Kan jeg felle naboens høye tre?

Er treet 12 meter høyt, og det står nærmere hagen din enn 4 meter, kan det felles med loven i hånd, hvis treet er til ulempe for deg.

PROBLEM:

På tomta til naboen er det et høyt tre, som skjermer for solen hos oss, og det har greiner som henger inn over tomta vår. Kan jeg kreve å felle det?

LØSNING:

Tja ... Er du ikke enig med naboen om felling av treet, kan du faktisk felle treet hans med loven i hånd. Det forutsetter dog at treet er til ulempe for deg, og at det står nærmere enn 1/3 av treets lengde mot hus, hage, tun eller dyrket jord hos deg, som det heter i nabolovens § 3. Men det beste er å bli enig med naboen om hva dere gjør.

    Akkurat nå leser andre ...