Hvordan forskyver jeg en kurve?

Hvordan forskyver jeg en kurve?

En liten pappsirkel med samme radius som du vil legge til den opprinnelige sirkelen, styrer blyanten riktig av gårde.

Problem:

Hvis jeg har en tegnet kurve på en plate til å skjære etter, og skal ha lagt til samme avstand hele veien langs kurven, hvordan griper jeg dette an?

Løsning:

Det enkleste er faktisk å klippe en sirkel av papp, der radiusen tilsvarer den avstanden du vil legge til kurven: Sett en blyant gjennom et hull i sentrum av sirkelen, og tegn en ny kurve mens du fører sirkelen langs den opprinnelige kurven.

    Akkurat nå leser andre ...