Bygg med store betongsteiner: Høybed gir le på terrassen

Den gamle terrassen manglet le og hygge. En opplagt løsningen var å bygge et buet høybed av store betongblokker. Det skjermer av og pynter opp, fordi terrassen blir omkranset av blomster og planter.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
8.500 kroner

Intro

En åpen terrasse blir sjelden en suksess. Det ligger nemlig dypt forankret i oss at vi ikke trives med å oppholde oss midt på en helt åpen plass.
Vi vil typisk plassere oss i utkanten, eller andre steder, der vi kan føle oss trygge.

Derfor hadde denne runde terrassen, som er flere år gammel, aldri blitt særlig mye brukt. Løsningen var åpenbar: Et stort, buet høybed skulle skjerme av. Med den riktige kombinasjonen av steds-egne planter, krydderurter og høye og lave stauder i bedet, vil det være grønt og pirrende for både syns- og luktesans.

Selve høybedet valgte vi å bygge i samme materialer som terrassen: betong. Vi kunne bygget med vanlige kant blokker, men valgte i stedet store og tunge betongblokker. De er så tunge at blokkene bare skal stables oppå hverandre - det er ikke nødvendig å lime dem sammen med mørtel eller lim.

Som alltid med et høybed, er det viktig at det vannet som kommer i bedet dreneres vekk. Omvendt skal ikke blomsterjorden i bedet renne vekk sammen med vannet. Derfor forer vi steinmuren innvendig med fiberduk. Den lever opp til begge krav - vannet renner gjennom den, samtidig som den holder på jorden.

Veiledning

01
Bygg høybedet 9 Trinn

Høybedet vi bygger består av seks rekker (skift) med betongstein. Første rekke skal ligge helt vannrett - målt på tvers av muren - den rekken skal du altså være veldig nøye med å få helt i vater.

Når den er på plass, er resten nesten som å bygge med Legoklosser.

Vi bygger høybedet med en buet form som følger kanten av den runde terrassen. Fordi bedet er buet, vil det være forskjell på fugens størrelse innvendig og utvendig. Vi legger steinene slik at de minste fugene er mellom 2 og 5 mm.

Mens steinene legges, er det viktig å bruke vateret flittig. Du skal både holde øye med at muren ikke blir skjev og at fugene danner loddrette linjer.

1

Omrisset av muren merkes opp med kritt. Vi velger å tilpasse både lengde og bredde på leveggen til størrelsen på steinene, slik at vi bare skal jobbe med hele stein. Det er enklest.

2

Første skift (rekke av store stein) legges langs kritt streken hele veien rundt. Dette danner bunnen.

3

Blokkene legges med en fuge på 2-5 mm, slik at du hele tiden utligner de små forskjellene i steinenes størrelse. Det er viktig at du legger steinene forskjøvet. Når muren er buet, som her, vil fugen på den ene siden bli litt større.

4

Første rekke stein skal stå helt vannrett (målt på tvers av muren), slik at veggene blir helt loddrette. Er første skift ute av lodd, blir det verre jo lenger opp du kommer. Legg eventuelt inn små strimler murpapp for å rette opp blokkene.

5

Når første rekke stein er på plass, kan de følgende skiftene stables raskt opp. Når du har så tunge blokker som her, er det ikke nødvendig å lime dem sammen med for eksempel flislim.

6

Underveis i byggingen skal du kontrollere at veggene er loddrette, og at de loddrette fugene er rett over hverandre. Vær spesielt nøye i hjørnene.

7

En fiberduk legges inne i muren før siste skift. Fiberduken skal hindre at jorden skylles ut av muren. Samtidig sikrer den at vannet kan renne unna. Fiberduken settes i klem mellom blokkene, slik at den ikke blir synlig.

8

Høybedet fylles med jord. Bruker du maskiner til å lesse i med, skal du være forsiktig. Blokkene kan forskyve seg hvis jorden faller for hardt ned.

9

Nå kan du plante akkurat det du har lyst til. Men du bør unngå store planter med kraftige røtter. De kan presse ut blokkene, også selv om de er limt.

Materialer

• Betongblokker (her er hver blokk 42 x 21 x 14 cm, men målene varierer fra produsent til produsent)
• Murpapp
• Fiberduk
• Jord
• Planter

Tidsforbruk

1-2 dager

Pris

Cirka 8500 kroner

Vanskelighetsgrad

Blokkene er tunge, men høybedet er ikke vanskelig å bygge. Du skal bare huske å bruke vateret flittig.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Plantekasse