Pergola med buede sperrer og hagedam

En unik pergola med buede sperrer, hagedam og en liten bro. Les med, og se hvordan du lager din helt egen oase i hagen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uger
Pris
50.000 kroner

Intro

Denne pergolaen er et glimrende eksempel på hva det vil si å gå ”all in”. Her er det ikke spart på noe.

De buede sperrene, bunnsvillen og den lille broen består av godt over 100 små lister, som er dampet, bøyd og limt sammen. Alt står i en lekker helhet, og summen av den grundige planleggingen av prosjektet får byggverket til å se lett og elegant ut.

Hagedammen er et prosjekt for seg selv, og her er det heller ikke gått på kompromiss med noe. Det er mange hensyn å ta hvis du vil ha fisk i dammen, og disse forholdene anbefaler vi at du selv undersøker nærmere.

Les med, og se hvordan du lager din egen lille oase.

Veiledning

01
Bunn 7 Trinn

Til bunnen skal det kappes og settes sammen fem buede bunnsviller til en halvsirkel. Bunnsvillen understøttes med betongstein og murpapp.

Halvsirkelen dannes ved å montere en gulvbjelke på tvers av konstruksjonen. Deretter deles halvsirkelen i to kvarte ved å montere en bjelke vinkelrett på den første. De resterende gulvbjelkene fordeles etterpå med jevne mellomrom.

Det endelige terrassedekket skrus fast oppå et underlag av trykkimpregnerte terrassebord.

1

Begynn med å montere de tverrgående bjelkene i en ”T” inne i halvsirkelen. Skru fast bunnsvillen slik at buen er låst i riktig krumming.

2

Bjelkene fordeles så det maksimalt er 60 cm mellom dem langs bunnsvillen. I midten samles de i gjæring mot hverandre. Midten understøttes av én stor betongstein. Bunnsvillen rettes også opp ved å understøtte med oppklossinger på betongsteiner.

3

Lag 2 cm mellom bordene i underlaget. Det sikrer et stabilt og ventilert underlag til terrassebordene som skal danne det endelige gulvet oppå.

4

Del dekket inn i seks felter med sju bord som følger bjelkelagets retning. Bordene samles i gjæring i midten.

5

Fyll ut feltene med en masse skråskårede småstumper. Ha 5 mm avstand mellom bordene, og sørg for at overkantene på bordene følger hverandre.

6

Det kan være en god idé å kappe alle bordene før du monterer dem.

7

Monter dekket med skjulte skruer. Det gir god mening når det lages mønster som her, der det ellers ville vært vanskelig å lage rette rekker med skruer.

02
Sperrer 3 Trinn

Når sperrene har riktig bue, settes de sammen i fem sett for å gjøre det enklere å sette sammen toppen til slutt.

Det settes en sperre ut for hver bjelke i gulvkonstruksjonen, som sperren skrus fast til. Den nederste enden av sperren understøttes av den samme steinen som bærer bunnsvillen. De fleste av sperrene krever lange skrå snitt i toppen, og snittene klares enklest med en helt vanlig, skarp håndsag.

Slik bøyer du sperrene

Alle sperrer, bunnsvill og vanger er limt sammen av 6 lister på 10 x 48 mm.

Du kan kjøpe ferdige lister med omtrent samme mål, men det lønner seg helt klart å skjære dem ut selv. Listene skal helst ha så glatte flater som mulig.

Listene skal dampes, for at treet skal bli mykt og fleksibelt. Dampingen kan gjøres i en hjemmelaget dampkasse, bestående av fire platevegger som skaper et lukket rom. Listene legges i kassen, som tilføres damp. Etter en stund kan listene bøyes, strykes med lim og settes sammen i en mal med riktig krumming. Når limingen er tørr, holder de sammenlimte listene den buede formen.

1

Alle de buede sperrene lages på overmål og kappes først når limet er tørt.

