Enkel pergola – bygg den på kun én dag

Når plantene vokser og danner et tett grønt tak, vil pergolaen skape en hyggekrok over terrassen. Ofte bygges en pergola av tykke stolper. Her lager vi taket av spinklere materialer, og vi gjør oss flid for å unngå å bruke beslag, slik at resultatet blir så lekkert som mulig.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
3000 kroner

Intro

Hagen vil se mer frodig ut, og du får en ekstra hyggekrok, hvis du bygger en pergola. Det gir klatreplantene noe å klatre opp på, slik at de kan danne et tett, grønt tak.

Skaper skygge på terrassen

Under sydlige himmelstrøk brukes en pergola normalt til å skape en skyggefull plass. Det er også målet med den vi lager her. Når solen står lavt, vil de dype sperrene danne litt skygge. Når klatreplantene får store grønne blader, vil de – med tiden – danne et tett grønt tak over den nye terrassen som skal anlegges under.

Få høyde på pergolaen

Når du skal bygge en pergola, er det viktig å tenke på høyden. Klatreplantene vil ikke bare vokse på taket – de vil også henge litt ned. Du bør derfor bygge med ekstra høyde.

På pergolaen vi bygger her, er høyden cirka 240 cm. Avstanden mellom sperrene i taket er normalt mellom 30 og 60 cm. Her passet det best med en avstand på 38,4 cm.

Veiledning

01
Stolpene settes i bakken 4 Trinn

Her skal pergolaen bygges i et hjørne. Gavlen på huset og gjerdet mot naboen danner en naturlig krok til en terrasse med levende tak. Her trenger vi derfor bare å sette to stolper i bakken. Skal du bruke flere stolper, er fremgangsmåten den samme.

Husveggen og gjerdet vil sjelden danne en rett vinkel - det gjør de heller ikke her. Vi velger å la pergolaen følge gjerdet, fordi vi synes det blir penest når vi senere skal legge stein. For å få stolpene riktig plassert, lager vi oss en stor byggevinkel.

1

Arealet ryddes, så vi kan komme til for å bygge. Det står en stor klatreplante der. Den løfter vi forsiktig vekk, for den skal senere vokse og danne et grønt tak.

2

Første stolpe graves ned i frostfri dybde, og vi sjekker at den står rett. Til en pergola trenger ikke stolpene å støpes fast, så vi stamper bare jorden med en lekt, etter hvert som vi fyller jord i hullet.

3

Stolpefronten bør stå parallelt med gjerdet. Vi bruker et langt vater for å sjekke. Avstanden mellom vateret og gjerdet bør være den samme i begge ender. Ellers må stolpen vris litt.

4

Den andre stolpen graves ned, jorden rundt den stampes, og vi sjekker at stolpen står rett. For å plassere stolpen, lager vi en byggevinkel.

02
Veggsvill festes på husveggen 4 Trinn

På husveggen setter vi en svill, som skal bære de to langsidene. Vi bruker 48 x 123 mm trykkimpregnert furu, som vi fant i lengder opptil 540 cm. Derfor bygger vi pergolaen 270 cm dyp - da utnytter vi materialene maksimalt. For å unngå store vinkelbeslag, lager vi et hakk i begge ender av svillen, som de to langsidene kan legges ned i. Vi fester svillen til husveggen med 6 x 120 mm skruer.

1

Svillen til veggen kappes på mål. Her skal den være 270 cm lang. Vi bruker en kapp-/gjærsag, fordi det gir det peneste snittet, men du kan fint også bruke en håndsag til oppgaven.

2

Vi lager hakk i begge ender av svillen. Begge skal passe i hakkene vi senere lager på langsidene, slik at de går 48 mm (treets tykkelse) inn fra enden og 60 mm ned fra overkant på svillen.

3

Svillen settes i den høyden du ønsker ”taket” skal være. Inn mot gjerdet skal svillen sitte med samme avstand til gjerdet som stolpen i motsatt side. Utover det skal veggsvillen bare sitte vannrett.

4

Svillen festes til veggen. Vi setter skruer for hver 40-50 cm.

TIPS: Legg strimler av murpapp mellom veggen og svillen ved alle festene. Da får du litt lufting, som gjør at vann renner bort og fukt tørker.

03
Taket bygges 5 Trinn

Nå kan vi sette tre sider på pergolaen. De skal sitte i samme høyde som svillen på husveggen,

så her får vi bruk for et langt vater. Før sidene skrus fast, skal stolpene kappes til i høyden, og det skal lages hakk, slik at sidene ikke bare hviler på skruer, men under støttes av stolpene. Vi forborer til alle skruer.

1

Vi spenner en tvinge på stolpen. Den kan støtte fremsiden på pergolaen, mens vi sørger for at siden er i vater. I den andre enden hviler bjelken på svillen vi satte på husveggen (hakk i hakk).

2

Stolpen støttes med en skråstiver. Det er nødvendig, fordi vi skal kappe en bit av toppen på stolpen. Vi sjekker at stolpen står helt loddrett.

3

På stolpens ytterside skal vi lage et hakk, som langsiden på pergolaens front kan hvile på. Hakket skal være 48 x 125 mm.

4

Kortsiden skrus fast. Endeveden dekkes av langsiden i fronten. Bjelken på fremsiden skrus fast med fire 5 x 90 mm skruer fra baksiden av stolpen.

5

Sperrene fordeles, så alle avstand er er like store. Her landet avstanden på 38,4 cm, fra sentrum til sentrum. Sperrene skrus fast med 6 x 120 mm skruer.

Materialer

 • 98 x 98 mm trykkimpregnert furu (til stolper).
 • 48 x 123 mm trykkimpr. furu (til sperrer i og veggsvill).
 • 48 x 148 mm trykkimpr. furu (til front, bakside og en side).
 • Skruer: 5 x 90 mm og 6 x 120 mm.
 • Eventuelle murplugger.
 • Eventuell grunning og maling.

Spesialverktøy

 • Hullspade eller jordbor

Tidsforbruk

Den kan bygges på en dag.

Pris

En pergola i denne størrelsen kan bygges for cirka 3000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Å bygge en pergola hører til blant de enklere oppgavene. Den kan bygges med vanlig verktøy.

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

Video

TIPS: Fast avstand mellom stolpene

Video

TEKNIKK: Skrå toppsnitt på stolper

Med en enkel sagemal blir alle snitt identiske

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Pergola