Slik fjernes et villskudd

Man opplever med jevne mellomrom at roser skyter såkalte villskudd. Det er skudd fra selve grunnstammen av roseplanten.

Det er derfor ikke et roseskudd fra den rosen du har valgt å plante, men et skudd fra den delen av rosen som den valgte sorten er okulert på. Det er altså en helt annen roseplante. Her ser man tydelig at bladene på det nye skuddet ser helt annerledes ut enn de øvrige bladene.

Det nye skuddet har markant mindre blader – og det er lett å se at det her er snakk om to forskjellige roser. Vi kjenner selvfølgelig bare navnet på den ekte vi har valgt. Det er den engelske rosen ”Graham Thomas”.

En gang sa man at man alltid kunne gjenkjenne villskuddet ved at det har syv blader, mens den ekte rosen har fem. Det holder ikke alltid, så det gjelder å bruke øynene. Villskuddet må naturligvis fjernes. Og helst med én gang. Ellers risikerer du at det skyter på nytt.

Først fjerner Mette jorda rundt villskuddet med en graveskje. Det gjør det lettere å se mer nøyaktig hvor villskuddet kommer fra på grunnstammen. Deretter bytter hun ut graveskjeen med et annet redskap, som passer godt i størrelsen til villskuddet.

Det er et slags stemjern. Nå presser hun jernet ned, samtidig med at hun trekker i villskuddet. På den måten er det større sjanse for å rive av hele villskuddet inne ved grunnstammen, så det er borte for godt.

Det lykkes ikke helt i første omgang, men hun fortsetter å grave videre inn mot grunnstammen med graveskjeen, og forsøker igjen. Tiden vil vise om det lykkes helt, men det ser umiddelbart slik ut. Bakerst i bedet har også en annen rose skutt fra roten. Det er den historiske rosen ”Henri Martin”.

Den står godt og ser fin ut på avstand. Derfor har ikke Mette oppdaget villskuddet i første omgang. På denne rosen passer den gamle regelen om at den ekte rosen har fem blader mens villskuddet har syv. Nå skal villskuddet vekk. Samme metode forsøkes igjen.

Først graver hun bort jorda.Ugresshakken plasseres nøye – og endelig kan hun trekke i villskuddet mens hun stemmer nedover med ugresshakken. Denne gangen ser det ut til å lykkes. Et godt lite stykke av grunnstammen er kommet med opp.

Senere på sesongen har den høystammede rosen ”Super Dorothy” opptil flere villskudd. De kommer fra flere forskjellige steder på rosen, og varierer i størrelse. Villskuddene har stått litt skjult, da resten av bedet er vokst godt til. Roser på stamme er okulert to steder.

Her er stammen okulert først på roten, og siden er Super Dorothy-rosen okulert på stammen øverst. Det er dermed tre forskjellige roser som kan skyte fra planten. Og det har skjedd her. Det er både skudd fra selve roten, og lengre oppe villskudd fra stammen.

De må ikke få lov å ta saft og kraft fra rosen i toppen, som planmessig skal gro her. Det er bare toppen, Super Dorothy, Mette vil ha, så de øvrige skuddene fjernes.

Hun må lete litt etter rotskuddet, men det går greit å dra det av. Og skuddene fra stammen er ikke så store, så de er greie å fjerne.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Planter