Solid pergola med stolper i nedstøpte stolpesko

En pergola er fantastisk – den skaper et hyggelig ekstra rom i hagen, der du kan nyte utelivet. Du kan lett endre målene – alt etter behov.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
3.500 kroner

Intro

Med en pergola i hagen, får du et ekstra rom som oser av hygge. Har du en åpen plass eller en belegning som trenger noe ekstra, er det et godt alternativ å lage pergolaen der.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om pergolaer

Hvis du vil at stedet skal være skyggefullt, er det enkelt å plante klatreplanter. Ønsker du deg et mer solfylt sted, kan du unnlate plantene helt.

Det er også enkelt å tilpasse målene på denne pergolaen, slik at den enten blir kortere eller lenger, alt etter hvordan det passer til forholdene i hagen din.

Veiledning

01
Mål opp og grav ut 5 Trinn

1

På denne steinbelagte plassen skal pergolaen lages. Finn ut hvor mange stolper du skal bruke, og mål opp hvor det skal graves ut. Sørg for at stolpene kommer til å havne på en rett linje.

2

Grav hull til fundamentene, og tøm og stamp grus i bunnen. Hullene her er cirka 90 cm dype, og det er en avstand mellom dem på 1,5-2 m. Fyll opp med grus til fundamentet stikker opp cirka 5 cm over bakkenivå.

3

Plasser fundamentene i hullene, og kontroller med vateret at de står rett. Sett ned de to ytterste først. Da kan du rette inn de øvrige etter dem.

4

Sjekk at fundamentene ytterst står riktig. Det er enkelt hvis du legger den lange rammedelen på dem med et vater oppå. Plasser deretter de resterende fundamentene. Sørg for at de står på linje, og at det er samme avstand mellom dem.

5

Sjekk med diagonalmål at fundamentene til kortsidene står vinkelrett i forhold til stolpeskoene til langsiden. Avstanden fra hjørne til hjørne skal være den samme i begge sider.

02
Første langside 8 Trinn

Hver stolpe består av to 48 x 98 mm bjelker som limes og skrus sammen. I første omgang monterer vi bare først den ene, innerste delen av stolpen. Den ytterste delen skal først monteres etter at rammen øverst er lagt opp.

Vi begynner med den ene langsiden. Først settes de to innerste delene av hjørnestolpene opp. Foreløpig skal de bare monteres midlertidig med tvinger og et par hjelpebord, slik at det er lett å finjustere dem. Når de står nøyaktig, settes rammedelen til den ene langsiden opp - også midlertidig med tvinger i første omgang, slik at du kan finjustere.

1

Mål opp og sag et hakk i den ene delen av stolpen (A), som rammen kan hvile på. Her velger vi å male stolpene før de settes opp - det er det enkleste.

2

Plasser den ene delen av hjørnestolpen (A) i fundamentet. Sett den midlertidig fast med en tvinge. Før den skrus fast, settes den ene delen av den andre hjørnestolpen opp. Da kan du rette dem opp i forhold til hverandre.

3

Legg opp den lange rammedelen (B). Den plasseres så den ligger jevnt med toppen av stolpen, og dekker “hakket” som er saget ut i stolpen (A) til den korte rammedelen. Den lange rammedelen festes midlertidig med tvinger i første omgang.

4

Rammedelen (B) skrus fast når den er finjustert og sitter som den skal. Her brukes 6 x 80 mm galvaniserte skruer. Det er en god idé å forbore til skruene, slik at treverket ikke sprekker.

5

Mål avstanden mellom stolpene (A) nederst. Avstanden fra yttersiden av stolpene skal være den samme som den lange rammedelen (B). Rett opp hvis det er nødvendig, og sett fast midlertidig med tvinger. Vent med å skru dem fast.

6

Sjekk at begge hjørnestolper (A) står helt rett. Sett også den andre, ytterste delen av begge hjørnestolpene opp midlertidig. Da kan du sjekke om de står riktig ved å ta et diagonalmål, og eventuelt rette dem opp. Forbor deretter til skruene.

