Støp et flott speilbasseng på en helg!

Et basseng med få centimeter vann over en mørk bunn, gir et flott speil i hagen. Med fiberbetong støper du det lett selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
8000 kroner

Intro

Speilbassenget er et av de mest effektfulle elementene i klassiske hager, der det trekker himmelen og lyset ned på bakken, speiler hagens trær og blomster og snur alle omgivelsene på hodet.

Anlegging av basseng har nok også hatt ry på seg for å kreve store investeringer og mye vedlikehold. Men det trenger slett ikke å være slik.

Enkelt å støpe et basseng

Ved å arbeide med fiberbetong, og ved å støpe i to omganger, kan du lage et flott basseng – også selv om dette er første gangen du arbeider med betong.

Fibrene betyr at du slipper å støpe inn en gammeldags stålarmering, og ved å støpe i to omganger, kan du klare deg med en veldig enkel støpeform.

I tillegg skal det så lite vann til å fylle bassenget, at du slipper det store vedlikeholdet: Har vannet blitt grumsete, feier du det bare utover kanten og fyller i et par spann friskt vann i det flate bassengkaret.

Velg speilbildet selv

Når du plasserer bassenget, skal du først avgjøre hva som er viktigst for deg: Vil du ha en enkel speiling av himmelen, legger du bassenget i åpne omgivelser. Ønsker du å utnytte hagens egne farger, vil en spennende beplantning nær bassenget få dobbel virkning.

Vi har valgt å plassere dette bassenget midt på plenen. En utfordring med dette, er at vi risikerer å spre en mengde strå utover vannflaten når vi klipper plenen, og de kan være vanskelige å fiske opp igjen.

Men legger du bassenget under de store trærne i hagen, vil løv, frø og frukt også forurense vannet – men da er det jo bra at det er enkelt å skifte ut.

LES OGSÅ: Bygg en flott utedusj

Veiledning

01
Vi graver ut hullet og legger sand i bunnen 8 Trinn

Når du har bestemt deg for hvor bassenget skal ligge, merker du opp hullet og graver det ut til omkring 25 centimeters dybde, hvis du ønsker oversiden av bassenget helt nede i nivå med bakken.

Hullet graves ut så nøyaktig at sidene på formen kan avstives av bakken rundt når den første støpingen er på plass. Ytterformen måler 142,4 x 172,8 cm.

1

Plasseringen av bassenget markeres med påler og snor. Det er smart å sette to påler i hvert hjørne, litt utenfor hullet. Da graver du ikke helt inne ved pålene, men bare inntil snorene.

2

Ved å måle diagonalene, sjekker du at sidene står i rett vinkel med hverandre. De to diagonalene skal være like lange - er sidene parvis også like lange, er de også i vinkel.

3

Ønsket høyde på det ferdige bassenget markeres på pålene med en tusj, og snorene plasseres riktig sted.

4

Hullet graves ut. Vi regner med å ha 5 cm sand i bunnen, deretter 5 cm betong og til slutt 15 cm høye sider. Derfor graver vi ut 25 cm under den planlagte høyden på det ferdige bassenget.

5

Kantene graves så nøyaktig som mulig. Sidene i ytterformen skal kunne gli ned uten å skrape med for mye jord, men du skal også kunne støtte dem ved å fylle jord på yttersiden av dem.

6

Bunnen rettes også til så nøye som mulig. Den rettes opp i sand til slutt. Vær omhyggelig med å få gravd rent i kanter og hjørner.

7

Vi fyller omkring 5 cm sand i bunnen. Hvis bakken er veldig sandholdig og enkel å arbeide med, kan du rette den opp uten å tilføye sand.

8

Sanden planeres, slik at den er helt jevn og vannrett. Laget bankes med baksiden av en spade, slik at det er komprimert og kan bære betongen.

02
Innerformen settes sammen som et kar 4 Trinn

Alle deler av formen som er i kontakt med den våte betongen, skjæres ut av to støpeplater. Sidene i karet som danner inner formen, skjæres med skrå ender, slik at de står litt skrått. Når veggene på bassenget skråner utover, er risikoen for frostskader små - fryser vannet om vinteren, løfter det seg opp av bassenget.

1

Platedelene merkes opp på støpeplaten. Langsidene (D) på ytterformen kan ikke skjæres i ett stykke. De settes derfor sammen av to korte stykker.

2

Delene skjæres ut med sirkelsag. Du kan lette styringen ved å spenne fast et bord som sagen kan styres mot, eller bruke en dykksag med føringsskinne.

3

Innerformen settes sammen med 5 x 50 mm skruer, slik at sidene (B og C) ligger rundt bunnen (A). Langsidene (B) ligger innenfor kortsidene (C).

4

Vi stiver opp formen med lekter. Til langsidene (B) og bunnen (A) bruker vi standardlengden 240 cm (F), kortsidene (C) støttes med litt kortere lekter (G). De trenger ikke å passe nøyaktig.

03
Utvendig ramme settes på innerformen 5 Trinn

Ytterformen er helt enkel: Den består bare av fire sider, for bunnen av ytterformen er bakken - og i andre støperunde den betongen som har blitt fast og har stengt igjen mellom de to formene.

