett ikke vanskelig å oppnå et resultat som gjør naboene grønne av misunnelse.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
15.000 kroner
Den nederste delen av badestampen skjules av trekledning

Den nederste delen av badestampen skjules av trekledning

Intro

En hevet terrasse kan i sommermånedene fungere som en forlengelse av stuen eller kjøkkenet. Barn og voksne kan renne inn og ut uten å snuble i trapper. Integrerer du i tillegg en vaskekte badestamp i terrassen, slik vi har gjort her, blir det garantert masser av aktivitet på terrassen - også selv om det norske sommerværet ikke alltid er det beste.

Vi begynner med å plassere stolpene som skal bære terrassen på rad og rekke, og sørger for at de er i lodd. Deretter setter vi en veggsvill på murveggen og skrur de øvrige bjelkene på stolpene. Vi legger terrassebord, lager rekkverk og trapp - i tillegg tilpasser vi alt sammen til badestampen.

Selve installasjonen av stampen overlater vi dog til en rørlegger.

Veiledning

01
Sett stolper 5 Trinn

For å unngå unødig oppretting senere i byggeprosessen, sørger vi for å plassere stolpene på en snorrett rekke. Her lager vi hull til stolpene ned til frostfri dybde med et jordbor, og sjekker fortløpende at stolpene er i lodd når de plasseres. Når stolpen står som den skal, heller vi cirka 15 kg tørrbetong ned i hullet, gir det litt vann og dekker det med jord. Deretter banker vi ned par lekter som spennes fast til hver stolpe, for at de ikke skal flytte seg.

1

For at terrassen skal flukte med huset, festes en snor på siden av veggen, slik at stolpene kan plasseres etter den.

2

Bor hull til stolpen med et jordbor, og sjekk at du kommer til det som anses for å være frostfri dybde hos deg. Bruk eventuelt en teip på boret for markere dybden.

3

Plasser den første stolpen (A), og kontroller med vateret at den er i lodd i begge retninger. Skru et par midlertidige skråstivere fast på stolpen, slik at den ikke flytter seg når du fyller hullet med betong.

4

Før den andre hjørnestolpen plasseres, tar vi et diagonalmål. For at terrassen skal være i vinkel, skal avstanden fra hushjørnene til hjørnestolpene være den samme.

5

Husk at de ytterste stolpene skal være lengst, fordi de også skal brukes til å montere rekkverk på når terrassen er ferdig.

02
Veggsvill og bjelker 7 Trinn

Det første du skal gjøre er å få på plass veggsvillen og bjelken til gulvet. Først svillen på husveggen og deretter bjel­ kene utenpå de ytterste stolpene. Det er viktig at alt er helt i vater, slik at bjel­ kene som blir underlaget for terrasse­ bordene også blir helt i vater.

For å gjøre konstruksjonen så sterk som mulig, stiver vi opp bjelkelaget med mange korte mellomstykker.

1

Avsett ønsket høyde, og bor et hull for hver halve meter gjennom svillen (C) og inn i veggen. Monter deretter svillen med 10 x 180 mm franske treskruer med spenn­ skive - eventuelt med en slagtrekker.

2

Ved ikke å trekke veggsvillen (C) helt ut til hjørnet, blir det plass til å feste side­ bjelkene slik at de flukter med husveggen. Tvingen sikrer at høyden blir jevn. Skru den fast med 5 x 100 mm skruer.

3

Trekk en krittsnor mellom de ytterste stolpene (A), og gi den et napp. Dermed har du avsatt høyden på alle stolpene.

4

Monter bjelkeskoene til de tverrgående bjelkene på veggsvillen (C). Vi bruker beslagskruer på 5 x 40 mm.

5

Når bjelkene (D) er satt fast, kontrolleres høyden en ekstra gang med en snor for å sikre at alle bjelkene flukter med hverandre. Vi bruker 5 x 100 mm skruer til monteringen.

6

Monter korte mellomstykker (C) mellom bjelkene (D). Det skal være cirka 40 cm avstand mellom dem. Skru dem fast med 5 x 100 mm skruer, og bruk tvinger for å sikre at alt flukter.

