Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Fuktig jord er et problem for mange huseiere uten et drenerings-system til å ta unna regnvann. Tett på huset blir bakken fort så fuktig at det bør settes opp en avfukter, eller lages ytterligere ventilasjon under huset. Men fuktproblemet kan også løses ved å lede vekk regnvannet fra huset via en vannrenne. En slik renne kan du støpe selv.

Her viser vi hvordan du støper en renne på en meter. Trenger du en lenger renne, kan du støpe flere. Men hvert stykke bør ikke være mer enn en meter langt. Ellers kan du få frostsprenginger i støpen.

Bor du i et hus med et dreneringssystem, kan du likevel lage en renne som leder vekk vannet. I så fall for å spare dreneringen for vann, hvis kapasiteten for eksempel er i ferd med å nå et maksimum.