Ønsk velkommen med en hageportal

En vakker hage fortjener et fint inngangsparti - og det kan du jo lage selv - for eksempel en portal med plass til klatreplanter og en hageport.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
3.500 kroner

Intro

En vakker hage fortjener et fint inngangsparti – og det kan du jo lage selv – for eksempel en portal med plass til klatreplanter og en hageport. Vi konstruerer portalen som byggesett i verkstedet og monterer hele herligheten i hagen – da går prosjektet som en lek.

De fire stolpene i portalen og avstiverne er av 90 x 90 mm lerk, innkjøpt i riktig lengde. Men du kan selvsagt også bruke 98 x 98 mm impregnert virke. Du må legge 90 cm til portalens høyde - så mye må stolpene graves ned i bakken, medmindre du velger en annen fundamenteringsmåte.

Veiledning

01
Buet overligger 5 Trinn

De to stolpesidene i portalen bindes sammen av to overliggere. Og en viktig detalj ved denne hageportalen er at overliggerne er utformet som buer. Det ser fint ut - og vi bruker et gammelt snekkerknep for å få et fint resultat. Men ta det med ro, vi trenger ikke å bøye plankene og legge dem i spenn i dagevis for å få dem til å bøye seg.

Du trenger ei stikksag og to rette planker av 45 x 150 mm lerketre - 160 cm lange - eller en tilnærmet lik dimensjon impregnert, for eksempel 48 x 173 mm. Vi gjør plankene buet i tre enkle trinn.

1

Begynn med å spenne fast planken (D) til arbeidsbenken. Strek opp buen som går 2 cm fra toppen av planken og ut til 20 cm fra hver ende. Bruk ei 140 cm lang list som passer.

Buen spenner over 120 cm på plankenes underside - 60 cm til hver side fra midten.

2

Sag ut langs buen du har streket opp. Du kan bruke ei stikksag eller ei båndsag hvis du har ei slik sag i verkstedet.

3

Legg delen du har saget ut oppå planken, kant mot kant. Når de to trestykkene ligger riktig, stikker den underste planken under 20 cm ut på begge sider.

4

Lim de to delene sammen med pu- eller snekkerlim. Limet må være egnet til utendørs bruk. Sett sammenføyningen i spenn med tvinger, og slip vekk overskytende lim når det er tørt.

5

Den sammenlimte delen måler nå 15 cm i høyden. Det er for mye, så vi skjærer av 5 cm av overkanten i hele lengden. Skjær også av en trekant på hjørnene som vender nedover slik at den virker lettere.

02
Sprinkelverk 2 Trinn

Mellom de to overliggerne skal vi ha ni sprinkler. De lager vi nå av 33 x 150 mm terrassebord - i lerk hvis du har brukt det til det øvrige. Bordene deles to ganger slik at de blir 33 x 50 mm. (Du kan selvsagt også bruke for eksempel 35 x 48 mm impregnert virke.) Bruk ei sirkel sag eller ei bordsirkelsag til å sage til bordene med. 10 cm fra endene på sprinklene bør det sages og stemmes ut et hakk slik at sprinklene kan komme ned på overliggerne.

Lag hakkene 2 cm dype og 4,5 cm brede. Deretter borer du to hull i hver sprinkel. Gjennom hullene trær vi tråd slik at plantene har noe å klatre i.

1

Sprinklene (E) sages på mål - de skal være 70 cm lange. Deretter sager og stemmer vi ut to hakk i hver sprinkel 10 cm fra hver ende. Hakket er 4,5 cm bredt og 2 cm dypt. Endene som vender nedover sages deretter i 45 grader.

2

Fordel sprinklene mellom de to overliggerne, og skru dem fast. Begynn med den midterste, og fest hver sprinkel med 2 stk. 4,5 x 60 mm skruer ned i kanten på overliggeren. Nå er overliggerne klare til montering.

03
Tverravstivere 2 Trinn

Stolpene (A) som danner framside og bakside på portalen, bindes sammen i toppen av to tverravstivere (B) som vi lager av 90 x 90 mm lerk. De skjæres til på samme måte som sprinklene vi har montert på overliggeren - altså med hakk og avskårne hjørner.

