Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Skal du ha regnvann nok til hele sommeren, er det sjelden nok med de 2-300 literne som de største regnvannsbeholderne i hagesentrene rommer. Velger du derimot en palletank på 1000 liter, er du dekket godt inn. Palletanken er stor og tåler frost.

Som navnet antyder, er tanken montert på en pall. Det gjør den enkel å flytte på plass, og pallen skaper samtidig en solid bunn for tanken. Leter du litt på nettet, finner du billige, brukte palletanker. Vi fant en til 300 kroner med noen raske søk.

Uansett om du velger en palletank eller en annen regnvannsbeholder, er den sjelden pen, og det er derfor irriterende å ha den stående inntil husveggen, der regnvannet skal samles opp. Men du er faktisk ikke låst av denne plasseringen. Du kan nemlig grave ned en slange til tanken i plenen eller under en terrasse, og dermed flytte vanntanken til nederst i hagen eller bak huset, der den verken står i veien eller ødelegger utsikten.

Derfor virker det

Når du fyller en slange med vann, vil vannspeilet i hver ende av slangen alltid være i samme høyde. I takt med at slangen fylles med vann, stiger vannspeilet like mye i hver ende av den, inntil vannstanden er så høy at vannet kan renne inn i tanken. Det er derfor viktig at regnvannet samles høyere på nedløpsrøret enn inntaket på vanntanken. Når tanken er full, sørger nedløpsventilen for at overskytende regnvann fortsetter ned i nedløpsrøret.

Monter nedløpsventil

Hvis du skal kunne grave ned slangen, er det viktig at nedløpsventilen monteres i riktig høyde på nedløpsrøret. Den skal nemlig plasseres høyere oppe enn der vannet skal føres inn i vanntanken. Ellers vil det ikke fungere. Derfor kappes nedløpsrøret av i toppen, og det lages plass til nedløpsventilen.

Sett slangen på tanken

Vannslangen skal monteres i toppen av vannbeholderen. Innløpet på tanken skal plasseres lavere enn høyden der vannet tappes fra nedløpsrøret. Det er nemlig høydeforskjellen som gjør at regnvannet renner over til tanken, via den nedgravde slangen.