Utekjøkken i tre med innebygget vask

Dette utekjøkkenet har innebygget vask, rikelig med oppbevaringsplass og er bygget helt i tre. Det gjør det enkelt å endre lengdemålene, slik at det passer dine ønsker og behov.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
1.500 kroner

Veiledning

01
Rammer og bein 5 Trinn

Utekjøkkenet består av to rammer: en som skal brukes som bordplate, og en som kan brukes som oppbevaringshylle. Rammene monteres til fire bein, der de to bakerste skal være lange. På disse to beina skal det settes opp en bakvegg og monteres en hylle øverst.

Det er enklest å sage ut treet med en kapp- og gjærsag. Har du ikke dette, kan du også bruke en håndsag.

Når du sager ut treet er det smart å ta litt av gangen - fordi det gir deg bedre oversikt. Begynn i en ende med rammedelene først. Da kan du sette sammen delene etter hvert som du sager dem ut.

1

Sag til delene med en kapp- og gjærsag. Det er en god idé å sage delene etter hvert som du bygger. Da blir det enklere å beholde oversikten. Begynn med rammedelene hvis du vil i gang byggingen straks.

2

Merk av for skruehull på de fremste rammestykkene. Sett kryss 2,2 cm fra endene og 2,5 cm fra langsidene. Forbor med et 6 mm bor, og forsenk hullene med dybdestopp på bormaskinen.

3

Skru sammen rammene, en om gangen. Plasser de lange delene (A) utenpå de korte (B). Delene skrus sammen med treskruer 6 x 80 mm. For å være sikker på at rammene er i vinkel, sjekker du diagonalmålet etter at de er satt sammen.

4

Sett den nederste rammen fast på beina (D) og (E). Fest den midlertidig med et par tvinger, og finjuster etterpå. Her plasseres overkanten på rammen 30 cm fra underkanten av beina. Skru fast rammen til beina med 6 x 80 mm skruer.

5

Skru øverste ramme fast til beina (D) og (E). Den fremste kanten på rammen skal plasseres jevnt med overkanten på frambeina (D). Forbor og forsenk til hullene, og skru fast. Kontroller høyde- og diagonalmål.

Den øverste rammen plasseres i 90 centimeters høyde, fra E overkanten av rammen til underkanten av beina.

02
Bordplate 4 Trinn

Når rammene er festet til beina, skal det monteres en støttebjelke på innsiden av beina. Du kan skru bordene fast i denne når du lager bordplaten. Først lages en ramme på bordplaten av bord som sages til med 45 grader i hjørnene, slik at skjøtene blir pene.

I rammen fordeler og skrur du fast seks bord med lik avstand. For å få lik avstand mellom bordene, måler du hvor stort det samlede mellomrommet er. Tallet divideres med antall mellomrom, altså sju i dette tilfellet. Avstanden mellom bordene må gjerne være ganske stor, cirka 1 cm, slik at vannet renner unna. Fest også bord til den nederste hyllen.

1

Sag til bordene (F) og (G) som skal skrus fast oppå den øverste rammen. De skråsages med 45 grader i endene. Start med de lange bordene (F), og fest dem til rammen med en tvinge. Sag deretter til de korte bordene (G), og skru fast alle delene.

2

Monter en støttebjelke (C) på innsiden av bena (D) og (E). Da får du et feste for bordene som skal bli bordplaten. Skru den fast med en 6 x 80 mm skrue i hver ende.

3

Sett bordene (K), (L) og (M) fast på den nederste rammen, slik at den kan brukes som hylle. Bordene sages til i lengden og skrus fast med samme avstand mellom hvert bord.

På yttersiden av bena monteres et par korte biter. Ellers ser det ut som om noe mangler.

4

Utekjøkkenet begynner å ta form med bordplate og bein, men ennå mangler en hylle og en vask før det ligner et kjøkken mer enn en arbeidsbenk.

