Sliping av en stor flate

Problem:

Jeg har et eldre bord, der bordplaten er av 40 mm tykt limtre av furu. Men platen er temmelig ujevn. Hvordan kan jeg planslipe den ganske store flaten?

Løsning:

Bruk først en lampe med skarpt lys og en lang stållinjal eller et vater. Legg linjalen mot bordet, mens lampen lyser mot deg. Da kan du tydelig se hvor platens topper er. Merk toppene med en bløt blyant. Du sliper platen raskt med en båndsliper, men en eksentersliper med grovt papir, for eksempel korn 40 eller 60, kan også brukes.

    Akkurat nå leser andre ...