Mobilt utekjøkken med smarte detaljer

Dette utekjøkkenet har håndvask og rennende vann, og er inspirert av campingverdenen. Vannet oppbevares i en stor dunk under benken og pumpes opp når armaturet åpnes.

Intro

Med dette utekjøkkenet kan du gi grillen fri og likevel lage middagen under åpen himmel. Utekjøkkenet har hjul slik at det er lett å flytte, og du kan legge inn vann om du vil. Det er relativt enkelt å lage.

Veiledning

01
Beina tar form 3 Trinn

Det første du skal lage er beina som skal bære konstruksjonen.

De lages av 70 x 70 mm høvlet furu. To av beina (B) skal være 85 cm lange, mens de to andre, der hjulene senere skal monteres (A), skal være fire centimeter kortere, altså 81 cm.

1

Du lager to snitt i ett av hjørnene på hvert bein (se tegningen) etter at du har saget beina i riktige lengder. Snittet i toppen kan du lage med ei sag, mens det nederste lages med sag og hoggjern.

2

Midt i snittet setter du en 8 x 60 mm monteringsskrue. Bor opp med et 5 mm bor, og skru så tregjengene i bunn ved hjelp av en mutter i de andre gjengene. Monteringsskrue-ne skal skrus vinkelrett ned i flata på snittet.

3

Beina er nå nesten ferdige, men først skal du bore et hull i de to korteste slik at hjulene senere kan monteres.

02
Ramma monteres 4 Trinn

I tillegg til beina består ramma av to like firkanter. Den ene skal bære benkeplata, mens den andre skal holde bunnen i skapet og hylla.

Sidene (sargen) i ramma lages av 28 x 45 mm høvlet furu. Til å montere rammene brukes 50 x 100 mm bordvinkelbeslag.

Disse brukes vanligvis på bord der beina skal kunne tas av. Det er ikke meningen her, men metoden er solid og samtidig enkel i forhold til andre alternativer. For å kunne lage skapet, må du også sette inn tverrstøtter i samme dimensjon som sargen.

1

Begynn med å frese eller sage spor på innsiden i begge endene av hver sarg. Så feller du ned den bøyde enden på beslaget ned i sporene og fester det med tre 4 x 25 mm skruer på hver side.

2

Når du har montert ramma av de fire sargene, skal du sette inn tverrstøttene. De skal plasseres 58 cm fra den ene enden. De festes med to 4 x 70 mm skruer i hver ende.

3

I hvert hjørne skal du sette fast et bein. De to korte beina skal i den enden som er nærmest tverrstøttene. Du stikker bare bordskruen gjennom hullet i bordvinkelbeslaget og spenner så stramt til med en 8 mm mutter med sprengskive.

4

Ramma er ferdig når alle bein og muttere er på plass, og du er klar til at gå i gang med resten.

03
Bunnen legges 2 Trinn

I den nederste ramma skal det nå legges bunn. For å gjøre det så enkelt som mulig monterer du bærelister på innsidene sargen. Listene er av 21 x 21 mm furu festes 15 mm fra overkanten på ramma.

Selve bunnen i skapet og hylla lages av 15 x 70 mm høvlet furu. Du skal bruke 19 bord med en lengde på 49 cm.

TIPS: Bruk avstandsklosser slik at avstanden mellom listene i bunnen blir lik.

1

Legg ned ramma og fest bærelistene på innsidene av sargene, 15 mm fra overkanten av ramma. Listene festes med vannfast lim og 3,5 x 40 mm skruer. Sett en skrue for hver 20 cm.

2

Du er nå klar til å legge bunnen. Bordene legges med like stor avstand mellom hver. Bordene festes med lim og 3,5 x 40 mm skruer. Ved det siste bordet sager du ut firkanter til beina.

04
Skapet bygges opp 4 Trinn

Så er tiden inne for å få lage skapet. Det lager du av rammelister av 28 x 45 mm furulister og plater i 12 mm vannfast kryssfinér. Her er det brukt plater med spor.