7

Skru fast den innerste delen av hjørnestolpen (A) med franske tre skruer, 8 x 40 mm. Skruene er bare 40 mm lange. De støter derfor ikke sammen med skruene fra den andre siden.

8

Så er den lange rammedelen (B) i den ene siden på plass. La skråstiverne stå, til alle stolpene er finjustert og satt fast. Det er det neste vi skal gjøre.

03
Stolper og rammer 6 Trinn

Rammen skal hvile på den andre delen av stolpene. Det gir god understøtting, og en sterk konstruksjon.

Den første, innerste delen av hjørnestolpene på langsiden er montert. Nå mangler bare den ytterste delen. Den skal kappes av i toppen, slik at det blir plass til at rammen kan hvile på den. Hjørne stolpene i den andre siden og de to midtstolpene mangler også.

Stolpene lages ferdige ved å lime den ytterste delen av stolpen til den innerste og skru den fast. Skruene skal plasseres med cirka en halv meters avstand. Når alle rammedelene er satt fast, settes den siste, midterste delen av rammen opp.

1

Lim og skru fast den andre delen på den første delen av stolpen (A), slik at rammen på pergolaens kortside kan settes fast. Det er passe med en avstand på cirka 50 cm mellom skruene.

2

Monter den korte rammedelen (D), når begge hjørnestolper (A) er laget ferdige. Rammedelen (D) skal være i kant med yttersiden av stolpen (A) i den ene siden. Skru fast med 5 x 80 mm skruer.

3

Sett opp de to midterste stolpene mellom hjørnestolpene. Mål opp, slik at avstanden mellom stolpene blir like stor. Monter først den innerste delen, som skal sitte i plan med overkant av rammen, så den ytterste, som skal understøtte rammen.

4

Nå er alle stolpene i den ene siden laget ferdig. Det gir god understøtting til rammen når den korte delen av stolpen skrus fast. Når de første tre rammedelene er montert, er det en god idé å gi hjørnene et par ekstra skruer.

5

Den andre lange rammedelen (C) legges opp. Den skal helst passe i hakkene, når du har målt opp i forkant og kappet den til.

6

Sett opp midtplanken (C) mellom de korte rammedelene (D). Det er enkelt å sette den opp midlertidig ved å spenne fast et bord med et par tvinger som den kan ligge på mens du finjusterer. Den festes med 10 x 120 mm franske treskruer.

04
Monter overliggere 4 Trinn

Oppå tverrstiverne skal det monteres noen overliggere. Det gir et fint skyggespill om sommeren, og god støtte til klatrende planter. Her bruker vi ti overliggere, som fordeles jevnt.

Overliggerne stikker ut litt over kanten i begge sider av pergolaen. Det gir et harmonisk utseende. De har også fått et lite skråsnitt i endene, slik at de ser “lettere” ut. Hvor mye utskjæring du har lyst til å lage, velger du selvfølgelig selv.

Når overliggerne skal legges opp, er det smart å sette en snor mellom de to ytterste, som de mellomliggende kan rettes inn etter. Det letter jobben.

1

Fordel overliggerne (F) på rammedelene (B og C), og bestem deg for hvilken avstand som ser penest ut. Du skal også ta stilling til hvor langt de skal stikke ut over rammen i sidene. Her stikker overliggerne 23 cm ut.

2

Sett først fast den ytterste overliggeren (F) i hver ende. De skal sitte i kant med yttersiden av kortsiden på rammen (D). Når overliggerne er satt fast, spenner vi ut en snor som markerer endene. De andre rettes inn etter snoren.

3

Overliggerne (F) settes fast når de er riktig plassert i forhold til snoren, med riktig avstand mellom hver enkelt. Her settes de fast med lange galvaniserte spiker, 3,4 x 120 mm.

4

Nå er alle overliggerne på plass, og de siste spikerne blir slått inn. Du kan selvfølgelig også bruke lange skruer. I så fall er det en god idé å forbore. Da sprekker ikke treverket når du skrur.

