Lag ny drenering

Økt nedbørsmengde, kombinert med tilstoppede, gamle drensrør, gir flere og flere oversvømmelser og øker behovet for en ny og større dreneringsløsning.

Og det er faktisk ikke noe stort problem å lage en ny drenering. Særlig ikke hvis man har en minigravemaskin eller har leid en. Først må det graves ut til en ny drenskum. Den skal 140 cm ned, og avløpet skal ligge minst 70 cm under jordoverflaten.

Før i tiden etablerte man synkekum ved å putte en masse stein i et hull. I dag bruker man for det meste regnvannskassetter i plast.

Drenskummen, som har en diameter på 31,5 cm, plasseres i hullet, og jorden stampes litt til. Fra drenskummen skal det nå graves ut til røret, som skal føre vannet videre til regnvannskassettene.

Røret, som har en diameter på 11 cm, skal ligge i en dybde på minst 70 cm, og ha et fall ned mot kassettene på 1 centimeter for hver løpende meter. Røret skal dekkes med sand, som er egnet til formålet. Sanden stampes godt fast rundt røret, og det kontrolleres at fallet på en cm pr løpende meter er riktig.

I dette tilfellet skal det brukes 2 regnvannskassetter, som hver måler 100 x 40 x 50 cm og som hver kan ta unna vann fra 29 kvadratmeter. Også her skal det være 70 cm til jordoverflaten.

Med et mellomstykke og en skjøtemuffe skal kassetten forbindes til røret. Det må tilpasses et stykke rør, og til det bruker fagmannen en rørskjærer.

Den innstilles til rørtykkelsen, og kjøres bort til markeringen hvor røret skal skjæres. Ved å klemme og dreie er røret raskt saget over. Og snittet er helt rett. Rørstumpen, som er smurt inn med et vannbasert glidemiddel med teflon, settes på plass. Den første kassetten er tilknyttet.

Den pakkes inn i fiberduk, så det ikke kan komme noe jord i når den blir dekket til. Den andre kassetten legges ved siden av den første. Den behøver ikke å bli tilkoblet røret, da vannet fordeler seg jevnt i begge kassetter.

Begge kassettene dekkes grundig til med fiberduken. Det fylles sand på særlig rundt skjøtene. Og det stampes grundig rundt rørskjøtene. Så kan kummen og rørene dekkes til.

Nå skal det bare etableres forbindelse til regnvannsavløpet. For ikke å skade hellene med minigraveren, bruker fagmannen en skuffe til å grave ut til avløpsrøret. Også det skal falle med en centimeter pr meter. Den godkjente grusen fylles på, og det stampes godt til rundt røret.

Rørstykkene skjøtes, og det kontrolleres hele tiden at det er riktig fall. Fagmannen sager først nå ut hullet i drenskummen. En krage monteres, og tilløpsrøret kobles til. Vann helles i overvannsrennen.

Dermed kan man se om systemet virker før man fyller igjen. Og det gjør det. Det skal være minst 10 cm fra vannspeilet i drenskummen og opp til tilløpsrørets kant. Jorden kan fylles tilbake og stampes. Nå skal røret skjæres rett over, så man trenger et vater.

Det markeres hvor det skal skjæres med vinkelsliperen. Fagmannen monterer en gummiring, så sand og grus ikke kan falle i brønnen.

Dekslet kan legges på, og området stampes godt før hellene legges tilbake. Med den nye dreneringen og synkekummen, som er plassert et godt stykke fra huset, bør der ikke oppstå noen oversvømmelser på mange år.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hage