Enkel plantekasse i funksjonelle moduler

Med enkle moduler som hengsles sammen, har du muligheten til selv å velge formen på høybedet ditt. Modulene er enkle å lage og raske å sette sammen. I tillegg kan de lages for en rimelig penge.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
15 timer
Pris
350 kroner/modul.

Intro

Trekantet, firkantet eller sekskantet? Formen er helt underordnet, så lenge du bygger med disse identiske modulene.

Oppbyggingen av modulene er helt enkel. Den består av loddrette bein og vannrette lister, som monteres med skjulte skruer fra baksiden. For å sikre at listene monteres med like mye luft mellom, lager vi en enkel mal som holder listene på plass mens du skrur.

Modulene settes sammen med hengsler til den formen du ønsker. Deretter kan du lage en bunn og utstyre bedet med et toppbord. Begge deler består av trykkimpregnerte 22 x 98 mm bord.

Mens sidemodulene er helt like, må det litt tilpassing til når det gjelder bunnen og toppbordet. Her vil vinkelen på endesnittene nemlig avhenge av den formen bedet skal ha.

I denne artikkelen gjennomgår vi hele arbeidsprosessen med trinn for trinn-bilder. Du får også en detaljert materialliste og en grundig arbeidstegning, som viser hvordan en modul skal lages.

Veiledning

01
Slik bygger du feltene 6 Trinn

Om bedet skal være trekantet, firkantet eller sekskantet, er underordnet - modulene er like. Oppbyggingen består av loddrette bein og vannrette lister.

Listene skrus på med skjulte skruer. Det vil si at de monteres fra baksiden. Det gjøres enklest ved at du lager en enkel mal som holder listene på plass når de skrus fast på beina.

1

Strek opp på beina (A) der kledningslistene skal skrus på. Listene plasseres med et mellomrom på 2 cm.

2

Forbor og forskyv skruene. Det forbores i beina men ikke listene. Listene monteres fra baksiden, så skruene synes ikke.

3

Lag en mal. Skru fast et par bord på et stabilt underlag, og del inn kledningslistene mellom dem. Topp og sider på malen skal være vinkelrette på hverandre. Det skal være cirka 2 cm mellom listene.

4

Legg de to beina (A) oppå listene (B), og skru dem fast med 4 x 40 mm skruer.

5

Masonittplatene (G), som modulene skal kles med innvendig, males med en heldekkende trebeskyttelse før de monteres.

6

Den malte og tilskårede platen (G) settes på baksiden av kledningslistene (B). Deretter låses den med en topp- og bunnlist (C), som skrus fast til kledningslistene (B).

02
Skru sammen delene 2 Trinn

Når modulene er ferdige, er det smart å behandle dem med en heldekkende trebeskyttelse - særlig hvis du ikke bruker trykkimpregnert tre eller andre værbestandige materialer.

Avslutningsvis forbindes alle feltene med kanthengsler.

Før du går videre med bunn- og toppbord, er det en fordel å kontrollere diagonalmålene på bedet. Det sikrer at bedet blir stående riktig.

1

Feltene legges i forlengelsen av hverandre og settes sammen med kanthengsler. Hengslene skal være værbestandige og monteres med 4 x 20 mm skruer.

2

Sett opp bedet og skru fast det siste hengselet. Du kan sjekke om veggene i bedet har riktig vinkel ved å lage et kryssmål. Det gjøres ved å måle diagonalt fra hver spiss til spissen på motsatt side (se bildet). Når disse tre diagonalmålene er like, står bedet riktig.

03
Lag de siste avslutningene 8 Trinn

Toppbordets oppgave er å beskytte mot vær og vind. Samtidig skal det kunne tåle at du sitter på det, og at du lener deg på det når det skal plantes i bedet.

Derfor skal størrelsen på bordet være minst 22 x 98 mm. Det kappes enklest med en kapp-/gjærsag og skrus fast ovenfra med 4,5 x 60 mm skruer.

Det splittes og kappes også til lister i hjørnene, som avslutter bedet pent.

1

Monter toppbordet (D). Avslutningen i toppen består av bord på 22 x 98 mm. Hjørnene settes sammen i gjæring. I en sekskant skal vinkelen på hver ende av bordet være 30 grader, i en trekant 60 grader. Skal bedet være firkantet, skal vinkelen være 45 grader.

2

Bygg en solid bunn. Bunnen består av 22 x 98 mm bord (F), som skrus fast til bunnlisten (C). De skrå snittene på bordene tilpasses til formen på bedet.

3

Hjørneavslutningene (E) består av splittede lekter. Vinkelen på dem avgjøres av formen på bedet. Skru dem fast med bare to skruer. Da kan de raskt demonteres hvis bedet skal slås sammen.

4

Beskytt treet ved å klipse en beskyttelsesduk på innsiden. Duken kan fint bare være en presenning eller en kraftig plastduk.

5

Slik! Nå skal det bare fylles jord i bedet, før det kan plantes til. Hvis bedet skal stå på et jevnt underlag, for eksempel en terrasse, kan du montere hjul under hvert bein så det kan flyttes enkelt.

Vinkelen på toppbordet

Når formen på bedet endres, endres vinkelen på toppbordet (D) også. Vinkelen lages enklest med en kapp-/gjærsag.

Endene kappes i et 60 graders snitt på et trekantet bed.

På et firkantet bed er hjørnet vinkelrett, og endene kappes derfor i 45 grader.

På et sekskantet bed er snittvinklen på toppbordene 30 grader.

Materialer

Til én modul: 20 x 45 mm lister:

 • 2 bein (A) à 70 cm
 • 5 kledningslister (B) à 60 cm
 • 2 lister (C) à 51 cm

4 mm oljeherdet masonitt:

 • 1 plate (F), 30,5 x 51 mm

Dessuten:

 • Toppbord (D) av 22 x 98 mm impregnerte bord: 3 stk. à 78 cm til trekantet bed, 4 stk. à 71 cm til firkantet bed og 6 stk. à 66 cm til sekskantet bed
 • Bunnbord (F) av 22 x 98 mm impregnerte bord: ca 2 meter til trekantet bed, ca 3,5 meter til firkantet bed og ca 10 meter til sekskantet bed
 • 48 x 48 mm hjørnelister (E) à 30,5 cm
 • 4 x 20 mm, 4 x 40 mm og 4,5 x 60 mm skruer
 • 50 x 40 mm kanthengsler
 • Plastduk og evt. trebeskyttelse

Tidsforbruk

10-15 timer.

Pris

Cirka 350 kroner per modul.

Vanskelighetsgrad

Dette prosjektet er raskt og enkelt å gjennomføre.

Tegning

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Stoppkloss til kappsagen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Plantekasse