7

Mellomstykkene (C) forskyves i forhold til hverandre, slik at du kan skru dem fast gjennom de lange bjelkene (D). Langs stolpene ut mot fronten av terrassen settes en ekstra bjelke, ettersom terrassebordene skal ligge på tvers langs kanten. Når skjelettet er ferdig, er det opplagt å behandle det med trebeskyttelse. Vi har valgt svart, men velg den fargen du liker best.

03
Legg terrassebordene 7 Trinn

Når du plasserer det første bordet, skal det ligge vinkelrett på husveggen. På den måten blir det enklere å legge alle bordene helt rett. Når det første bordet ligger riktig, er det bare å fortsette. Vi bruker en blyant som avstandskloss mellom bordene. Det sikrer at regnet kan renne av, og at avstanden mellom de enkelte bordene er noenlunde lik. Vi lar dessuten de ytterste terrassebordene stikke et par cm utenfor sidesvillene for å gi gulvet en pen avslutning.

1

Ved å lage en liten mal, sikrer du at terrassebordene (E) kommer til å stikke like langt utenfor i sidene (C).

2

Når du har målt avstanden med malen, lager du en strek med krittsnoren. Dermed vet du hvor det første bordet (E) skal ligge, og du sikrer at det ligger helt rett.

3

Når det første bordet er skrudd fast, og du har forsikret deg om at det ligger helt rett, kan de neste bordene skrus fast. Vi bruker en tømrerblyant som avstandskloss. Da vet vi at avstanden mellom bordene blir så jevn som mulig. Med en vinkel kan du markere avstanden mellom skruehullene og sikre at skruene flukter.

4

Deretter er det bare å montere resten av bordene med 5 x 60 mm terrasseskruer. Vi setter skruene i en vinkel på 90 grader og husker å bruke blyanten som avstandskloss hver gang.

5

Hold en avstand på et par cm mellom veggen og terrassebordene, slik at regnvannet kan renne av. Bruk eventuelt en list eller noen avstandsklosser for å sikre at avstanden blir den samme hele veien.

6

Ved døråpningen er du nødt til å tilpasse terrassebordene, slik at avstanden til veggen blir den samme på begge sider av døren.

7

Terrassebordene kappes med en dykk­ sag, slik at kanten blir helt rett og flukter med stolpene.

04
Montering av trappen 4 Trinn

Ved å klosse opp trappevangene på tre betongheller, får de en større trykk flate mot underlaget, og vi unngår at det trenger opp fukt fra bakken i vangene. Etter at de er klos­ set opp, festes den øverste delen av vangene, før vi bygger skjelettet som badestampen skal stå i. Vi kan dog ikke montere trappetrinn og side­ kledning på skjelettet før stampen er koblet til og klar til bruk.

1

Trappevangene settes på betong­ heller, slik at de får en større trykkflate og det ikke trenger opp vann fra bakken i dem. Hellene vatres opp nøye.

2

Plasser trappevangene på hellene og skru dem fast i toppen med 5 x 100 mm skruer, slik at selve terrassegulvet blir det siste trappetrinnet.

3

På den ene siden av trappen lages konstruksjonen til badestampen. Trappen kommer til å være helt i siden av stampen.

4

La de øvrige sidene av konstruksjonen stå åpne, slik at badestampen kan bæres inn fra siden. I midten har vi støpt et lite fundament som badestampen skal stå på.

05
Bygg rekkverket 6 Trinn

Rekkverket er en forholdsvis enkel konstruksjon, der toppbordet består av et terrassebord som er satt fast til de loddrette stolpene. De vannrette terrassebordene som danner kledningen, skrus også fast i de loddrette stolpene. Vi bruker vateret fortløpende for å sikre at kledningen er i vater. Rekkverket er noe av det som synes best, derfor skal det selvfølgelig være helt snorrett.

1

Legg en strimmel murpapp mellom den første stolpen mot endeveggen (F) og veggen, og skru den deretter fast med tre 5 x 100 mm skruer og tilhørende plugger.

