Flott hagemur i gatestein

Det er hardt arbeid å lage en hagemur i gatestein. Men den blir riktig fin og svært solid hvis du setter den på et godt fundament og med en liten helning inn mot jordbakken slik at muren bedre kan motstå presset fra den.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
Varierer

Intro

I hager med nivåforskjeller gjelder det å finne gode løsninger for å holde jorda på plass, ellers kan den rase ut. Her holdt hagen foran huset bokstavelig talt på å rase ned på terrassen slik at det var bruk for en sterkere og mer langtidsholdbar løsning. Derfor bestemte eierne seg for å lage en mur i gatestein som kunne holde jordbakken i sjakk.

En mur skal først og fremst ha et solid fundament for å kunne holde, og den bør helle litt inn mot bakken. Når muren er lagt opp, bør den sikres ytterligere med betong bak.

Denne muren skal ligge langs huset og så slå en bue inn mot hagen bak huset.

Når du legger gatestein, må du være innstilt på at det er litt av et puslespill fordi slik stein varierer en god del i størrelse. Du får ganske enkelt det fineste resultatet hvis du tar deg bryet med å velge ut steinene og prøve å få det til å gå opp uten å måtte skjære i dem.

Det lønner seg å skifte arbeidsstilling ofte slik at du skåner ryggen, for det er hardt å arbeide med gatestein om du ikke er vant til denne type arbeid. Til denne muren, som er 42 meter lang, må det flyttes rundt på 8 tonn gatestein - og tre-fire ganger så mye betong og mørtel.

Fundamentet
For at muren skal bli sterk og kunne holde presset fra jordbakken, skal den legges på et solid fundament. Det får du ved å grave ei 90 cm dyp grøft og fylle den med betong.

Den første rekka
Den første rekka med stein bør ha godt feste i betongen. Bank steinene på plass slik at de ligger vannrett. Muren lages som ei trapp slik at hver steinrekke rykkes 1,5 cm inn mot jordbakken.

Den ferdige muren
Alle steinene er lagt. Det ble i alt fire rekker slik at muren har en høyde på cirka 60 cm. Bak muren har vi lagt betong som gir ekstra styrke slik at muren bedre holder jorda på plass.

Veiledning

01
Den rette muren 8 Trinn

Når du skal lage en hagemur av gatestein, skal den stå på et fundament av betong. Da er du sikker på at muren ikke synker med tiden. Fundamentet støpes i ei 20 cm bred grøft, som er 90 cm dyp (frostfritt) eller på drenerende grunn

På den rette muren skal du bruke ei snor slik at rekkene blir rette, og steinene ligger i samme nivå. Spenn ut snora slik at den markerer lengden på muren og høyden på den steinrekka du legger.

Det er praktisk å legge ut de ti første steinene og fuge dem. Deretter fyller du mer betong i renna og stamper den sammen før du legger ti steiner til og fuger. Da varierer du arbeidet og skåner ryggen.

1

Grav ei grøft som fundament til muren, 90 cm dyp. Sett opp ei snor på det rette stykket. Vi har gravd renna mellom belegningkanten og jordbakken med en stikkspade, men du kan også leie en minigravemaskin.

2

Snora sitter på to jernrør. De skal helle 15 prosent inn mot jord bakken slik at muren kan stå mot presset fra den. Sett vateret i lodd ved jernrøret. I en meters høyde skal det være 15 cm mellom vater og jernrør. Sjekk at snora er rett.

3

Grøfta til fundamentet fylles opp med betong som er så tørr og fast at du kan sette steinene i den med det samme. Fyll betong i renna 2-3 meter om gangen, og stamp betongen sammen, for eksempel med et bord før du legger første steinrekka.

4

Bank steinene på plass med en gummihammer slik at de følger snora og ligger helt rett. Avstanden mellom dem skal være cirka 1,5 cm. Du skal passe på at den nederste rekka med stein får godt feste i betongen.

5

Gatesteinene er en del ulike i størrelse. I de nederste rekkene (skiftene) betyr det ikke så mye - steinene legges bare slik at framkanten flukter. Men i den øverste rekka er det penere hvis steinene er mer like.

To av steinene legges slik at den korte enden vender utover. Da får muren riktig lengde uten at du må skjære steinene.

