Helt i vinkel - hver gang

Ting må måles opp riktig om resultatet skal bli bra. Her kan du se hvahåndverkerne gjør – uansett om de arbeider med grader, forholdstall ellerprosenter. Så følg med og kom trygt i havn med dine egne prosjekter.

Ved å skru tre lekter sammen, slik at innsiden danner en trekant på henholdsvis 150, 200 og 250 cm (altså i forholdet 3:4:5), sørger tømreren for at terrassen får helt rette hjørner.

Hvis hele verden var i vater, og alt skulle være i rette vinkler, så ville nok mange ting vært enklere. Men la deg ikke skremme av skjeve vinkler eller at innkjørselen må legges med et fall. Det er akkurat like enkelt å arbeide i skjeve vinkler som i rette - så lenge du vet hva du gjør.

For det første er det mye enklere enn de fleste av oss husker fra matematikktimene. For det andre oppdager du fort at det er noen få mål og prinsipper du støter på igjen og igjen.

Du skal heller ikke bli skremt av at ting noen ganger skal regnes ut i grader, og andre ganger i prosenter eller forholdstall. Det er det en ganske enkel forklaring på: Verktøy til å måle og avsette grader med, er bra og effektivt på korte biter. Men når du begynner å arbeide med svært små vinkler og store avstander, så er det mye enklere og mer presist å jobbe med forholdstall. Og prosenter og promiller? Ja, men det er bare forholdstall, der det ene tallet er 100 eller 1000.

Så dropp alle betenkelighetene. Når du har lest disse sidene, får du aldri mer kaldsvette og pustebesvær om noen begynner å snakke om skjeve kutt, vinkler i bestemte grader eller fall på en eller annen underlig prosent.

Kutt i bord og lister

9 av 10 kutt sager du uten en gang å tenke over at de har en “vinkel”. Det er de rette kuttene, som du bare streker opp med en snekkervinkel - uten å tenke på at vinkelen også kalles 90 grader.

Men så snart kuttet skal være en anelse skrått, må du i gang med å regne grader. Det smarte med grader er at du kan beskrive en hvilken som helst vinkel raskt og presist som et utsnitt av de 360 gradene som en hel sirkel deles opp i.

Grader måler og avmerker vi som regel alltid med en vinkelmåler. Det er for eksempel den lille plastmåleren fra skoletiden som delte en halv sirkel opp i 180 grader. Og i verk stedet har du kanskje en vinkelmåler i en litt annen utgave, som brukes til å streke opp ønsket vinkel.

Vinkelmålere er fine redskaper, men for oss gjør det selvere er det ingen tvil! Det raskeste og mest presise redskapet til å saging av vinkler, er uten sammenligning kapp- og gjærsagen. Den har nemlig en innebygd vinkel måler, der avstanden mellom hver gradmarkering er 2-3 ganger større enn de fleste vinkelmålere. Superlett å stille inn - helt presist.

90 grader omtales også som en rett vinkel. Den er så vanlig at vi sjeldent tenker på den som 90 grader.

45 grader er det vanligste skråkuttet. To deler tre saget på 45 grader kan nemlig skjøtes i en rett vinkel (= 90 grader).

60 grader finner du i hjørnene på en trekant med like lange sider, og 60 grader deler sirkelen i seks like store deler.

To 30 graders kutt skjøtes til et hjørne på 60 grader, men oftest bruker du 30 pluss 60 grader, som blir til 90 grader.

Din mest vanlige skjøt skjer med rette vinkler, for eksempel når to lister skjøtes rett sammen.

Gjærskjøter med 45 graders kutt bruker du ofte til for eksempel rammer og profillister, blant annet.

60 grader bruker du for eksempel til en sekskantet ramme, der hjørnene er 120 grader.

Vinkler ses ofte i “familier”. For eksempel justerer du av og til sagen på 30 eller 120 grader, når du vil ha et kutt på 60 grader.