De to formene kan derfor settes sammen før de trykkes ned i den bløte betongen. Det gjør vi med et par lekter, som sitter på tvers av langsidene.

1

Langsidene på ytterformen (D) settes sammen av to kortere stykker, da de er lenger enn platene. Det gjøres helt enkelt mot et platestykke eller en lekt (X), som plasseres på yttersiden av langsiden.

2

Så monteres ytterformen. Også her setter vi de korte sidene (E) utenpå de lange sidene (D). Ytterformen skal ikke stå skrått som innerformen, men er helt enkel og i vinkel. Bruk 5 x 50 mm skruer.

3

Ytterformens korte sider (E) avstives med lekter (H). Lektene skal stikke ut over formen, slik at du senere har noe å rette til høyden på formen med.

4

Innerformen plasseres i ytterformen, og de to delene låses fast med to lekter (J), som også stikker ut over siden. Her bruker du litt lenger skruer.

5

Sjekk avstanden mellom innerform og ytterform mange steder, og rett om nødvendig opp med lektebiter. På dette bassenget skal avstanden være 9 cm.

04
Første porsjon betong tømmes i hullet 5 Trinn

Nå er utgravingen ferdig, og formen er klar - det er tid for å støpe.

Vi har valgt å bruke tørrbetong som er forberedt med fibre og annet innhold. Det gjør at vi kan støpe et solid basseng med en bare 5 cm tykk bunn. Du kan spare litt ved å blande betongen selv, men det er vanskelig å gjøre det like bra.

Det skal blandes mange sekker, så vi leier en blandemaskin til jobben.

1

Fiberbetongen blandes opp med vann etter instruksjonen på sekkene. Vær nøye med å overholde blandetiden. Fibrene skal arbeides grundig sammen med sanden og bindemiddelet.

2

Betongen helles ned i hullet. Plasser blandemaskinen slik at du kan helle betong direkte ned i hullet - det sparer mye tid og mange turer med trillebåren.

3

Den bløte betongen spres ut med en asfaltrive - eller til nød med en spade, men det er ikke like enkelt.

4

Fortsett til du har et minst 5 cm tykt lag betong. Ved å presse og skrape med riven, kan du gjøre betongen litt mer smidig mens du brer den ut.

5

En stavvibrator er til god hjelp når du skal ha betongen til å flyte helt jevnt ut. Svingningene fra staven gjør betongen smidig, slik at den glir jevnt ut.

05
Formene trykkes ned i den våte betongen 4 Trinn

Når det ligger et 5 cm tykt lag betong, skal vi trykke støpeformen ned i det. Ikke særlig dypt - vi skal rette bunnen helt plan, og tette ut til ytterformen.

Deretter skal alt stå noen timer, eller til dagen etter, slik at betongen akkurat blir fast og du kan støpe videre uten at formen presses opp. Herder betongen helt, bindes ikke lagene sammen.

1

Vi kontrollerer at oversiden av betongen er vannrett. Jo mer presist betongen ligger, desto lettere er det å få formen på plass - og det lønner seg å være nøye før formen legges ned.

2

Formen plasseres oppå den utstøpte betongen. Trykk formen ned i betongen, slik at den kommer i ønsket høyde, og det er betong i bunnen av alle sidene. La formen hvile på lektene.

3

Betongen og formen vibreres, slik at luften som er under bunn platen presses ut. Igjen vil en stavvibrator være til god hjelp. Har du ikke en slik, kan du vibrere formen med en slagbormaskin.

4

Rett opp formen så den ligger helt vannrett. Sjekk i begge retninger. Når alt er i orden, lar du det stå noen timer, eller til dagen etter, slik at betongen er fast og du kan støpe igen.

06
Neste porsjon betong fylles i kantene 5 Trinn

Det er viktig at du ikke venter for lenge før du følger opp med andre støperunde, der sidene fylles opp.

Den første runden betong skal være fast. Men venter du flere dager, kan det bli et skille i støpen. Da risikerer du et utett basseng, som kan få frostskader.

Du fyller helt opp mellom sidene i formene, pluss litt til, slik du kan rette overflaten i plan med formene.

1

Sidene fylles opp med betong. Nå kan du ikke tømme direkte fra blandemaskinen, men må i gang med spannet for å treffe den smale åpningen.

2

Den friske betongen vibreres grundig hele veien rundt, slik at den ligger tett inn mot betongen fra den første støperunden, og pakkes tett uten bobler.

3

Overkanten rettes til mellom de to formene. Det renner litt ved siden av, men tøm det bare tilbake i formen, hvis det ikke er blitt skittent av planterester.

4

Fyll etter med ekstra betong der det mangler noe. Det skal heller være for mye enn for lite. Rett opp igjen, og la betongen stå og bli litt fast.

5

Etter en times tid kan du pusse overkanten helt plan og lekker med et pussebrett. Kanten er synlig når bassenget ligger ferdig.

07
Det herdede bassenget males og fylles opp 3 Trinn

Nå skal betongen ha tid til å herde. La det stå en ukes tid. Da er støpen så sterk at du kan fjerne støpeformen uten risiko for å skade betongen.

Når betongen har hatt noen dager på å tørke, maler du bunnen. Lar du den stå umalt, får du et basseng med fint spill lyset, men ikke nær samme speil-effekt. Den svarte malingen skal tåle å bli feid med en stiv kost.

1

Etter en snau uke fjerner vi formen. Selv om betongen er sterk og hard, passer vi på, og tar formene fra hverandre i mindre deler, før vi løsner dem og tar dem vekk.

2

Bassenget feies rent og skal tørke noen dager til, avhengig av været. Blir du utålmodig, kan du dekke til bassenget.

3

Bunnen males med svart betongmaling eller sokkeltjære når betongen er tørr. Vi maler sidene opp til kanten. Mal et strøk ekstra, hvis du føler for det.

Materialer

12 mm forskalingsplate (skjæres av to plater à 125 x 250 cm):

Innerformen:
• 1 bunn (A), 248 x 117,6 cm
• 2 langsider (B) à 250/248 x 15 cm
• 2 kortsider (C) à 122/120
x 15 cm
*) Alle sidene i innerformen skjæres skrått i endene, slik at underkanten er 2 cm kortere enn overkanten.

Ytterformen:
• 2 langsider (D) à 270, 4 x 15 cm
• 2 kortsider (E) à 142,4 x 15 cm
36 x 73 mm taklekter:
• 4 avstivinger (F) à 240 cm til innerformens langsider og bunn
• 2 avstivinger (G) à 110 cm til innerformens kortsider
• 2 avstivinger (H) à 240 cm til ytterformens kortsider
• 2 tverrstivere (J) à 200 cm til å forbinde innerformen og ytterformen

Dessuten:
• Fiberbetong, 20 sekker à 25 kg
• 0,3 m3 0-4 mm sand
• Skruer, 5 x 60 mm (8 stk.)
• Skruer, 5 x 50 mm (ca. 50 stk.)
• Svart betongmaling

Spesialverktøy
• Blandemaskin (leies)
• Stavvibrator (leies)

Tidsforbruk

To dager, pluss herdetid

Pris

Cirka 8000 kroner

Vanskelighetsgrad

Dette er ikke vanskelig, selv om det kanskje vil være nytt og ukjent farvann. Lei en god blandemaskin og staven til å vibrere betongen med, det gjør jobben lettere og bedre.

Tegning

Speilbasseng av fiberbetong

Ved å bruke fiberbetong, og ved å støpe i to omganger, gjør du det lett å støpe dette flotte hagebassenget.

Du kan trygt gå i gang med å støpe dette flotte bassenget, selv om du ikke har prøvd tilsvarende tidligere.

Fiberbetongen gjør at det ikke er nødvendig å legge en armering av jern inn i betongen.

Den todelte støpingen gjør at støpeformen bare består av det mest nødvendige: til det indre et flatt kar med bunn og sider, til det ytre en ramme som retter opp den øverste delen av sidene.

Resten styres i første støperunde av bakken - i neste runde av den betongen som er blitt fast. Dermed unngår du også at vekten av betongen presser opp formen.

Først bunnen, så sidene

Den første porsjonen våt betong skal bare danne bunnen av bassenget og det nederste av sidene. Når den har blitt fast, danner den bunn for den andre porsjonen betong. Du kan nå fylle opp kantene, uten at vekten av betongen presser opp formen, og uten at betongen flyter ut av formen.

Speilbasseng av fiberbetong

Den første porsjonen betong helles i utgravingen og spres jevnt ut over sanden.

Formen trykkes ordentlig ned i den flytende betongen, som får 3-24 timer til å bli fast

Den andre porsjonen helles ned mellom de to rammene, og glattes til på oversiden.

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkelsagen

I denne videoen lærer du alt om om sirkelsagens muligheter, sagblad og funksjoner. Sirkelsagen er knallsterk og kan med riktig innstilling sage alt fra grove til helt fine snitt – både rett og i forskjellige vinkler. Med riktig sagblad kan du bruke sagen i både tre, metall, porebetong og kunststoff.

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

TIPS: Unngå etseskader

TIPS: Betong uten lufthull

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Bittesmå fibre erstatter armeringsstålet

Få millimeter lange fibre gjør at bassenget ikke knekker.

Ren betong er hardt, men knekker lett. Derfor forsterker man ofte med stål som ikke er like hardt, men til gjengjeld seigt. Kombinasjonen gir en felles stor styrke.

Men stålet skal ligge godt beskyttet inne betongen for ikke å ruste, og det er ikke helt enkelt å få til i et hagebasseng. Derfor er det smart at vi kan bruke en helt annen form for armering, nemlig fibre.

Selv om fibrene bare er noen millimeter lange, er funksjonen akkurat som med kraftige stenger og nett av stål. De tilføyer betongen den nødvendige seigheten.

Vi bruker en ferdigblandet fiberbetong, som bare tilsettes vann. Den er dyrere enn ren betong, men til gjengjeld kan vi klare oss med en bunn som er bare 5 cm tykk.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...