Fleksible bokkasser til veggen

Et usynlig oppheng gjør denne hylleveggen til noe helt spesielt: De små og store kassene kan enkelt flyttes rundt og danne nye mønstre på veggen. De hektes opp på små klosser, og kan uten videre flyttes rundt – og fortsatt holde de gjennomgående linjene.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
1200 kroner

Intro

Du lager det fine snekkerarbeidet med overfresen og kappsagen, og når de først er justert inn, kan du raskt og enkelt produsere kasser til hele veggen på samlebånd. Du setter nemlig kassene sammen bare med hjelp av lim – spent opp med noe så enkelt som gaffateip.

Redaksjonen anbefaler: Test av kapp-/gjærsager

Veiledning

01
Sidene kappes og freses klare 4 Trinn

Arbeidet med sidene krever en kapp-/ gjærsag med uttrekk, slik at den kan kappe de brede platene med bladet tiltet ned til 45 grader. Bladet skal være skarpt og ganske fintannet. Du får også bruk for overfresen med et 4 mm notfresestål og et 45 graders fasstål.

Vinkelen på kappsagen sjekkes ved å sette sammen delene fra et prøvesnitt og sjekke om de danner en rett vinkel.

Lengdemålene er innvendige mål. Når du har satt en stoppkloss i riktig avstand fra sagbladet, skjærer du raskt ut en hel rekke like plater.

1

Første side strekes opp. Vi har allerede kappet den ene siden med et 45 graders snitt, slik at vi kan streke opp det innvendige målet. Her til en kortside, som er 26 cm.

2

Kappsagen justeres, og sidene skjæres ut på samlebånd. Vi sjekker at sagbladet nøyaktig treffer streken, og lager en oppstilling med et lengdestopp (X). Alle kortsider kappes deretter i eksakt samme størrelse.

3

Sporet til bakkledningen freses med et notstål. Fordi vi bruker 4 mm kryss finér til bakplaten, freser vi sporet til bakplaten med et 4 mm notfresestål. Sporet freses 10 mm dypt, eventuelt i flere omganger.

4

Kantene freses smalere. Dybdestoppet på overfresen stilles slik at et 45 graders fasstål fjerner 8 mm av forkanten fra innsiden - altså den siden som sporet ligger på.

02
Sidene og bakplaten limes sammen 7 Trinn

Kassene settes sammen uten verken tapper, fingerskjøter eller plugger - ikke engang spiker eller skruer bruker vi. Vanlig trelim vil holde kassen solid sammen, og til å spenne sidene rundt bakplaten mens de limes, bruker vi et meget enkelt verktøy: gaff ateip.

Vi teiper først platenes ytter sider tett sammen, mens de ligger i forlengelsen av hverandre. Når de reises i en rett vinkel, presses de sammen. Bakplaten styrer sidene på plass og styrker kassen.

Kassens bakplate skjæres ut av 4 mm kryssfinér (her bjørkefinér).

1

Sidene teipes sammen. Sidene til kassen legges helt tett sammen med de utvendige sidene opp. For- og bakkant skal flukte nøyaktig. Legg et kraftig teipstykke over de tre skjøtene, og press den godt til, slik at skjøtene sitter tett sammen. Husk å sjekke at sporene til bakplaten ligger i den samme siden på alle.

2

Snu de sammenteipede sidene forsiktig, så de skråkappende “grøftene” vender opp.

3

Lim fast bakplaten i et spor. Slip kantene på platen lett, så den kan gli ned i sporet. Press den ned i en enkelt side, og rett den opp så den stikker like mye ut i begge sider.

4

Legg lim i spor og grøfter. Både de tynne, freste sporene til bakplaten, og de skrå kantene smøres med så mye lim at det presses litt ut når kassen settes sammen.

5

Brett opp den første siden. Nå skal sidene brettes sammen rundt bakplaten. Første side presses på plass - sjekk at det pipler ut litt over skytende lim fra skjøtene.

6

De siste sidene brettes sammen. Motsatt side reises loddrett og presses inn over bakplaten. Sjekk at limet fortsatt er friskt på de siste limflatene, og brett den siste siden på plass, slik at du får en kasse.

7

Lås kassen med mer teip. Kassen er nå satt sammen, og den siste skjøten sikres også med teip. Straks etter at siste skjøt er teipet, og før limet er tørt, rettes sidene eventuelt opp så de har helt rette vinkler.

03
Kassene henges på skråskårede lister 5 Trinn

Opphenget består i prinsippet av korte lister, som du deler på langs med et 45 graders snitt. Den ene delen limes fast på bakplaten i oversiden, den andre delen settes på veggen - de skrå snittene vendes, slik at kassen griper fatt i listen på veggen. For å lette arbeidet, skjæres delene ut av en plate.

Alle kassene får en 26 cm lang opp-hengskloss limt på bakplaten langs en kant. De store kassene får også en lang opphengskloss langs den ene langsiden. De siste åtte klossene skrus på veggen, med overkantene forskjøvet 32 cm.

1

Opphengslistene lages. Føringsskinnen legges 2,5 cm fra kanten på kryss finér-platen. Bladet vippes til 45 grader, og en lang list med skrå kant skjæres ut. Sag-sporet er 5 mm, så siden av listen er 2 cm.

2

Fordelen ved å lage opphengene av en plate i stedet for å dele en smal list, er at føringsskinnen til dykksagen har hele platen å hvile på. Dermed er det mye enklere å lage et helt rett snitt.

3

Neste listedel skjæres ut. Platen har nå en skråkant, så dykksagen justeres til 90 grader, føringsskinnen flyttes inn og den neste listen med skrå kant sages ut. I alt har du bruk for drøyt fire meter list med skråkant.

4

Listene sages ut som klosser og limes fast til bakkledningen og kassekanten. Sett eventuelt små skruer gjennom bakplaten til å holde fast listene mens limet tørker.

5

Den siste delen av listene skrus opp på veggen. De skal henge fullstendig vannrett, og plasseringen i begge retninger skal være nøyaktig. Deretter kan de kvadratiske og de avlange kassene fritt bytte plass. Innbyrdes avstand mellom kassene er 2,5 cm.

Materialer

18 x 260 mm limtreplate

  • Kortsider: 26 x 26 cm innvendig Langsider: 26 x 58 cm innvendig

16 mm kryssfinér

  • Opphengsklosser: 4 cm brede. Den ene siden skjæres med et 45° snitt. 8 stk. à 26 cm, 8 stk. à 10 cm og 2 stk à 54 cm

4 mm kryssfinér

  • Bakplate, liten: 27,6 x 27,6 cm Bakplate, stor: 27,6 x 59,6 cm

For øvrig

  • Trelim (PVAc-lim)
  • Egnet treolje eller lakk
  • Gaffateip

Tidsforbruk

En dags tid, pluss tørketid - avhengig av hvor mange kasser du velger å lage.

Pris

Ca 1200 kroner for seks kasser.

Vanskelighetsgrad

Selv om det kan se avansert ut, er jobben ganske enkel når du først har fått justert inn kappsagen og overfresen.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Oppbevaring bokkasser

De små og store kassene kan enkelt flyttes rundt og danne nye mønstre på veggen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sidene skjæres og freses

Sidene er skåret i en 45 graders vinkel, slik at endene kan møtes i en 90 graders sammenføyning.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sidene holdes sammen med teip

Sidene er limt og holdes sammen med teip til limet er tørt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fransk oppheng

Den skrå underkanten griper tak i den skrå overkanten på listen på veggen.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Skråskårede opphengslister

En smart løsning når tunge ting skal henges opp

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Håndverker-teknikker