Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Høybed på 10 minutter

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

VIDEO: Her viser vi hvordan du enkelt kan lage et høybed som kan settes sammen og tas fra hverandre på få minutter. Det skal verken brukes beslag, spiker eller skuer.

Blomsterkassen skal måle 80 x 140 cm, og treverket skjæres ut av impregnert furu. Han skjærer først 8 planker på 80 cm og deretter 8 stykker på 140 cm. Plankene skal felles sammen, og for å spare tid vil håndverkeren skjære åtte stykker om gangen. Først de 8 lange.

Legg opp plankene så de flukter med hverandre, og spenn dem godt sammen med et par lange skrutvinger. Sett et merke 5 centimer inne på de to ytterste plankene. Og fra 5 centimeter måler du 5,5 cm inn og setter enda et merke.

På endeveden settes det et merke 2 cm nede. Sagbladet innstilles til 2 cm-merket. Og så skal det sages ut. Det gjør han med en sirkelsag, som støttes av en føringsskinne.Han sager et 2 cm dypt spor for ca hver halve centimeter. Deretter går han i gang med stemjernet med den skrå flaten vendt opp.

Man kan også slå av flakene med en hammer og rense opp med stemjernet til slutt. Nå er de 8 lange plankene skåret til på den ene siden. Legg to av dem bort, og gjør klar til å skjære de resterende seks på den andre siden. De to som legges bort skal ikke sages på denne siden, da de skal ligge øverst til slutt. De seks skjæres nå til på samme måte som før.

Når alle de 8 lange er skåret, skal det være 2 som bare har hakk på den ene siden, og 6 som har hakk på begge sider. Skjær de 8 korte på nøyaktig samme måte, og husk også at det her skal være 2 som bare skjæres på den ene siden. Så skal plankene bare monteres. Og det går raskt.

Med dette enkle systemet kan du bygge i de lengder, bredder og høyder du ønsker, og systemet kan brukes både til blomsterkasser, sandkasser, kompostbeholdere m.m.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake