Noe av det vanskeligste ved å anlegge en støttemur er å gi den en passe helning. Helningen er viktig fordi den sammen med vekta av muren skal motstå trykket fra jorda i skråningen. Derfor er det en god idé å velge spesielle støttemurblokker som automatisk sørger for at muren får cirka 10 graders helning fordi de ganske enkelt er støpt med helning.

Støttemurblokker sparer tid!

Støttemurblokkene sparer deg slik for det vanskelige og tidkrevende arbeidet med å legge opp blokker eller steiner på frihånd – blokker eller steiner som skal ha nøyaktig den rette forskyvning i hele murens lengde og mellom alle skift. Med den innbygde helningen på blokken kan du selv mure opp til en høyde av omkring halvannen meter – med større helning og hjelp fra fagfolk kan støttemurblokker mures helt opp til tre meters høyde. Følg alltid byggeveiledningen fra produsenten.

Sterkere mur med støttemurblokker

Du får også en sterkere mur av støttemurblokker fordi bakkanten låser skiftene fast i hverandre slik at enkelte blokker ikke kan presses ut av muren. I forhold til heller og stein er støttemurblokkene raskere å mure med, det er lettere å få et fi nt resultat, og du kan være sikker på at muren blir stående år ut og år inn.

LAST NED HELE ARTIKKELEN og se hvordan det gjøres.