2

Sperren og gulvbjelken hviler på en betongstein, slik at samlet belastning fordeles. Gulvbjelken skrus også inn i sperren.

3

Sett sammen sperrene i fem sett, før du setter dem opp. Da blir kontruksjonen enklere å reise. Sperrene monteres sammen med et spikerbeslag i toppen når de er på plass.

03
Hagedam 5 Trinn

Den lille dammen i hagen kan du også lage selv om du ikke bygger pergolaen. Det krever ikke den store byggeinnsatsen, men det er et par ting du skal være oppmerksom på. Særlig hvis du vil ha fisk i dammen, som her.

I tillegg til å grave et hull i passe størrelse, skal du bruke en slitesterk duk, en pumpe og et filter.

Duken legges rundt en kant av trykkimpregnert 48 x 148 mm, som kappes i biter på 50 cm og skrus sammen med spikerbeslag. Deretter kan den lange bjelken bøyes og formes til dammen.

1

Hvis du vil ha fisk hele året, skal dammen være frostfri i bunnen, og det skal være nok vann i bunnen under isen.

2

Legg en slitesterk duk i hullet, og hold den på plass ved å fylle vann i hullet.

3

Lag en kant av impregnert 48 x 148 mm. Stumpene på cirka 50 cm skrus sammen med hullbeslag. Det gjør det mulig å lage en myk bue på den kraftige bjelken.

4

Brett duken stramt rundt kanten og hold den fast med en klemlist, eller fyll jord eller steiner på det overskytende stykket med duk.

5

Hvis du skal ha fisk i dammen, er det nødvendig med en rensepumpe som holder vannet friskt.

04
Bro 5 Trinn

Den lille broen er et prosjekt for seg. Vangene bues på samme måte som bunnsvill og sperrer; med damp, liming og tørking i en mal.

På begge sider av broen lages det en endebjelke, som holder alt på plass. Håndlisten på rekkverket er for øvrig også av sammenlimte, bøyde lister.

For at broen ikke skal bli for bratt å gå opp og ned på, er det laget trappetrinn i endene av broen.

1

Igjen skal det dampes, limes, presses og tørkes. Det går med fire vanger til denne broen. Hver vange har et spenn på cirka tre meter.

2

Kapp til de fire bøyde vangene og skru dem fast til den tverrgående bjelken som er satt fast på begge sider av broen.

3

Lag en trapp i bunnen ved å skjære ut trekantede klosser som tilpasses buen. Etterpå kan trappen kles på samme måte som resten av broen.

4

Skru fast tverrgående bjelker under vangene, og sett en loddrett stolpe på hver side. De loddrette stolpene låses med en liten skråstiver.

5

Kapp stolpene til i toppen, slik at den buede håndlisten kan monteres.

Materialer

Pergola:

 • 48 x 98 mm til bjelkelag
 • 10 x 48 mm lister til buede bunnsviller
 • 10 x 48 mm lister til buede sperrer
 • 21 x 95 mm terrassebord til underlag
 • 28 x 120 mm terrassebord til dekke

Hagedam:

 • Duk/gummifolie til tetting av dammen
 • 48 x 148 mm bjelker til kant
 • Filter/pumpe

Bro:

 • 10 x 48 mm lister til vanger
 • 10 x 48 mm lister til håndlist
 • 48 x 98 mm til trapp
 • 48 x 98 mm til rekkverk

Dessuten:

 • Skruer: 4,5 x 50 mm, 4,2 x 55 mm, 5 x 80 mm, 5 x 100 mm, 5 x 120 mm
 • Trelim til utendørs bruk
 • Hullbeslag og vinkelbeslag
 • Plastkiler
 • Trebeskyttelse
 • Jordskruer eller stolpebetong

Tidsforbruk

Cirka 14 dager.

Pris

Cirka 50.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Denne paviljongen er utfordrende. Blant annet er det ikke enkelt å få alle de buede sperrene til å bli like.

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Stoppkloss til kappsagen

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Pergola