Bind opp treet

Unge trær kan fra tid til annen ha bruk for litt støtte, spesielt i vindfullt vær.

Men det er viktig at treet fortsatt kan stå og svaie. Du må ikke binde treet høyere oppe enn 1/3 av stammens høyde. Stammen skal som sagt ha mulighet for å stå og svaie i vinden og på den måten utvikle en sterk stamme og et kraftig og effektivt rotnett.

Anleggsgartneren slår i en påle på hver side av treet. Du kan enten bruke en vanlig slegge eller en hammer, som gjør jobben noe enklere. Pålene skal stå slik at treet kan stå og svaie med vinden.

Er for eksempel vestavind det vanligste på det aktuelle stedet, slås pålene ned nord og sør for treet. Vi bruker her noe nylonbånd, det samme slaget som man bruker til sikkerhetssele, til å feste stammen med. Båndet legges rundt stammen og samles i en gummispenne.

Endene av båndet samles bak på pålen og skrus fast. Legg merke til hvordan anleggsgartneren legger båndet dobbelt der hvor han skrur det fast. Det gjør at skruen får et bedre tak, og at båndet sitter godt fast. Det samme gjentas på den andre siden.

Treet er nå bundet opp og blir støttet, samtidig som det ikke velter eller vokser skjevt på grunn av vinden. Oppbindingen må bare sitte i 2-3 år. Etter det er treet sterkt nok til å kunne klare seg selv. Men du bør kontinuerlig kontrollere at oppbindingen ikke gnager i treets bark.

    Akkurat nå leser andre ...