Tverravstiverne skal være 70 cm lange. 10 cm fra hver ende sager og stemmer vi ut et 9 cm bredt og 4,5 cm dypt hakk som passer over de loddrette stolpene (A). Dessuten sager vi av hjørnene som vender nedover i 45 grader - slik vi gjorde med sprinklene.

1

Sag ut 5-6 spor til de 9 cm brede hakkene. Hakkene skal sitte 10 cm fra hver ende, og sørger for at tverravstiveren kan komme ned på toppen av stolpen (A). Sag først de to ytterste sporene slik at du har kontroll med bredden. Stem ut.

Sag først ut spor til hakk i tverravstiveren.

2

Rens bunnen av hakket med stemjernet. Etter den grove ut-stemmingen renser du bunnen av hakket med stemjernet slik at det blir plant. Sag av hjørnene som vender nedover i 45 grader. Nå er tverravstiverne klare.

04
Losholter med tapp 2 Trinn

Losholtene (C) er de vannrette stykkene som sitter nederst mellom den fremste og den bakerste stolpen (A) på hver side av portalen. Her utstyrer vi losholtene med en tapp, og etterpå stemmer vi ut i stolpene slik at losholtene sitter godt fast. De to losholtene lager vi også av 90 x 90 mm lerk.

I hageportalen vår sitter underkanten av losholtene 20 cm fra bakken. Den synlige delen av losholten er 32 cm lang (som tilsvarer avstanden mellom stolpene), og tappene stikker 5 cm inn i stolpene. Som utgangspunkt trenger du altså to lengder på 32 + 5 + 5 = 42 cm.

1

Sag inn fra begge sider etter oppmerkingen. Fjern de overflødige bitene. De tre centimeterne som er igjen i midten er tappens første trinn.

2

Mål 1,5 cm inn på begge sidene av tappen, og sag loddrett 5 cm ned. Fra siden på stolpen sager vi 1,5 cm inn slik at de to små trestykkene kan fjernes. Gjør det samme i andre enden slik at det blir en tapp der også.

05
Tapphull i stolpen 3 Trinn

1

Mål opp på stolpen (A) der losholten (C) skal plasseres. Det skal være 20 cm fra bakken til underkanten på losholten. Strek opp størrelsen på tappen slik at den kommer midt på stolpesiden i feltet du har merket opp til losholten.

2

Etter at du har boret opp, stemmer vi ut tapphullet. Lag ikke hullet for stort, og stem i små biter. Deretter festes losholten i begge stolpene med pu-lim. En 6 x 120 mm skrue inn i endeveden på tappen gir ekstra styrke.

Losholten monteres med lim og skrue.

3

Nå kan stolpene (A) og avstiverne (B) monteres. Legg stolpen ned på bordet som vist her. Tverravstiverne plasseres øverst på stolpeendene i hakkene vi har tilpasset. Bruk pu-lim og 2 stk. 6 x 120 mm skruer i hver sammenføyning.

06
Montering 6 Trinn

1

Den ene siden av portalen er klar til montering. Et par bord plasseres midlertidig 20 cm under losholten (C) - som et slags «dybdestopp». Når vi graver ned stolpene, skal underkanten av disse bordene være i nivå med bakken.

På hver side spenner vi opp galvanisert ståltråd til klatreplantene.

2

Så graver vi. Hullet må være minst 90 cm dypt, og ca. tre ganger så stort som stolpen slik at vi får plass til å stampe jorda når vi lukker hullet. Pass på at du stamper jorda for hver 10 cm jord du fyller i hullet. (Alternativ: Innstøpingav stolpesko i betong.)

3

Et hjelpebord er praktisk. Det skal være 120 cm mellom sidene av portalen. Et hjelpebord med klosser spent opp i den riktige avstanden mellom de to sidene gjør oppstillingen lettere.

Et par klosser med det riktige mellomrommet er en nyttig hjelp ved oppstillingen.

4

Med vateret passer du på at stolpene er i lodd, og at overliggerne er i samme høyde og i vater.

