Hagebasseng på en helg

Et basseng til hagen høres kanskje ut som et stort prosjekt, som involverer betong og tungt arbeid. Men bygger du et elegant basseng med utgangspunkt i en enkel treramme, kan du gjøre det ferdig i løpet av en helg.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2000 kroner
HAGEBASSENG PÅ ENKELT VIS

Et hagebasseng i betong er både tungt og tidkrevende å lage. I tillegg er det vanskelig å fjerne igjen. Bygger du derimot bassenget av trykkimpregnert tre, fiberduk og bassengfolie, sparer du tid og slipper mange tunge løft.

Intro

Det er bare noe med vann. Synet, lyden og duften av vann virker både beroligende og avstressende, og de færreste er nok i tvil om at boliger ved vann er ettertraktet. Du trenger likevel ikke unnvære utsikten til vann, bare fordi du ikke har et hus i vannkanten. Med et rektangulært vannspeil i hagen, får du et basseng som tiltrekker seg dyr som lever i eller ved vannet, og du får muligheten til fisk i hagen – for ikke å snakke om den estetiske nytelsen vannet gir.

En umiddelbar, men også permanent løsning, ville vært å støpe et basseng i betong. Men med tre, fiberduk og bassengfolie, kan bassenget lages på en helg, og fjernes enda raskere, hvis du en dag skulle få nye ideer til hagen.

Last ned byggeveiledningen

I byggeveiledningen som du kan laste ned på denne siden, viser vi hvordan du bygger det elegante hagebassenget på kun en helg. Du kan se hvordan du:

 • bygger skjelettet
 • måler opp og skjærer lektene helt like
 • klosser opp og bygger bassenget.

Veiledning

Slik bygger du skjelettet

Bassengets skjelett består av åtte lekter og to tverrstivere. Dette bassenget er 4,33 m langt og 1,33 m bredt. Det er avgjørende at lektene legges som angitt på tegningen, etter at du har kappet dem til.

Prinsippet bygger på at alle hjørner skal lages slik at de blir ”hakk i hakk”, og at alle sidestykkene skal skrus sammen og ha en spikerplate ved skjøtene, for å få optimal styrke.

Som siste ledd i prosessen, snus skjelettet rundt, før to terrassebord skrus fast som tverrstivere mellom de lange sidestykkene.

Gjør deg flid med rammen

Før du setter i gang, skal du ha klart for deg hvor stort bassenget skal være. Vi har tatt utgangspunkt i et basseng på snaut 6 m2, men størrelsen kan varieres etter behov. Husk at gravearbeid er tungt, og at jorden du fjerner som regel må kjøres vekk.

Det er viktig å ta seg tid til å måle opp og kappe lektene helt rette. Hjørnene skal være vinkelrette - både for estetikkens skyld, og for at folien ikke skal krølle seg unødig i hjørnene.

1

Merk opp bassengets ytterpunkter, og grav ut så det blir plass til bassengramme, steinkant og avretting, samt oppklossing under rammen. Du må derfor grave cirka 25-30 cm i dybden.

2

Legg ut delene, og gjør klart til å skru dem sammen. Kapp først alle delene i ønsket lengde. Bruk en vinkel når du merker opp, og sørg for å sage vinkelrett.

3

Forbor til skruene i de øverste lektene, og skru sammen delene med 6,0 x 140 mm skruer - cirka én for hver 50 cm. Gi også lektene et par skruer der de overlapper.

4

Skru en spikerplate over hver skjøt med 4,0 x 35 mm skruer. Platene fungerer som effektive ekstraforsterkninger i skjøtene på de lange sidestykkene.

5

Legg delene til den neste langsiden ved siden av den ferdige, og bruk den som mal. Overfør strekene med en vinkel, og skru sammen den andre langsiden.

6

Endestykkene settes sammen på samme måte som sidene, ved hjelp av 6,0 x 140 mm skruer med cirka 50 cm mellomrom.

7

Sett alle delene sammen “hakk i hakk”, og forbor. Skru deretter sammen bunn- og sidestykkene med 5,0 x 120 mm skruer. Bruk fire skruer per sammenføyning.

8

Hjørneskjøtene skal være vinkelrette før de skrus sammen. Hold godt fast, og sørg for at de ikke “trekkes skjevt”.

9

Skru de to tverrstiverne (F) på undersiden av rammen med 5,0 x 60 mm skruer, før den plasseres i utgravingen. Tverrstiverne stabiliserer rammen og sørger for at de lange sidestykkene holder seg rette.

Kloss opp, og bygg bassenget

1

Det er viktig å klosse opp rammen, så den blir helt vannrett - ellers kommer ikke vannlinjen til å flukte med bassengkanten. Bruk betongheller, steiner eller et annet materiale som ikke råtner.

2

Fyll opp med grus - både i bunnen av rammen og under rammen. Fordel grusen med en spade, og rett den opp med et bord som er litt smalere enn bassengrammen.

3

Legg et lag fiberduk oppå grusen. Den hindrer skarpe småstein i å skade bassengfolien, som legges på etterpå.

4

Bassengfolien festes til yttersiden av rammen med stifter. Plasser eventuelt en stein i hvert hjørne når folien glattes ut - det gjør jobben litt enklere.

5

Fyll opp med grus rundt rammen, og stamp den godt. Trekk vekk overskytende grus med et bord som er langt nok til å rekke utover begge sider av bassenget.

6

Nå kan det legges heller på kantene. Start med de i enden av bassenget. Hellene stikker cirka 2 cm utenfor kanten på rammen.

7

Sjekk at hellene flukter med hverandre. Bruk eventuelt et langt, rett bord, eller spenn ut en snor, slik at du har en rett linje å legge hellene etter.

8

Bassenget er ferdig. Nå kan det fylles med vann, og omgivelsene kan dekoreres med krukker, planter eller noe annet.

Materialer

48 x 98 mm trykkimpregnert furu:

 • 4 sidedeler (A) à 270 cm
 • 2 sidedeler (B) à 163 cm
 • 2 sidedeler (C) à 153,2 cm
 • 2 deler (D) til endestykker à 133 cm
 • 2 deler (E) til endestykker à 123,2 cm

21 x 95 mm terrassebord:

 • 2 tverrstivere (F) à 133 cm

Diverse

 • Avrettingsgrus, cirka 1 m­
 • Fiberduk, cirka 6 m2
 • Bassengfolie, cirka 2 x 5 m
 • 24 betongheller à 40 x 60 cm
 • 4 galvaniserte spikerplater à 4,0 x 35 mm
 • Skruer: 4,0 x 35 mm, 5,0 x 60 mm, 6,0 x 140 mm og 5,0 x 120 mm

Tegning

3D-modell

3D-modell

Hagebasseng

Elegant basseng med utgangspunkt i en enkel treramme.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Forleng med spikerplater

Platene fungerer som effektive ekstraforsterkninger på de lange sidestykkene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Delene settes sammen “hakk i hakk”

Lektene er forskjøvet for å gi best kontakt i hjørneskjøtene. I tillegg låses de vinkelrett.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tverrstivere

Det er satt tverrstivere på undersiden av rammen. Tverrstiverne stabiliserer rammen og sørger for at de lange sidestykkene holder seg rette.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bunnens oppbygging

Bunnen består av grus, fiberduk og bassengfolie, og den er avsluttet med betongheller rundt.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...