Støp en vannrenne

Har du ikke et dreneringssystem som tar unna regnvann, må vannet likevel ledes vekk fra huset. Ellers risikerer du fuktskader.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
200 kroner

Vannrennen fører regnvannet cirka en meter vekk fra huset, slik at sokkel og krypkjeller skånes for fukt.

Intro

Fuktig jord er et problem for mange huseiere uten et drenerings-system til å ta unna regnvann. Tett på huset blir bakken fort så fuktig at det bør settes opp en avfukter, eller lages ytterligere ventilasjon under huset.

Men fuktproblemet kan også løses ved å lede vekk regnvannet fra huset via en vannrenne. En slik renne kan du støpe selv.

Her viser vi hvordan du støper en renne på en meter. Trenger du en lenger renne, kan du støpe flere. Men hvert stykke bør ikke være mer enn en meter langt. Ellers kan du få frostsprenginger i støpen.

Bor du i et hus med et dreneringssystem, kan du likevel lage en renne som leder vekk vannet. I så fall for å spare dreneringen for vann, hvis kapasiteten for eksempel er i ferd med å nå et maksimum.

Veiledning

01
Bygg støpeformen av en plate og lekter 9 Trinn

Støpeformen bygger vi av 22 mm for-skalingsplater og små lektebiter. Du kan også bruke vanlig kryssfinér- eller en masoniteplate. I så fall må du stabilisere platen på undersiden med f.eks. lekter.

I toppen av støpeformen skal det brukes fem korte lektebiter. De sages i en vinkel på 30 grader. Etterpå skal de skrus fast på forskalingsplaten.

1

Sag ut platen på mål. Bruk en lektebit som anleggsskinne hvis du bruker sirkelsagen. Da blir snittet helt rett.

2

Sag ut de vinklede lektebitene på mål. Bruk en kapp-/gjærsag, og juster den på 30 grader. Lektens innvendige mål skal være 13,5 cm. Sag ut fem stykker.

3

Det første lektestykket legges slik at det er sentrert i toppen av forskalingsplaten. Sjekk målene.

4

Spenn fast det sentrerte lektestykket på forskalingsplaten, og skru det fast fra undersiden. Her bruker vi en 4 x 55 mm skrue.

5

Lektestykkene settes også sammen med skruer fra siden. Selv om støpeformen er liten, oppstår et stort trykk på sidene når betongen fylles i.

6

De fem bitene i toppen er på plass. Nå skal det på to lange lektebiter. Vinkelen fra de fastgjorte smålektene overføres til de lange lektene.

7

De lange lektestykkene kappes i vinkel i toppen og legges på plass. Kontroller at rennen er like bred over alt, før du skrur fast de lange stykkene.

8

I den andre enden av støpeformen måler du opp til et bunnstykke. Sag ut stykket, men vent med å skru det fast. Først skal du lage en fordypning.

9

Det røret som skal forme rennen i betongen skal hvile på bunnstykket. Bruk en hullsag og en hjelpelekt når du skjærer ut fordypningen.

02
Vannkanalen i rennen formes 9 Trinn

Nå skal det lages en form som kan legges ned i støpeformen, slik at betongen blir til en vannrenne. Til den lange rennen bruker vi et 75 mm plast rør. Det var verre å finne et velegnet plast produkt med kuleform. Men hos Biltema fant vi en lampekuppel. Det kaller de kulen, selv om den er av plastikk.

Lampekuppelen har en diameter på 150 mm, og prisen er 30 kroner.

1

Hold røret på plass, og mål hvor dypt det skal ligge. Kontroller med vateret at røret ligger like dypt i støpeformen i begge ender.

2

Røret skal festes til lampekuppelen. Legg kuppelen på plass, og marker hvor røret skal sitte.

3

Vi velger å teipe fast røret til kuppelen. Hvis du vil ofre lampekuppelen, så vil røret sitte bedre fast hvis du limer det fast med smeltelim. Men med forsiktig behandling fungerer teip også.

4

Betongen skal forsterkes med armering. Klipp ut eller sag til et stykke som passer til støpeformen.