Endene på rammelistene sages i 45 graders vinkel, og i den siden som skal være innover, freses et 13 mm spor - 1 cm fra framkanten av lista og 1 cm dypt. Sporet skal brukes når skapet skal monteres.

Framgangsmåten er den samme ved både sidene og døra. Vent med å sage til rammelistene og platene til du kan ta nøyaktige mål på konstruksjonen. Sidene lages slik at de akkurat går inn mellom den øverste og nederste sargen, og for endeveggens vedkommende mellom de to beina.

De faste sidene i skapet festes først, og døra monteres til slutt. For å sørge for at døra holdes lukket, kan du sette på en vin-dusvrider med hake på det ferdige skapet.

1

Du begynner med å sage til listene i de riktige målene, i 45 graders vinkel. Så freser du sporene med et 13 mm notjern. Bruk parallellanlegget i håndoverfresen. Alle listekanter avrundes med slipepapir.

2

Så sager du ut kryssfinérplatene i de forskjellige størrelsene. Listene skal ramme inn plata. Det gjør du ved å stikke kantene på plata inn i sporene på listene. Ved sammenføyningene i hjørnene bruker du vannfast lim og 3,5 x 50 mm skruer.

3

De tre faste sidene festes med to 4,5 x 70 mm skruer gjennom både den øverste og den nederste sargen. Bor opp til skruene og forsenk skruehodene.

4

Vrideren setter du på til slutt. Døra festes til beinet med to 26 x 42 mm hengsler. Nå er tiden inn til å gi både ramma og skapet en omgang trebeskyttelse.

05
Plata monteres 5 Trinn

Når det kommer til benkeplata og krydderhylla, er det mange muligheter, både når det gjelder treslag og framgangsmåte. Her er begge deler av furu som resten av utekjøkkenet.

Benkeplata måler 62 x 160 cm, mens krydderhylla måler 18 x 160 cm. Før de monteres, skal de ha en omgang olje. Krydderhylla monteres på benkeplata ved hjelp av rundstokker og tverrbolter. Det gjør det mulig å demontere krydderhylla når utekjøkkenet for eksempel skal oppbevares innendørs.

1

Det neste trinnet er at du fester benkeplata på ramma fra undersiden et sted der du kommer til. Bor opp, og bruk 4,5 x 80 mm skruer. To i endene og tre på sidene.

2

I skapet der sidene dekker sargene, fester du benkeplata med vinkeljern. Bruk to på hver av de fire sidene.

3

Tverrboltene bores inn i rundstokkene, 3 cm fra toppen og bunnen. I sentrum av rundstokken borer du inn til møbelskruene med et 7 mm bor i begge endeflatene.

4

Så borer du hull gjennom hylla og benkeplata til møbelskruene. Møbelskruene stikkes gjennom benkeplata og hylla og spennes i tverrboltene med en sekskantnøkkel.

5

Så er kjøkkenet ferdig, og det gir deg mye plass å lage mat på, samtidig som det er lett å flytte. Her har vi valgt å gå et skritt videre, og gjøre utekjøkkenet luksuriøst med en vask og rennende vann.

06
Ekstra praktisk 3 Trinn

Egentlig trenger du ikke en vask. Et spann med vann og et fat eller balje holder vanligvis lenge. Men det er nå ekstra praktisk med en vask da. Og vi har valgt å gi utekjøkkenet en vask i rustfritt stål. Fordi benken ikke er så stor, har vi kjøpt en av de minste vaskene på markedet på 40 x 50 cm.

Når vi setter inn vasken, er det et par momenter vi skal være klar over. Lag ikke hullet for stort slik at vasken går gjennom. Og pass på at du ikke sager i noe annet enn benkeplata.

1

For å unngå at hullet til vasken blir for stort, kan du lage en mal i papp. Tegn så opp etter malen slik at du har en strek å sage etter.

2

Hullet til vasken sages ut med stikksag. Pass på at hullet ikke ligger for tett inntil sidene slik at du kommer til å sage i sargen eller vinkeljerna.

