Pergola med flotte detaljer

En pergola skaper et hyggelig rom. Den kan lages helt enkelt, eller med mange detaljer som denne. Detaljene kan du velge til og fra – alt etter hva du ønsker.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
Cirka 2-3 uker.
Pris
Cirka 8000 kroner, uten terrassen.
Pergola

Pergolaen er bygget i den ene enden av en terrasse, og skaper et hyggelig loungemiljø.

Intro

Hvis du ønsker deg et ekstra uterom, er det opplagt å bygge en pergola.

Den er enkel å tilpasse i størrelse etter de målene som passer hos deg. I utforming kan den bygges helt enkel eller med utskjæringer, som gjør den mer kunstferdig å se på, som her. Denne pergolaen har også en bakvegg, som gir en større fornemmelse av et privat rom.

Kledningen på veggen er tett nederst, mens den er mer åpen øverst, slik at det blir utsyn. Du kan også velge ikke å ha en vegg, og i stedet ha pergolaen helt åpen hele veien rundt.

Taket har dobbelte sperrer – det er ikke nødvendig i forhold til konstruksjonens styrke, men er laget for utseendets skyld. Alle sperrer er felt litt ned over toppsvillene. Det er en pen løsning, og det skaper en sterkere konstruksjon.

Veiledning

01
Terrassefundament 3 Trinn

Det bygges først en terrasse, slik at pergolaen får et gulv. Terrassen skal bygges oppå en gammel betongterrasse og gressplenen foran huset. Gulvbjelkene til terrassen klosses opp på betongterrassen. Der det tidligere var gressplen, lages det punktfundament som kan understøtte gulvkonstruksjonen.

Punktfundamentene er plastrør som fylles med betong og en stolpesko øverst. Gulvbjelkene legges med en senteravstand på 60 cm.

1

Det støpes punktfundament til stolper og terrasse. Fundamentene er plastrør som plasseres på frostfri grunn. De fylles med betong og får et stolpebeslag på toppen.

2

Terrassen skal bygges delvis oppå en gammel betongterrasse. Her klosses gulvbjelkene vannrett opp. Når alt er i vater og all understøtting i orden, legges alle gulvbjelkene til terrassegulvet med en senteravstand på 60 cm.

3

Terrassebordene legges når den underliggende konstruksjonen er ferdig. Bordene skrus fast med terrasseskruer i rette linjer ned i gulvbjelkene under. Sørg for at det blir en jevn avstand mellom bordene, her 5 mm.

02
Stolper og tak 9 Trinn

Pergolaen består av fire stolper. De plasseres i hvert sitt hjørne med like stor avstand mellom, slik at konstruksjonen blir kvadratisk. Øverst på stolpene festes toppsviller, som taket kan monteres til.

Taket har doble sperrer, som felles ned over toppsvillene. I endene skjæres sperrene til med buer, slik at de får et lettere uttrykk. Mellom sperrene monteres tverr gående stykker. Det gir taket en åpen konstruksjon som minner om stiger lagt ved siden av hverandre.

Bakveggen lukkes med en liggende kledning nederst og stående lister øverst.

1

Monter fire stolper (A) i stolpesko i de støpte punktfundamentene. Stolpene holdes midlertidig med lekter. Da holder de seg på plass til toppsvillene er satt fast.

2

Kapp til toppsvillene (B), og legg dem i første omgang på terrassen rundt stolpene (A). Da er det enkelt å måle opp til de doble sperrene til taket. Toppsvillene felles inn i hverandre i hjørnene.

3

Lag hakk i sperrene (C), slik at de kan felles ned over toppsvillene. Her lages alle hakkene samtidig ved å spenne sperrene sammen, sage spor tett på hverandre med en sirkelsag og stemme ut hakkene.

4

Sperrer (C) og sperreender (D) sages ut i endene, slik at de får en bue. Bruk en mal å tegne opp etter. Det sikrer at rundingene blir helt like. Snittene sages ut med en stikksag. Slip dem jevne etterpå.

5

Sjekk plasseringen av sperrer (C) og sperreender (D) på toppsvillene (B). Hakkene skal være store nok til at de kan felles ned i svillene. Hvis ikke, må du tilpasse. Når du er fornøyd, fjernes sperrer og sperreender.

6

Sett fast toppsvillene (B) øverst på stolpene med bolter, slik at taket på pergolaen sitter i ønsket høyde. Sørg for at toppsvillene sitter helt rett. Endene er også skåret til med samme runding som sperrene.

7

Monter sperrer (C) og sperreender (D) til toppsvillene (B). Legg dem ned over toppsvillene og juster avstanden slik at de doble sperrene og sperreendene sitter nøyaktig. Fest dem med lange skruer.

8

Pergolaen får en svart trebeskyttelse. Mal eventuelt materialene før de settes sammen. Her monteres også skråstivere (F) øverst på stolpene med bolter. De pynter opp, og gir ekstra styrke og stabilitet.

9

Den liggende bakkledningen (H) er satt fast til kryss (G) på den nederste delen av bakveggen. På den øverste delen er det satt opp stående lister (J) med avstand mellom. Det gjør det mulig å kikke ut.

Materialer

98 x 98 mm impregnert:

 • 4 stolper (A) à 230 cm

48 x 148 mm impregnert:

 • 4 toppsviller (B) à 354 cm
 • 10 sperrer (C) à 354 cm
 • 20 sperreender (D) à 29,5 cm
 • 40 mellomstykker (E), 50 cm
 • 6 skråstivere (F)

48 x 98 mm impregnert:

 • 2 kryss til bakveggen (G)

22 x 98 mm bord:

 • Liggende kledningsbord (H)

21 x 43 mm lister:

 • Stående lister (J)

Dessuten:

 • Plastrør
 • Tørrbetong
 • Stolpesko
 • Bolter, 10 mm + muttere
 • Skruer, 5 x 70 og 120 mm
 • Trebeskyttelse, svart

Spesialverktøy

 • Stemjern

Tidsforbruk

Cirka 2-3 uker.

Pris

Cirka 8000 kroner, uten terrassen.

Vanskelighetsgrad

Prosjektet krever nøyaktighet og presisjon for å få delene til å passe sammen.

Tegning

Slik er pergolaens tak bygget

De fleste pergolaer har et “åpent” tak med tverrgående sperrer. Her har pergolaen dobbelte sperrer, som minner om stiger når taket ses fra ovenfra, som på tegningen. Sperrene (C) i den ene retningen er gjennomgående, mens “sperrene” i den andre retningen er mellomstykker (E) og sperreender (D).

Slik er pergolaens tak bygget

3D-modell

3D-modell

Pergolaen

Pergolaen er en stolpekonstruksjon forankret på punktundamenter, avstivet av skråstivere i hjørnene og en dobbel sperrekonstruksjon. Prosjektet kan enkelt tilpasses i størrelse etter behov.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Hjørnesammenføyning

Alle sperrene er doble og har hakk slik at de ligger litt ned over toppsvillene på pergolaen. Dette gir en fin effekt, du unngår synlige beslag og det bidrar til å skape en sterk konstruksjon.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Punktfundamentene

Punktfundamentene er plastrør som er plassert frostfritt og fylt med betong.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skråstiverne

De buede skråstiverne både styrker og pynter på konstruksjonen med sin myke form.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bakkledningen

Listene med litt avstand på den øvre delen av bakkledningen gir utsyn, men likevel privatliv.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Pergolaens tak

Pergolaen har doble sperrer, som minner om stiger når du ser taket ovenfra. Dette har både en dekorativ effekt og styrker konstruksjonen.

Åpne 3D-modellen

Video

Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Pergola