2

Monter de øvrige stolpene med vinkelbeslag med cirka én meters mellomrom. Vate­ ret brukes til å sikre at stolpene er i lodd.

3

Skjær til kledningen (E) på endeveggen med en dykksag, slik at den flukter med endebordet på terrassen. Føringsskinnen er holdt fast med tvinger, slik at den ikke flytter seg mens det sages.

4

Som ”kledning” til rekkverket brukes også terrassebord (E). Du kan med fordel bruke tvingene til å holde bordene på plass mens du sikrer at de er helt i vater.

5

Skråskjær kledningen til trapperekkverket med en stikksag, slik at det passer med de vannrette bordene. Ved å vende sagen er det lettere å se hvor du sager, og snittet blir som regel mindre oppfliset.

6

Når du har sikret at vinkelen passer, monteres bordet (E) med to 5 x 60 mm terrasseskruer. Den andre enden ren­ skjæres helt til slutt.

06
Tilpass terrassen til badestampen 6 Trinn

Nå skal badestampen geleides på plass. Vi plasserer den på det lille fundamentet vi har laget og understøtter setene med isoporblokker. Deretter handler det bare om å tilpasse terrassebordene slik at de “fortsetter” inn under kanten av badestampen. Selve tilkoblingen av stampen og rørarbeidet som hører med, overlater vi til en rørlegger.

1

Når badestampen står solid på fundamentet, skal du forsikre deg om at den er helt i vater. Stampen kommer nemlig ikke til å hvile på terrassen, kun på fundamentet.

2

Terrassebordene festes til konstruksjonen, slik at de fortsetter under kanten på badestampen. Ved å montere noen ekstra skråstivere rundt stampen, får du noe å skru fast bordene i.

3

Kanten på terrassen avsluttes med et terrassebord på langs, slik at endene på bordene ikke synes og konstruksjonen får et sammenhengende uttrykk.

4

Trappetrinnene (E) skrus fast til alle vangene med 5 x 60 mm terrasseskruer.

5

Konstruksjonen rundt badestampen kles med terrassebord (E). Ved å la hvert annet bord være en smal list skåret av et terrassebord, blir avslutningen ekstra flott.

6

Så er det på tide å trekke i badetøyet for å få skyllet vekk sagflisen.

Materialer

100 x 100mm impregnert furu

 • 6 stolper à 300 cm (A)
 • 5 stolper à 240 cm (B)

48 x 98mm impregnert furu

 • 33 lengder à 240 cm (C)
 • 4 lengder à 360 cm (D)

28 x 120mm impregnert furu

 • 113 terrassebord à 400 cm (E)

70 x 70 mm impregnert furu

 • 4 stolper à 300 cm (F)

I tillegg:

 • 4 trappevanger med sju trinn
 • 8 poser tørrbetong à 25 kgBeslagskruer, 5 x 40 mm
 • Franske treskruer, 10 x 180 mm
 • Terrasseskruer, 5 x 60 mm
 • Galvaniserte skruer, 5 x 100 mm
 • Plugger, 6 x 30 mm
 • Plugger, 10 x 50 mm
 • Trebeskyttelse i henholdsvis hvit og svart

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag
 • Jordbor
 • Dykksag med føringsskinne
 • Krittsnor
 • Eventuelt en slagtrekker

Tidsforbruk

En ukes tid for to personer.

Pris

Ca. 15.000 kroner for en terrasse på 30 m². I tillegg kommer utgiftene til selve badestampen.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med oppmålingen og alle snittene, men det er en grei oppgave for en erfaren gjør det selv-er.

Tegning

Multimedia

Video

TEKNIKK: Støpte stolper

Med avstiving får du dem i lodd, mens betongen herder

Video

TEKNIKK: Stolper på rekke

Med en hjelpesnor får du dem til å flukte nøyaktig

Video

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

Video

TEKNIKK: Skjøting av terrassebord

Lag skjøtene oppå en tilfarer. Da blir de sterke

Video

TEKNIKK: Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Badestamp