Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
mand krukker blomster

Mål opp det stedet krukken skal være, så du får nøyaktige mål å bygge etter.

Når du skal sage i porebetong, er det viktig at målene er nøyaktige og snittene rette, slik at det blir enkelt å sette sammen delene. Du hjelper deg selv godt på vei, hvis du lager et langt, rett sagspor i en treplate, som du kan sage etter.

Når delene er skåret til, settes de sammen med lim og skruer. Til slutt slipes krukken, så overflaten blir helt jevn.

Last ned hele artikkelen og få en trin for trinn byggeveiledning.

blm

De to like krukkene på hver side av døren, gir huset et flott og harmonisk inngangsparti. Krukkene er frostfrie, og kan stå ute hele året.