Halve vinkler gir pene hjørner

Halveringsvinkelen! Det er et geometrisk begrep som kan få flere av oss til å skjelve i buksene. Men i virkeligheten er det enkelt: Når du for eksempel skal skjøte to lister i dørom-rammingen til et pent, rettvinklet hjørne, sager du ikke over listene med to 90 graders kutt, men med to 45 graders kutt. Sammenlagt gir det 90 grader, og de 45 gradene kalles derfor halveringsvinkelen i det rette hjørnet.

Strengt tatt er det selvfølgelig tøys å snakke om halve vinkler, men likevel støter du ofte på situasjoner hvor du må kunne arbeide med halveringsvinkelen.

Store avstander krever store vinkler

Den lille snekkervinkelen din kommer fort til kort når du går i gang med større prosjekter. Den er fremragende til å streke opp et vinkelrett snitt på en planke, men strekker ikke til om du trenger å plassere noen lange lister for å styre inn leggingen av nye gulvfliser. Har du en unøyaktighet på bare 0,2 mm i enden av den 15 cm lange vinkelen, så vil flisene forskyves med hele 4 mm bare tre meter ute på linjen – det synes godt.

Derfor har du bruk for større måleverktøy til større avstander så lenge du arbeider i grader. Krysslinjelaseren kan være et fremragende hjelpemiddel, men den må være god for å klare en oppgave som dette. Et enkelt og sikkert alternativ er en aluminiumsvinkel som kan foldes ut til en trekant med et rett hjørne og to hjørner på 45 grader.

Du kan selv lage en stor vinkelmåler til å merke av et hvilket som helst gradmål. Tegner du en sirkel med en radius på 57,3 cm, så blir omkretsen 360 cm – og 1 cm på sirkelen tilsvarer 1 grad. Når du for eksempel skal sage et 79 graders snitt på en plate, kan du måle 79 cm langs sirkelen.

Nøyaktig arbeid med ukjente mål

Smygvinkelen justeres etter hjørnet og skrus til; da kan du flytte vinkelen rundt og streke den opp andre steder.

Ofte arbeider vi pinlig nøye med vinkler uten å trenge å vite hva vinkelen måler i tall. Når du for eksempel vil sage til en kjøkkenbenkplate, for å få den til å passe inn i et skjevt hjørne, “flytter” du gjerne vinkelen over til benkeplaten uten å vite størrelsen på den.

Det finnes forskjellige redskaper som kan justeres i en bestemt vinkel (og holde på den) mens du flytter redskapet over til emnet du arbeider med. En improvisert løsning er to papirark som legges inntil hver sin retning, og deretter teipes sammen.

Du trenger ikke å kjenne alle vinkler i tall for å kunne arbeide nøyaktig. For eksempel kan du bruke halveringsvinkelen ved å legge de to bordene til en vindski over hverandre i ønsket vinkel. Strek opp midtlinjen, og dermed har du de merkene du trenger for å sage.

Bruk forholdstall når terrassen skal ha fall

Når du legger en steinterrasse, og må sikre at overflaten har nok fall til å lede bort regnvannet, kan du fint glemme alt om grader. Over lange strekk er det enklere og mer presist å styre fallet etter forholds tall. Du sier for eksempel at terrassen skal falle 1 cm for hver 100 centimeter - forholdet mellom fallet og strekningen er altså 1:100.

Hele oppgaven styrer du med snorer som du spenner ut i en passe høyde over den ferdige overflaten. Snoren skal da ha samme fall som den ferdige terrassen skal ha. Og da måler du ned fra snorene til den ferdige høyden på belegningen.

Teknikken er enkel: Du setter en pinne i hver ende av belegningen og markerer i samme høyde på begge pinnene med et digitalt vater eller en slangevater. Deretter markerer du det ønskede fallet på pinnen som står i den enden som fallet skal renne ned mot: Er det f. eks. 300 cm mellom pinnene, og du ønsker et fall på 1:100, setter du det andre merket 3 cm lavere. Nå kan du spenne ut snorene og starte arbeidet.

Det smarte med å bruke forholdstall på store avstander, er at du lynraskt kan regne om forholdstallene til å passe nettopp den lengden du arbeider med. Det betyr at du jobber mer og mer presist, jo større avstanden blir. Altså det motsatte av det som skjer når du jobber med grader, der selv bittesmå unøyaktigheter vokser seg store på store avstander.

Systemet med forholdstall er enkelt: Når du ganger to tall med samme tall, blir fallet (eller vinkelen) det sam me. Ønsker du et fall på 1 cm for hver 50 cm (1:50), og terrassen din er 200 cm lang, kan du med andre ord gange begge tallene med 4. Da blir forholdstallet 4:200. Det betyr at du skal senke den ene enden med 4 cm.

Først merkes samme høyde opp på en pinne i hver ende av belegningen. Start med den enden som fallet skal renne fra ...

... marker deretter samme høyde (A) på pinnen i den andre enden ...

... og merk til slutt av ønsket fall (B) - fremdeles på pinnen i den andre enden - og spenn ut en snor mellom de to pinnene.

Finn hellingen på taket

Et digitalt vater er opplagt når du skal måle hellingen på et tak.

Takhellinger kan ses både som grader og som forholdstall. Ikke bli forvirret av dette. Du må bare unngå å blande sammen de to måleformene, for ellers går det helt galt.

Du har normalt bruk for å kjenne tallet på takhellingen når du skal velge takkledning. Et nesten flatt tak krever for eksempel to lag sveiset takpapp for å være helt tett. Et tak med helling på 14 grader (1:4) kan greie seg med et enkelt lag selvklebende takpapp. Mens lekre vingetegl gjerne krever en helling på 45 grader (1:1).

Skal du bygge en carport, regner du antagelig i grader eller prosenter under planleggingen. Men til slutt arbeider du med forholdstall, uten at du egentlig tenker over det. Du har en høyde og en lengde på spissene, og de tenker du ikke på som forholdstall!

Taket med en helling på 1:1 er så bratt at teglstein kan holde tett. I grader kaldes hellingen 45 grader.

Taket med en helling på 1:4 (eller 14 grader) vil du normalt legge for eksempel plater på.

Taket med en helling på 1:6 (eller 9 grader) krever en enda tettere løsning, for eksempel takpapp.

Fallet på takrennen måles i promiller

Når du skal måle opp til et svakt fall, for eksempel en takrenne, er en vanlig gradmåler helt ubrukelig. Her går du ut fra fra en vannrett linje og merker av fallet i den ene enden.

En lukket takrenne trenger bare et ganske svakt fall. Derfor opererer bruksanvisningen gjerne med promiller (f. eks. 3 promille). Men dette må du ikke la deg forvirre av.

Fall i promiller (eller prosenter) er akkurat det samme som fall med forholdstall. Du regner bare med enten 1000 (promille) eller 100 (pro-sent) som lengdestrekningen din.

Et fall på 3 promille tilsvarer altså 3:1000, og som med forholdstal kan du regne videre ved å gange eller dele med samme tall på begge sider av kolon. Er taket ditt 1000 cm (10 m) langt, skal fallet altså være 3 cm. Et 15 meter (1500 cm) langt tak er 1,5 ganger lengre, og derfor må fallet også være 1,5 ganger større, dvs. 4,5 cm.

Perfekt vinkel til arbeid over store avstander

Ved å skru tre lekter sammen, slik at innsiden danner en trekant på henholdsvis 150, 200 og 250 cm (altså i forholdet 3:4:5), sørger tømreren for at terrassen får helt rette hjørner.

For å sikre rette vinkler i arbeidet, bruker håndverkerne ofte et redskap som utnytter forholdstallenes styrke over store lengder. Trekanten er enkel, sikker, og helt gratis. Og du kan nesten ikke leve uten den når du for eksempel setter stolpene til den nye treterrassen.

Det hele handler om at når du lager en trekant, der forholdet mellom sidene er 3:4:5, så vil vinkelen mellom de to korte sidene alltid være 90 grader. Og siden du her arbeider med forholdstall, kan du gange opp eller dividere helt til trekanten passer nettopp til størrelsen på ditt prosjekt. Og resultatet blir ofte langt mer presist enn du kan oppnå med annet verktøy.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Håndverker-teknikker