6

Fyll mørtel i fugene. Den helles ned i de loddrette fugene med ei trekantskje. Hold litt mot med den smale fugeskjea mens du heller ned. Press så mørtelen sammen med den smale fugeskjea. Hold eventuelt trekantskjea mot kanten av steinene imens.

7

Fugene avrundes øverst med ei fugeskje. Framkanten på fugen blir nemlig synlig fordi steinrekkene skal forskyves 1,5 cm innover slik at de danner ei trapp, og muren får den rette helningen inn mot jordbakken.

8

Hev snora 16-17 cm til neste rekke med stein. Steinene er 14 cm høye, og så bør det være et par cm til fugen. Legg mørtelen på den foregående rekka, og vrikk steinene i den neste rekka på plass. Etterpå går vi i gang med den runde muren.

02
Vi gjør klar til den runde muren

Den runde delen av muren er litt vanskeligere å måle opp for, men ved å sette ei snor på et jernrør ved huset får vi en slags stor passer som vi bruker til å rette inn den runde delen av muren etter. Med denne snora kan vi både sjekke hvor grøfta til fundamentet skal graves, og sikre at framkanten av steinene danner buer med samme midtpunkt hele veien oppover muren i hele rundingen.

03
Det runde delen 6 Trinn

1

Den første rekka med gatestein legges på plass til den runde delen av muren. Kontrollér med et vater at steinene ligger i nivå. Hvis ikke bankes de på plass med gummihammeren. Snora er spent ut så tett ved steinene som det er mulig i buen.

2

Vi sikrer at muren får den samme krummingen i hele buen ved å slå ei jernstang i bakken der sentrum av buen skal ligge. Ved å binde ei snor rundt stanga har vi en stor passer som hjelper oss med å legge alle steinene i samme avstand til sentrum.

3

Fugebredden er bare 1 cm mellom steinene på den siden som vender ut mot terrassen i den runde delen av muren. Smalere må ikke fugebredden være. Den bør ha en viss bredde for at muren skal kunne bevege seg litt uten å sprekke.

4

Hell drøyt 2-3 cm fugemørtel på for hver rekke gatestein, og vrikk så neste steinrekke ned i det til de ligger i nivå. Steinene legges i forband slik at de overlapper hverandre med 1/3 eller 2/3.

5

Hell betong bak muren slik at muren blir sterk. Begynn å fylle ned betong når den andre steinrekka er på plass - både på den rette og den runde delen. Og fyll så på etter hvert som du bygger opp muren.

6

Sjekk at jernrørene har den rette helningen når snora heves for hver rekke. Fugen får ikke helt lik tykkelse fordi gatesteinene varierer en del i størrelse. Det kan til dels utlignes i fugen.

Betongen bak bankes lett på plass med et bord.

04
Steinen rengjøres 3 Trinn

1

Gatesteinene børstes over med en myk kost for å fjerne de verste restene av fugemørtelen. Det skal helst skje før det har gått en halv til en time etter at steinene er satt og fuget ut.

2

Dynk steinene med vann, f.eks. med en murkost, og børst så hver enkelt stein grundig med f.eks. en oppvaskebørste. Det er et stort arbeid, så sett av god tid til det også.

3

Hagemuren er ferdig, og betong og fugemørtelen er herdet. Det er en god idé å vente med å anlegge en hage like ved en nybygd mur før den har herdet. Det tar en treukers tid alt etter været.

Materialer

Materialer (til 42 meter mur)

  • 8 tonn stor gatestein 10 m³ blandingssand 125 poser sement à 25 kg
  • 6 m³ finere sand

Spesialverktøy

  • Sementblander
  • Trekantskje Fugeskje Lange jernrør
  • Gummihammer Murkost Myk børste

Tidsforbruk

Cirka 2 uker

Pris

Prisen varierer en del. Sjekk om frakten er inkludert.

Vanskelighetsgrad

Pass på at fundamentet og helningen mot jordbakken er i orden. Vær oppmerksom på at det er hardt for ryggen å arbeide med gatestein.

Tegning

Det du ikke ser

Gatesteinene er bare en del av muren som holder jorda.

Det du ikke ser

Video

TEKNIKK: Deling av stein og heller

En kraftig vinkelsliper med diamantskive fikser jobben

TEKNIKK: Oppmerking av store sirkler

Med en "passer" av en påle og patentbånd er det enkelt

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hage