Veisalt ødelegger plantene dine

Ødelegger veisaltet plantene mine?

Pass på ikke å kaste veisalt for tett på trær og planter, hvis du kan unngå det.

Ødelegger veisaltet plantene mine?

Pass på ikke å kaste veisalt for tett på trær og planter, hvis du kan unngå det.

Spørsmål:

Ødelegger veisaltet plantene mine?

Svar:

Planter og trær har ikke godt av smeltevann med veisalt. Hvis det er mulig, bør du derfor kaste grus eller sand på stier og gangområder der du har planter og busker tett på. Veisalt trekker vann ut av trær og planter, og det fører til planter som springer ut senere og vokser dårligere. I verste fall kan planter dø av saltet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Planter