05
En siste finish 6 Trinn

Nå mangler bare de siste tingene på pergolaen. Det skal tilpasses et par korte trelekter. De skal settes fast i kortsiden på pergolaen, slik at det også er “overliggere” som stikker ut over kanten her.

Det skal også lages skråstivere i hjørnene for å styrke konstruksjonen. Her prøver vi oss litt frem med forskjellige utforminger på skråstiverne - både en buet og en vanlig rett - for å se hva som ser mest harmonisk ut. Vi ender opp med den buede i dette tilfellet.

Vi setter også på en list, et såkalt offerbord, som er litt bredere enn overliggeren. Den beskytter, samtidig som den skaper en siste finish.

1

Mål opp til de små endestykkene (G), og lag et hakk i dem. Du lager først noen spor med en vanlig sag, før de fjernes med et stemjern. Hakket plasseres slik at endestykkene rekker like langt ut som på langsiden.

2

Lag et hakk i overliggeren (F). Det skal tilsvare hakket i endestykket (G) så de kan presses sammen. Endestykket legges på overliggeren, slik at du kan tegne opp hakket. Bruk et skarpt stemjern, og pass på at du ikke fjerner for mye.

3

Mål opp til skråstiveren (E) i hjørnet, og skjær den til i endene med snitt på 45 grader. Her har du mange muligheter til kreativ utfoldelse. Vi valgte å lage en buet skråstiver av en rett bjelke.

4

Skråstiveren (E) settes fast når buen er skåret ut. Den monteres med tvinger og skrus fast med to skruer i hver ende, en kort 80 mm og en lang 120 mm. Forbor til skruene.

5

Monter et såkalt “offerbord” på hver overligger. Bordet skal stikke litt ut over kanten i alle sider. Da beskytter det overliggeren og forlenger levetiden. I kanten øverst på svillen er det satt på en profillist - det er bare til pynt.

6

Sett opp armeringsnett mellom stolpene hvis du vil ha klatreplanter til å vokse opp langs pergolaen. Nettene er tilpasset, slik at de har samme bredde som avstanden mellom stolpene, og de er montert med kjetting i toppen.

Materialer

48 x 98 mm bjelker:
• 6 stolper (A) (lages av 12 bjelker)

48 x 148 mm bjelker:
• 1 bjelke (B), 540 cm (til den ene langsiden)
• 2 bjelker (C), 531 cm (til den andre langsiden, samt midten)
• 2 bjelker (D), 199,5 cm (til kortsidene)
• 8 skråstivere (E), 90 cm lange

48 x 73 mm lekter:
• 10 overliggere (F), 250 cm
• 6 endestykker (G), 50 cm

22 x 73 mm bord:
• 10 offerbord (H), 253 cm

21 x 45 mm glattkant:
• Pyntelister (J), 15 meter i alt

Dessuten:
• 6 betongfundament
• Grus i størrelse 8/16
• Murpapp til underlag for stolpene
• Trelim til utendørs bruk
• Galvaniserte skruer, 6 x 80 mm, 8 x 40 mm
• Franske treskruer, 10 x 120 mm,
• Galvaniserte spiker, 3,4 x 120 mm
• Murersnor
• Armeringsnett, 6 stk. á 80 x 120 cm
• Kroker til oppheng av nett, 6 stk.
• Kjetting til oppheng av nett, 6 stk.
• Grunningsolje og trebeskyttelse

Tidsforbruk

3-4 dager.

Pris

Cirka 3500 kroner

Vanskelighetsgrad

Dette er ikke et spesielt vanskelig prosjekt, men pass på at stolpene havner snorrett. Ellers kan du få vanskeligheter senere.

Tegning

Slik bygger du pergolaen

Pergolaen består av fire hjørnestolper og to ekstra stolper på den ene langsiden. Oppå stolpene monteres en ramme av delene (B, C og D) hele veien rundt, og en lang planke i midten.

Slik bygger du pergolaen

Oppå rammen (B) monteres overliggere. De stikker ut litt over kanten på rammen i langsidene. På kortsidene festes små endestykker (G), som også stikker ut over kanten.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Pergola