VIKTIG! Husk at armeringen overalt skal dekkes med minst 3 cm betong.

5

Kontroller at armeringen passer til formen. Den skal ikke ligge for tett mot kanten av formen. Men vent med å legge i armeringsnettet.

6

Kontroller med vateret at røret ligger like dypt i begge ender. Marker med en lang tusjstrek hvor dypt røret vil ligge i betongen. Bor hull i røret til biter av armeringsjern i hver ende.

7

Stikk jernene gjennom plastrøret. Nå holder de plastdelene på plass. Kontroller igjen med vateret at røret ligger riktig. Ligger det for lavt, kan du heve armeringsjernene med avstandsklosser.

8

Fjern rør og kuppel. Nå kan du teipe alle skjøter mellom forskalingsplaten og lektene. Det skal hindre at fukt fra betongen renner ut. Bruk maskeringsteip.

9

Smør sidene i støpeformen med olje. Da slipper den ferdige betongen lettere. Du kan bruke alle typer - også matolje. Forskalingsplaten trenger ikke olje.

03
Vannrennen støpes og kantene slipes 6 Trinn

Til små støpeoppgaver er det praktisk å bruke ferdigblandet betong. Du skal bare tilsette vann og røre opp.

Her bruker vi en pose med 25 kilo til én renne. Vi blander i to omganger. Første porsjon legges i støpeformen, før armeringsnett, rør og kuppel.

Når andre porsjon er fylt i, skal rør og kuppel spennes fast mens betongen herder. Dekk betongen med plast mens den herder, så den ikke tørker ut.

1

Hell vann i betongen, og rør rundt med en visp på bormaskinen. Blandingen kan gjerne være litt tykk - for mye vann svekker betongen. Til første porsjon bruker vi halvparten av posen.

Press betongen ned, og vibrer den slik at luftbobler forsvinner.

2

Legg armeringsnettet på plass. Sjekk at det ligger minst 3 cm fra kanten hele veien rundt.

Tips: Bruk en 3 cm tykk avstandskloss. Da er det enkelt å kontrollere avstanden.

3

Fyll resten av betongen i formen, slik at den fylles nesten opp til kanten. Press eller vibrer luftbobler ut av betongen. Legg ned rør og kuppel, og press til jernet støter mot støpeformens kant.

4

Fjern overskytende betong før røret spennes fast til støpeformen med to strammebånd. Bruk et bånd i hver ende av røret. Legg plast over, slik at betongen ikke tørker for raskt.

Pass på at kuppel og rør forblir sammensatt.

5

Etter et døgn eller to fjernes plastlaget, røret og kuppelen, før støpeformen adskilles. Slip over kantene så de blir runde. Det styrker kantene.

6

Vannrennen legges på plass, og nedløpstuten dreies slik at regnvannet havner i vannrennen - også ved kraftig nedbør.

Rennen er gjennomherdet etter 3-4 uker. Inntil da bør du ikke tråkke på den.

Materialer

• 48 x 73 mm lekter
• 22 mm forskalingsplate
• 4 x 55 mm skruer
• Maskeringsteip
• Armeringsjern eller -nett
• Grunningsolje (evt. matolje)
• Betongmiks/ferdigbetong

Dessuten:
• 75 mm plastrør
• Lampekuppel (i plast)
• Teip

Spesialverktøy

• Strammebånd/lastestropp

Tidsforbruk

Én arbeidsdag - fordelt på to dager på grunn av tørketid.

Pris

Cirka 200 kroner for en vannrenne med våre mål

Vanskelighetsgrad

Selve støpingen er enkel. En støpeform i denne størrelsen er heller ikke vanskelig å bygge. Utfordringen er å sette sammen rør og kule.

Tegning

Vannrennens mål

Rennen støpes slik at den overalt er 7 cm tykk, og her lager vi den én meter lang. Har du behov for å få vannet ledet lenger vekk fra huset, kan du lage en lenger renne. Men støp i så fall flere stykker som maksimalt er én meter lange.

Vannrennens mål

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Mett støpeformen med olje

TIPS: Betong uten lufthull

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Hage