3

Før du setter inn vasken, skal du gi kanten en omgang olje. Vasken legges ned i santiær-kitt. Pass på at du trykker vasken godt på plass, og spenn så til med skruene som vanligvis følger med.

Materialer

TIL RAMME:

70 x 70 mm høvlet furu (glattkant):
• 2 bein (A) á 81 cm
• 2 bein (B) á 85 cm

28 x 45 mm høvlet furu (glattkant):
• 4 sarger (C) á 141 cm
• 4 sarger (D) á 43 cm
• 2 tverrstøtter (E), 49 cm

TIL BUNN:

21 x 21 mm høvlet furu (glattkant):
• 2 bærelister (K) á 83,5 cm
• 2 bærelister (L) á 43,4 cm
• 2 bærelister (M) á 55 cm

15 x 70 mm høvlet furu (glattkant):
• 19 bord til bunnen (N) á 49 cm

TIL SKAPET:

28 x 45 mm høvlet furu (glattkant):
• 10 kantlister (P) á ca. 57 cm
• 2 kantlister (R) á ca. 44 cm
• 4 kantlister (S) á ca. 57 cm
Dette er cirkamål, vent med å sage til listene til du kan ta nøyaktige mål på ramma.

12 mm finérplate:
• 1 endevegg (F1) ca. 40 x 50 cm
• 1 dør (F2) ca. 50 x 50 cm
• 1 bakside (F3) ca. 50 x 50 cm
• 1 side (F4 ca. 50 x 50 cm)
Vent med å sage til platene til du kan ta nøyaktige mål.

BENKEPLATE:

• 62 x 160 cm benkeplate (G)
• 18 x 160 cm krydderhylle (H)
• 2 rundstokker (J) á 30 cm, Ø 43 mm

HJUL:

• 2 hjul, Ø 160 mm, med 20 mm akselhull
• 2 fôringer á 20/12 mm (følger med hjulet)
• 2 maskinskruer á 12 x 140 mm
• 2 12 mm låsemuttere og stoppskiver
• 4 12 mm skjermskiver, Ø 30 mm

VASK:

• 1 rustfri stålvask, 40 x 50 cm, med avløpsstuss og fleksibel avløpsslange
• Sanitærkitt
• Vannkran med innebygget kontakt
• 12 volt pumpe med 1 meter slange og batteriboks med integrert kretsløp
• 2 dunker á 25 l

Dessuten:
• 8 bordvinkelbeslag á 50 x 100 mm
• 8 monteringsskruer á 8 x 60 mm
• 8 muttere og skiver á 8 mm
• 8 rustfrie skruer á 4 x 70 mm
• 4,5 x 70 mm rustfrie skruer
• 3,5 x 40 mm rustfrie skruer
• 4 x 25 mm rustfrie skruer
• 1 vindusvrider med hake
• 2 hengsler á 26 x 42 mm
• 3,5 x 50 mm rustfrie skruer
• 4,5 x 80 mm rustfrie skruer
• 8 vinkeljern
• 4 tverrbolter á 10 x 18 mm
• 4 møbelskruer á 6 x 80 mm
• Tynn transparent trebeskyttelse
• PU-lim

Pris

Cirka 2500 kroner for selve benken. I tillegg kommer stålvasken, dunker, pumpe med utstyr og propangassanlegget.

Tegning

Begge snittene skal være 5,5 cm høye og 2 cm dype på hver side. På A-beina er snittet 19 cm fra bunnen og 15 cm på B-beina.

Mobilt utekjøkken

Umiddelbart kan utekjøkkenet virke som en stor oppgave å gi seg i kast med, men tar du det trinn for trinn, er det enkelt nok.

Mobilt utekjøkken

Pumpesystemet

Når vannsystemet skal monteres, er det viktig å følge veiledningen som er med. Men i grove trekk settes det opp som på denne tegningen. Systemet kan kjøpes i mange forretninger som selger campingvogner og annet campingutstyr.

Pumpa starter når du åpner krana.

Vannet pumpes opp til krana.

Pumpa er senket ned i vannet.

Strømmen hentes fra to 6 volts batterier.

Pumpesystemet

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Utekjøkken