Bygg en bro på en dag

Glem alt om vanskelige konstruksjoner og bøyd tre. Her kan du se hvordan du bygger en klassisk buet bro på én enkelt dag.

Hagebroens vanger skal skjæres ut av to kraftige bjelker. Vi har valgt å bruke to impregnerte 48 x 198 mm bjelker, hver på 2,40 meter. Det vanskeligste ved hele prosjektet er å tegne utskjæringerne på bjelkene, så her må håndverkeren vise sine kunstneriske evner.

Han måler først opp til midten 120 cm inne, og setter et merke på kanten. Deretter måler han 40 cm inn på den ene siden på motsatt kant, og setter et merke. Likeså 40 centimeter inn på den andre siden – og setter et merke.Mellom midtmerket og det ene 40 cm-merket trekker han en rett strek. Det samme gjør han på den andre siden. Dette er bare hjelpestreker.

Midt på disse hjelpestrekene setter han enda et merke på begge sider. 5 centimeter fra midten og oppover begge hjelpestrekene setter han et merke på hver side. Nå skal buene tegnes opp, og det gjør han på frihånd. Det er litt av en kunst, og er man ustø på hånden, kan det være en fordel å lage en mal.

Så er buene tegnet opp. Legg merke til at det bare er et par centimeter mellom kanten og buens topp. Nå skal det sages ut. Det gjøres lettest med et smalt blad i stikksagen, som er lettere å svinge med enn et bredt blad.

Når bjelkene er skåret gjennom, legges den avsagde buen oppå. Nå er det tydelig å se hvordan vangen er blitt til en buet brokonstruksjon. De to delene forbindes med to 10 x 220 mm låsebolter. Plassér dem med 10 cm’s avstand, så de begge får godt tak i de to bjelkene.

Markér hvor de skal sitte, og bruk to store skrutvinger til å holde bjelkene sammen. Til å bore hullene til låseboltene benyttes det et 10 mm spiralbor. Merk deg at drillen holdes i en litt skrå vinkel. Da vil bjelkene forbindes best.

Når det er boret gjennom den øverste bjelken og halvt ned i den nederste, demonteres bjelkene. Nå skal det bores gjennom, og det er ikke vanskelig å holde retningen, fordi det allerede er boret halvt ned. Plassér den øverste delen korrekt, og strek opp. Mellom oppstrekingene påføres det en stripe polyuretan-lim på den ene flaten.

Legg overdelen på, og fest den med en enkelt skrutvinge. Slå så boltene i, og fest dem med skive og mutter. Nå er den ene brovangen ferdig, og den andre skal lages på samme måte. Bruk eventuelt den første som mal til å streke opp den andre med, så du er helt sikker på at de blir helt like.

Nå er begge vangene ferdige, og skal bare settes sammen før broen settes opp. Vangene skal monteres med gjengestenger, og til dem må det bores hull. Hullene skal sitte 5 cm fra kanten og 10 centimeter fra endeveden. Legg de to vangene nøyaktig over hverandre, og bor gjennom begge på én gang med et 8 mm spiralbor.

Sett i den første gjengestangen med en mutter og en skive på hver side av vangen, og stram den godt. Gjør det samme med den andre gjengestangen. Mål så opp hvor bred broen skal være mellom vangene. Håndverkeren har her valgt 65 cm, men det kan selvfølgelig reguleres, alt etter hvor bred eller smal man ønsker broen.

Når muttere og skiver er satt på, kan den andre vangen monteres. Før de siste skiver og muttere skrus på plass, er det en god idé å kontrollere at målene er like i begge ender. Stram mutterne godt i begge ender, og kontrollér målet enda en gang før du sager over gjengestengene med en baufil.

Nå mangler broen bare gangbordene. De skal sitte litt ut over vangekantene på begge sider. Gangbordene vi har valgt er skåret av 28 x 120 mm trykkimpregnert furu, som er halvert, slik at hvert bord er 58 mm bredt. Når bordene er 28 mm tykke, må skruene være minst 60 mm lange. Da vi bruker impregnert tre, har vi også valgt å bruke rustfrie skruer, som ikke korroderes av impregneringen.

Sett et gangbord i hver ende av broen, og legg det på plass før du monterer de resterende gangbordene. Før du skrur dem fast, er det en god idé å markere hvor de skal ligge, og hvor stort mellomrom det skal være mellom hvert bord. Vi har valgt et mellomrom på en centimeter.

Og så er det ellers bare å fortsette. Hvert bord trenger bare én enkelt skrue på hver side. Prøv å montere skruene så de blir sittende på en helt rett rad. Det ser penest ut.

Broen er ferdig, og man kan komme tørrskodd over bekken. Vil du ha en mer romantisk utgave enn denne grønnimpregnerte broen, er det bare å gi den en omgang maling eller heldekkende trebeskyttelse. Men mal både vanger og gangbord før du setter dem sammen.

Du kan også forlenge broen, så den kan nå over en større bekk eller å. Det gjøres lett ved å plassere et par kraftige bjelker mellom gangbordene og gjengestengene, og deretter forlenge vangene og skru på flere gangbord.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hage