Skjul hageavfallet

Har du også et hjørne i hagen som er midlertidig oppholdssted for hageavfall, gamle betongheller og andre ting? Det er praktisk å samle det før det skal kastes, men pent er det ikke. Hvorfor ikke skjule det bak et fleksibelt gjerde, så du slipper å se det frem til du får tid til å fjerne rotet!

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
1000 kroner

Intro

I byggeveiledningen får du en trinn for trinn guide til hvordan du bygger gjerdet - et prosjekt alle kan være med på. Du kan blant annet se hvordan du graver ut til stolpesko, bygger gjerdets tre moduler og monterer gjerdet til stolpeskoen. God fornøyelse.

Veiledning

01
Grav ut til stolpesko 5 Trinn

Dette gjerdet skal monteres i stolpesko, som graves ned i bakken. Bakken er litt skrånende, så for at gjerdemodulene skal komme til å sitte rett, skal stolpeskoene plasseres i forskjellige dybder i bakken.

Når du har gravd ut til stolpeskoene, kan du sjekke om de står rett ved å legge et rett bord med et vater oppå, som du kan justere etter.

1

Grav ut til stolpeskoene når du har målt opp nøyaktig hvor de skal plasseres. Legg litt grus ned i bunnen av hullet. Da er det enklere å justere dem på plass.

2

Plasser stolpeskoen i hullet. Sjekk om du er fornøyd med høyden. Når du er det, lirker du den fast, så den står så rett som mulig. Bruk den til å måle deg ut fra.

3

Kontroller stolpeskoenes plassering i forhold til hverandre, så de havner i samme høyde. Bruk for eksempel et langt, rett bord med et vater oppå stolpeskoene, og juster.

4

Tilpass eventuelt stolpeskoen hvis du treffer en stor stein i bakken. Vi ble nødt til å finne frem vinkelsliperen for å få den ene stolpeskoen ned i nivå med de andre.

5

Den siste stolpeskoen er på plass. Her skal den plasseres litt dypere enn de andre for at vi skal få en vannrett bunnlinje, ettersom gjerdet skal stå i en liten skråning.

02
Lag stolper og moduler 5 Trinn

Dette gjerdet består av tre moduler, som hver består av en ramme som kles med bord og festes til stolper. De ferdige modulene skal deretter bare monteres i stolpeskoene.

Det er enklest å kjøpe ferdige stolper, men det er billigere hvis du lager dem selv av to 48 x 98 mm som skrus sammen. Det gjør vi her - det er fort gjort, og det sparer oss for mer enn 20 kroner kroner per stolpemeter.

Det er en god idé å bygge én modul først, som de andre modulene monteres oppå. Det sikrer at alle blir like.

1

Skru sammen to 48 x 98 mm til stolper (A). Du kan også kjøpe ferdige stolper, men det er billigere å skru sammen to 48 x 98 mm. De kappes i lengden og skrus sammen med 6 x 90 mm skruer.

2

Bygg gjerdemodulene. Lag først en ramme av de loddrette stykkene (B) og det øverste og nederste vannrette bordet (C), som festes til (B). Sjekk diagonalmålene på rammen, slik at alt blir vinkelrett.

3

Sett fast resten av bordene på hver gjerdemodul. Når det øverste og underste bordet er satt fast, kan du regne ut hvor stor avstanden skal være mellom bordene, slik at avstanden blir lik. Her er den 5 mm.

4

Legg stolpen (A) på gjerdemodulen, og mål opp hvor den skal plasseres. Du skal blant annet vite hvor mye “luft” det skal være under modulene når de settes i stolpe skoene. Her passer det med 10 cm.

5

Sett fast gjerdemodulene til stolpene. Det gjøres med fire 6 x 80 mm skruer gjennom det loddrette stykket (B) inn i stolpen (A).

03
Monter gjerdet i stolpesko 5 Trinn

Når alle gjerdemodulene er laget, skal du montere dem i stolpeskoene. Du plasserer en modul i stolpeskoene og skrur den først fast i den ene siden, før du sjekker at modulen står helt rett. Når den gjør det, kan du skru den fast i den andre siden også.

Her skal den ene modulen kunne dreies, slik at den kan brukes som en dør som kan åpnes og lukkes. Derfor settes den fast på hengsler, og kan ikke festes til en stolpesko i den andre siden. Den får i stedet en trekloss under stolpen, så døren kommer til å stå rett.

1

Monter modulene i stolpeskoene. De skrus fast med 8 x 40 mm franske treskruer, først i den ene siden. Sørg for at det er et par cm luft under stolpen, så det ikke kan samles vann som trenger opp i endeveden.

2

Sjekk at modulen står rett. Det gjøres enkelt ved å legge en lekt over stolpene med et vater oppå. Når du har tilpasset modulen slik at den står helt i vater, skrur du fast stolpen også i den andre siden.

3

Dekk stolpeskoene når alle modulene er montert så de står helt rett. Det er penest hvis du kan få dekket betongklossen.

4

Lag understøtting til den siste modulen, som skal kunne dreies og fungere som dør. Når døren er lukket, er det viktig at den ikke “henger”, men står i samme høyde som de andre modulene.

5

Den siste modulen monteres med hengsler. Når du skrur dem fast, er det en god idé å sette en liten kloss på baksiden av modulen, som skruene får fatt i - da sitter hengslene enda bedre fast.

Materialer

 • 3 stolpesko
 • 4 stolper (A), 120 cm lange, her laget av 2 stk. 48 x 98 mm
 • 6 loddrette stykker (B), 48 x 48 mm lekter,150 cm lange
 • Terrassebord (C), 21 x 95 mm, 150 cm lange
 • 3 dekkbord (D), 21 x 95 mm,
 • 2 hengsler, 300 mm
 • Skruer: 4,2 x 42 mm, 6 x 90 mm og 8 x 40 mm franske treskruer

Tidsforbruk

Cirka 1-2 dager.

Pris

Cirka 1000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Et prosjekt der alle kan henge med. Vær nøye med plasseringen av stolpeskoene, slik at gjerdet kommer til å stå helt rett.

Tegning

3D-modell

Hageskjul

3D-modell

Stolpeskoene holder konstruksjonen tørr

Ved å bygge avfallsskjulet på stolpesko, sikrer du at konstruksjonen ikke suger til seg fukt fra bakken.

Åpne 3D-modellen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Hage