Lag en solid støttemur i hagen

Jordtrykket er den største trusselen mot støttemurer som med tiden kan bli presset ut av form. Spesielt når muren skal holde på plass en skråning, gjelder det å mure tungt og med omtanke!

Intro

Noe av det vanskeligste ved å anlegge en støttemur er å gi den en passe helning. Helningen er viktig fordi den sammen med vekta av muren skal motstå trykket fra jorda i skråningen. Derfor er det en god idé å velge spesielle støttemurblokker som automatisk sørger for at muren får cirka 10 graders helning fordi de ganske enkelt er støpt med helning.

Støttemurblokker sparer tid!

Støttemurblokkene sparer deg slik for det vanskelige og tidkrevende arbeidet med å legge opp blokker eller steiner på frihånd – blokker eller steiner som skal ha nøyaktig den rette forskyvning i hele murens lengde og mellom alle skift. Med den innbygde helningen på blokken kan du selv mure opp til en høyde av omkring halvannen meter – med større helning og hjelp fra fagfolk kan støttemurblokker mures helt opp til tre meters høyde. Følg alltid byggeveiledningen fra produsenten.

Sterkere mur med støttemurblokker

Du får også en sterkere mur av støttemurblokker fordi bakkanten låser skiftene fast i hverandre slik at enkelte blokker ikke kan presses ut av muren. I forhold til heller og stein er støttemurblokkene raskere å mure med, det er lettere å få et fi nt resultat, og du kan være sikker på at muren blir stående år ut og år inn.

Veiledning

Stort utvalg av blokker med lås

Du kan finne blokker i mange ulike utgaver, og de fleste er velegnet også til å brukes rundt hjørner, lage buede murer med og så videre. Blokkene må vanligvis bestilles. Her er fire av mange varianter som finnes på markedet.

Blokker av denne typen veier vanligvis fra 25 til 30 kg. Ved en helning på 10 grader kan muren vanligvis bygges opp til en høyde på 1,5 meter.

Disse blokkene veier rundt 25 kg. Her er det takkene som låser fast blokken. Helningen styres av en mal som bestilles sammen med blokkene.

Denne blokken veier vanligvis 30 til 35 kg,. Her er det ikke en knast eller en kant bak som låser blokkene i muren, men selve V-forma på blokken.

Disse blokkene veier vanligvis 20 til 25 kg. Blokkene finnes i flere farger og med ulike overflater.

Støttemur på tre måter

Med lås og helning
Ved denne typen støttemurblokker setter vi første skift helt plant i jordfuktig betong fordi kanten bak på steinene automatisk sørger for at neste skift blir presset en tanke bakover i forhold til framkanten. Slik får vi automatisk en helning på cirka 10 prosent - den nøyaktige prosenten avhenger av hvilken type blokker du velger. På baksiden av muren skal det legges et minimum 10 cm bredt lag komprimert grus eller pukk og eventuelt et dreneringsrør i bunnen, hvis skråningen avgir mye vann.

Bare med lås
En del støttemurblokker låser seg fast i hverandre uten samtidig å forskyve blokken som ligger over bakover. Første skift skal derfor legges med ønsket helning i jordfuktig betong. Låsemekanismen gjør dem likevel meget velegnet til støttemurer fordi jorda ikke kan trykke ut en enkelt stein eller deformere deler av muren. Her gjelder det å være spesielt nøyaktig når første skift legges slik at alle blokkene får nøyaktig 10 prosents helning - eller mer hvis du skal mure høyere enn halvannen meter.

Stein uten lås og helning
Velger du vanlige heller eller helt fir-kantete steiner uten noen form for lås, bør du ikke mure høyere enn 60 cm. Det er dessuten nødvendig å lage en 10 cm tykk støp av jordfuktig betong bak steinmuren. Og så skal det legges komprimert grus bak og eventuelt et dreneringsrør.

Muren skal stå på et fast underlag

Begynn med å grave opp all moldjorda. Denne jorda er lite stabil og undergraver dermed muren etter hvert som den forsvinner. Du må derfor grave til du kommer ned til bæredyktig bunn, det vil si sand, grus, leire eller fjell. Selv om du bare har et tynt moldlag, bør du likevel grave ei 90 cm dyp renne før du går i gang med å fylle opp med stabiliserende masse. Skal muren være over en meter høy, må du legge inn drenering bak fundamentet for å unngå at det oppstår vanntrykk på muren.

1

Fyll renna med sand. Hver gang du har lagt 30 cm sand i renna, komprimerer du den med en slagbukk (kan leies). Bruker du bare en tung stokk (broleggerjomfru), bør du komprimere for hver 10 cm grus.

2

Fyll jordfuktig betong i renna, pass på at det blir et cirka 20 cm tykt og 50 cm bredt lag. Det er det samme om du velger å bruke ferdigblandet betong eller selv blander fem deler sand til en del sement.

3

Spenn deretter ut ei snor som markerer framkanten på muren og høyden på første skift (den første rekka med støttemurblokker). Pass på at underkanten av blokkene ligger 3 cm under eventuelle heller eller gressplennivå.

4

Bank den første blokken på plass i betongen, for eksempel med skaftet på en sleggehammer. Pass på at oversiden er vannrett, og at framkanten følger snora - det er svært viktig å sette første skift helt nøyaktig.

5

Hold en fugeavstand på 2 til 5 mm når du setter resten av første skift. Deretter skal den jordfuktige betongen herde en dag eller to før du går videre. Sett de neste skiftene med en halv steins overlapping for å få de solid låst i hverandre.

6

Fra nå av går det fort! De neste skiftene er meget lette å legge fordi kanten bak bare kan plasseres på en måte i blokken under den - nemlig på den korrekte måten.

7

Mindre ujevnheter kan rettes opp ved å legge små biter av murpapp mellom skiftene, men det må gjøres før neste skift legges oppå, så sjekk løpende med ei mursnor at hvert skift er jevnt.

8

Fyll grus bak muren hver gang du har lagt to skift. Laget skal være minimum 10 cm dypt og har til formål å drenere jorda for vann slik at du ikke risikerer at vanntrykket kommer til å stå og presse på muren.

9

Stamp med en stokk hver gang du har lagt ut 20 cm grus. Grusen skal komprimeres, men ikke for mye da vann skal kunne sive ned langs baksiden på muren. Avslutt med å legge 20 cm jord øverst.

10

For å oppnå at blokkene blir låst godt fast har vi her lagt dem i halvsteinsforband, men en tredjedelsstensforband hadde vært like godt.

Materialer

• Sand
• Grus
• Blokker
• Sement

VERKTØY

• Skuffe og spade
• Slagbukk
• Stokk (broleggerjomfru)
• Snor
• Vater
• Trillebår
• Sementblander

Ulike støttemurblokker med lås:

Asak ministøttemur: www.asak.no
tlf. 63 88 90 00
Mini Trønderblokk: www.olenbetong.no
tlf. 53 77 52 20/6713 80 33
Miniblokk: www.laskenstein.no
tlf. 33 48 71 50
Mini støttemur: www.aaltvedt.no
tlf. 35 91 50 00
Scan støttemur: www.bmc-norge.no
tlf. 33 30 03 90
Østbyblokk/Stor og mini Trønderblokk:
www.ostbye.no tlf. 62 43 44 45
Stackstone: www.steinsenteret.no

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hage