03
Hyller 3 Trinn

1

Skru fast en hylleknekt på de bakerste beina (E), slik at den sitter jevnt med overkanten av beinet. Bruk rustfrie skruer, og ikke skru dem for dypt i de forborede hullene.

2

Monter to bord (N) oppå hylleknektene. Her har vi valgt 22 x 120 mm bord. Disse bordene skrus også fast med rustfrie skruer.

3

Monter små runde hyller (R) på baksiden av bordene (P). De sages ut av 22 x 145 mm bord, og skrus fast med rustfrie skruer oppå bordene (P) og (Q) på bakkledningen etter hvert som de monteres.

04
Vask 5 Trinn

Nå skal vasken sages ut. Pass på å merke opp korrekt, slik at du ikke sager feil.

Her er vasken plasserte i den ene enden av bordplaten. Det betyr at det kommer noen korte bord i den ene enden av bordplaten. Disse må understøttes av en tverrgående planke på undersiden av bordplaten. Til slutt festes vasken med vinkelbeslag rundt kanten. Beslagene skrus fast til rammen fra undersiden.

Før vask og blandebatteri monteres i platen, skal kjøkkenet her males. Husk at det er enklere å male treet før du begynner å bygge utekjøkkenet.

1

Mål opp hvor vasken skal plasseres. Snu den på hodet, og tegn en strek rundt hele formen.

2

Tegn en ny strek 1 cm innenfor den første du laget. Det er den innerste streken du skal sage etter.

3

Sag ut til vasken med en stikksag. Følg den innerste streken. Det gjør ikke noe om treet blir litt flisete - den ferdig monterte vasken skjuler dette. Kontroller og juster for å få vasken til å passe i hullet.

4

Plasser vasken i bordplaten. Normalt settes en tetningslist under kanten på vasken for å hindre vannet å trenge innunder, men det spiller liten rolle når kjøkkenet skal stå ute.

5

Monter en planke under bordplaten på begge sider av hullet til vasken. De korte bordene i bordplaten må nemlig understøttes. Forbor før du skrur dem fast, for sikkerhets skyld.

Materialer

48 x 98 mm bjelker:
• 4 rammedeler (A) à 200 cm
• 4 rammedeler (B) à 51 cm
• 4 støttedeler (C) à 51 cm
• 2 bein (D) à 90 cm
• 2 bein (E) à 150 cm

28 x 70 mm bord:
• 2 ytterbord, til bordet, (F) à 205 cm
• 2 ytterbord, til bordet, (G) à 65 cm
• 4 bord, til bordet, (H) à 189 cm
• 1 planke, til bordet, (J) 180 cm
• 5 bord, til hylle, (K) à 205 cm
• 2 bord, til hylle, (L) à 180 cm
• 2 bord, til hylle, (M) à 7 cm

Dessuten:
• 2 bord (N), 22 x 120 mm, à 205 cm
• 3 bord (P), 22 x 120 mm, à 192 cm
• 4 bord (Q), 22 x 145 mm, à 192 cm
• 2 hylleknekter (her fra IKEA)
• 2 bord til understøtting av vask
• Evt. små hyller (R), saget ut av 22 x 145 mm
• Skruer, 6 x 80 mm og 4,2 x 45 mm

Spesialverktøy
• Dybdestopp til bormaskin

Tidsforbruk

Cirka 2-3 dager inkl. tørketid

Pris

Cirka 1500 kroner

Vanskelighetsgrad

Jobben er ikke vanskelig, men det tar tid å sage ut delene og montere dem. Du sparer tid hvis du maler delene før montering. Her blir malingen gjort til slutt for å få bedre bilder av arbeidsprosessen.

Tegning

Konstruksjon

Utekjøkkenet her er bygd av tre i standarddimensjoner. Det består av to rammer som festes til fire bein, der de bakerste er lange. På disse skal det settes opp en bakkledning og monteres en hylle øverst. Bord legges på rammene slik at de kan brukes som bordplate og oppbevaringsplass.

Konstruksjon

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Utekjøkken