Sikker trefelling

Det store gamle pæretreet er stygt og så godt som ferdig. Derfor skal det felles.

Anleggsgartneren, som har kompetanse på skogbruk, vil her vise hvordan du sikkert feller et tre. Fagmannen starter med å finne ut hvor treets tyngde er.Han stiller seg foran treet og forestiller seg en loddrett linje fra midten av treets bunn.

Man ser tydelig at tyngden ligger til venstre. Deretter går han en kvart omgang rundt treet og ser igjen hvor tyngden ligger. Den ligger til høyre.Treet vil derfor høyst sannsynlig falle et sted mellom de to retningene, hvis det bare fikk kappet stammen.

Men vi vil ha treet til å falle i den andre retningen, hvor det er et stort bart område, og hvor treet ikke vil gjøre noen skade.Når du vurderer treets tyngde, må du dessuten passe på å ikke bli lurt av hvilken vei stammen heller. Den øverste tredjedelen av treet er nemlig like tung som de nederste to tredjedeler.

Et tau bundet fast til treet kan være en utmerket hjelp, men sjelden nødvendig hvis man feller riktig. Bruker du tau, må det festes så høyt som mulig og minst i den øverste tredjedelen av treet.

Tauet må både være langt, solid og ufleksibelt. Endelig må du aldri surre det rundt hender og armer. Faller treet likevel den andre veien, må man kunne slippe tauet øyeblikkelig. Før du starter fellingen, er det viktig at du har iført deg det rette sikkerhetsutstyret.

Du må bruke sikkerhetsstøvler, godkjente skjærebukser, hansker, hørselvern og selvfølgelig sikkerhetshjelm med visir.Nå kan vi begynne selve fellingen. Fagmannen begynner med det såkalte felleskår.

LES OGSÅ: Fjerne kvae: Hvordan fjerner jeg kvae?

Det består av et skrått snitt på mellom 45 og 60 grader og deretter et vannrett snitt. Felleskåret skal bare gå ca. en femtedel inn i trestammen.Ved å bruke en tommestokk kan fagmannen veldig nøyaktig forutsi hvor treet vil lande. Legg merke til at felleskåret her ligger forholdsvis høyt oppe på stammen.

Når stubben senere skal fjernes, blir den lettere å grave opp når det er et stykke av stubben å dra i. Så må det merkes opp på treet til den såkalte fellekammen.

Når du skal sette merker med motorsagen, må du ikke bruke spissen av sagen, her markert med rødt, da du risikerer at sagen slår tilbake. Bruk i stedet den delen av sagen som sitter like etter spissen, her markert med blått.

Noen cm fra felleskåret setter fagmannen en markering som viser hvor tett på felleskåret det må skjæres.Bak på treet markeres så to riss med ca. 5 cm’s avstand. Legg merke til at dette ikke trengs når det er mindre trær som skal felles.

Når markeringene er satt av, begynner fagmannen å sage inn fra siden, et par cm høyere enn felleskåret.Du må først sage helt inn og sage over midten av stammen, men det er viktig at du ikke sager lengre fram enn til markeringen, så du ikke sager over det stykket som heter fellekammen.

Deretter trekker du sagen et stykke ut og begynner å dreie den rundt, til du når om til rissene, men skjær dem ikke over. De er nemlig med på å holde treet. Det samme gjør du på den andre siden.

Inne i treet er det nå bare et smalt stykke tilbake, det som heter fellekammen, samt de to rissene. Fellekammen virker nå nærmest som et hengsel. Når treet om litt skal falle er det fellekammen som styrer treet mot bakken.

Så slår fagmannen inn en jernkile eller plastkile i treets trykkside, som er den siden av treet som er tyngst. Den motsatte siden heter fallsiden. Kilen sikrer at treet velter den riktige veien. Når kilen er på plass, kan du skjære over de to rissene.

Du skal skjære litt under det andre snittet. Hvis du skjærer i samme høyde, risikerer du å skjære inn i jernkilen og ødelegge sagen. Skjær heller ikke inn like under kilen, for hvis treet heller mye bakover, risikerer du at treet klemmer fast sagen.

Kilen bankes lengre inn. Hvis treet, som her, ikke velter, er det nødvendig med en ekstra kile. Timbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer!!

Med den ekstra kilen faller treet nøyaktig der vi ville ha det. På trestubben kan du nå tydelig se hvor kammen har gått, og spor etter de to rissene.Nå skal treet bare sages opp, og stubben graves opp. Følger du denne metoden, kan du selv felle trærne dine kontrollert og sikkert.

    Akkurat nå leser andre ...