Bygg med mureren

I dette prosjektet viser mureren hvordan man bygger en hagegrill. Vi oppfører grillen innendørs, men arbeidsmetoden er nøyaktig den samme som om den var blitt oppført hjemme i hagen. Mureren viser hele prosessen fra utgraving til fundament via oppmuring til den siste finish med fuging og filsing.

Underveis lærer du også hvordan du lager en solid armering, buer og tilpasset stein. Arbeidsmetoden og mureteknikken vil like gjerne kunne benyttes hvis du vil bygge et annet frittstående murverk, som for eksempel en lemur. Det samme gjelder naturligvis alle de knepene vi viser gjennom prosjektet. Før man tar det første spadestikket, er det nødvendig å tegne opp byggverket på et ruteark, slik vi har gjort her. I tillegg til å gi et inntrykk av det ferdige resultatet, brukes tegningene under arbeidet som en slags manual, som viser hvor steinene skal ligge og i hvilket forband. Vi har laget fire tegninger.

Den første er en fundaments- og armeringstegning. Her angis målene på grillens fundament, dimensjoner på lecablokkene som skal brukes til fundamentet, samt antall og dimensjoner på armeringsjernet. På denne tegningen ses grillen forfra. Nederst er fundamentet, som slutter 15 cm over jordnivå. Heretter er alle lag med murstein, som på murerspråket heter skift, tegnet inn. Her tilsvarer fire ruter på papiret den lange siden på en murstein, som også kalles løpersiden.

Denne tegningen har alle de enkeltdeler som til sammen utgjør grillen. Her er bl.a. askeskuff, kullrist, grillrist, to hyller og bordplate av naturstein. Og avslutning av skorstein med en betonghelle og tegl. Her ses grillen fra siden, og her ser man tydelig at den mures opp i det som mureren kaller et halvsteinsforband. Murverket består nemlig av hele og halve stein. Først en rekke hele stein, som i neste skift forskyves med en halv stein.

På den måten kommer det aldri to loddrette fuger – eller stussfuger – over hverandre. Nå er det jo ikke tilfeldig at siden passer med tre hele stein. Vi har simpelthen bestemt grillens bredde ut fra steinens størrelse. På den måten brukes det færrest mulig stein, noe som gjør byggverket billigere. Den siste tegningen viser det første og andre skiftet sett ovenfra, som på fagspråket heter en plantegning. Her ser man tydelig at det med halvsteinsforband skal deles meget få steiner.

I første skift er det to halvstein mens det er bare én i det andre. Her er imidlertid også det som mureren kaller en pistol, hvor det er skåret et hakk ut av steinen, slik at steinen får form som en pistol. Med slike arbeidstegninger er du godt forberedt på det praktiske murearbeidet. Når plasseringen av grillen er funnet, skal det først settes opp hjørnepåler, som viser grunnplanet for grillen. De fire stolpene bankes godt ned i jorda ca. 20 cm utenfor der grillens fundament skal være. På den måten er det plass til både snorer og til å arbeide på.

Fundamentet skal gå 15 cm over jordnivå, men først må mureren se etter hvilken vei grunnen heller. Avsetning av mål skjer nemlig alltid ut fra det høyeste punktet. Ved hjelp av vateret ser man at det høyeste punktet er til venstre.Med tommestokken settes det derfor et merke på 15 cm over jordnivå. Så legges vateret opp til streken, og når libellen er i midten, settes det en strek på den motsatte stolpen. Det skrues på et plankebord, og vi vet nå at overkanten av dette bordet tilsvarer toppen av fundamentet.Oppmålingen til de andre stolpene skjer ut fra den første stolpen.

Her er ikke vateret langt nok, så mureren bruker en rettholt, som vateret legges oppå. Når libellen er i midten, settes det en strek. Fra denne streken brukes vateret til å finne det siste punktet. Nå skrues det siste bordet på. Til slutt kontrolleres det at de to bordene er innbyrdes i vater. Man slår en spiker i begge bordene, som murersnoren festes til. Snoren viser hvor bakkanten av fundamentet skal være.

Fra byggetegningen vet vi at ryggen på grillen er 155 cm, så for sikkerhets skyld kontrollerer mureren at det er plass mellom hjørnepålene. Det er det, og dermed er vi klare til å gå i gang med fundamentet. Det kan være en god hjelp å tegne opp fundament og murverk på en plate før det graves ut til grillen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Verdens enkleste pizzaovn – slik bygger du pizzaovn selv

    Akkurat nå leser andre ...