5

Ved hjelp av skrutvinger, et par mursteiner og noen bord kan du få justert stolpene slik at de står i riktig høyde mens du fyller opp hullene. Det kan være en fordel å være to til denne oppgave.

6

Til slutt skal over liggerbuen monteres på stolpene. Bruk 6 x 150 mm skruer. Så er hageportalen vår klar til å ta imot gjester.

07
Port til portalen 5 Trinn

Portalen kan selvsagt stå alene, men du kan også lage en hageport (grind) som her, av 19 x 100 mm terrassebord (F). De festes til to vannrette labanker (spikerslag) (G) og en skråavstiver (H) av 33 x 70 mm lerk. Denne dimensjonen lager du selv ved å kjøpe 33 x 150 mm terrassebord og dele dem med ei sirkelsag.

Avstanden mellom de loddrette bordene tilpasses slik at portens bredde blir 118 cm. Da får vi 1 cm luft mellom porten og stolpene.

1

Bordene (F) sages til i lengder på 110 cm. Med små biter av ei list som avstandsklosser legges bordene opp til en bredde på 118 cm.

2

Skru de to labankene (G) midlertidig fast i de to ytterste bordene. Men vent med å skru dem fast til alle bordene, for vi skal måle opp og sage ut et hakk til skråavstiveren.

3

Tegn opp og sag ut et hakk. Legg opp skråavstiveren (H) på labankene (G). Spissen av skråavstiveren skal stikke 1 cm ned i spikerslagene ut for innerkanten av det ytterste bordet i porten. Tegn opp hakket på spikerslagene, og sag det ut.

Begynn med å skjære til H som vist på bildet.

4

Skru sammen hele porten. Snu porten slik at du kan arbeide fra forsiden. Alle bordene skrus fast til labankene og skråavstiveren med 4 x 40 mm skruer.

5

Porten bør ha samme bue som overliggeren på portalen. Lag derfor en mal i papp, og tegn opp på porten. Buen skjæres ut med ei stikksag, og kantene avrundes med slipepapir.

Materialer

Materialer til portalen

90 x 90 mm stolpe (lerk):
• 4 stolper til stativ (A) à 307 cm
• 2 tverravstivere (B) à 70 cm
• 2 losholter (C) à 42 cm

45 x 150 mm planker (lerk):
• 2 buede overliggere (D) à 160 cm

33 x 150 mm list (lerk), deles til:
• 9 sprinkler (E) à 33 x 50 mm, 70 cm

Dessuten:
• Pu-lim
• 4,5 x 60 mm, 6 x 120 mm og 6 x 150 mm skruer
• 3 mm galvanisert ståltråd

Materialer til porten

19 x 100 mm terrassebord (lerk):
• 10 bord til porten (F) à 110 cm

33 x 150 mm terrassebord (lerk), deles til:
• 2 labanker (G) à 33 x 70 mm, 118 cm
• 1 avstiver (H), 33 x 70 mm, 116 cm lang

Dessuten:
• 2 galvaniserte stabelhengsler à 3 x 46 cm med platestabler
• 1 galvanisert lukkemekanisme
• 4 x 40 mm skruer

Tidsforbruk

En lang weekend i verkstedet og en dag til montering.

Pris

Cirka 3.500 kroner pluss utgifter til maling

Vanskelighetsgrad

Prosjektet er ikke vanskelig, men krever planlegging. Vær nøyaktig når du monterer.

Tegning

Det spesielle med denne portalen er at overliggeren er utformet som en bue. Følg framgangsmåten i de tre trinnene for å lage den. Galvanisert ståltråd spennes opp på hver side av portalen og på tvers av sprinklene (E) slik at plantene har noe å klatre på.

Strek opp på bjelken D (trinn 1). Sag ut, og montér D1 oppå D2 (trinn 2). Sag til slutt av 5 cm langs hele overkanten, og sag av de to hjørnene som vender nedover (trinn 3).

Bruk ei 140 cm list som passer.

Tips & Triks

Plantene får portalen til å se mindre ut. Når du først har satt opp portalen, ser den kanskje noe stor ut. Men ta det med ro - når plantene har fått etablert seg, passer størrelsen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hage