Kvadreringsteknikk

Kvadreringsteknikk handler kort sagt om å gjøre en liten tegning stor ved å dele opp tegningen i firkanter.

Maleren har fotokopiert denne zebraen på et stykke A4-papir, men man kan også benytte et foto eller sin egen tegning. Zebraen deles opp i nøyaktig like store felter med en linjal. Vannrett gis hver kolonne en bokstav, mens de loddrette rekkene er nummerert fra 1 til 10.

Tegningen er nå delt opp i firkanter, hvor for eksempel halespissen sitter på A8.Til å tegne dekorasjonen bruker man et stykke tegnefolie, men det kan også benyttes bakepapir. Papiret settes fast til oppslagstavlen med tape.

Det smarte ved å bruke papir er at det kan gjenbrukes eller speilvendes til flere dekorasjoner. Det lages en bunnlinje, hvorpå hvert felt skal merkes opp. Vi vil lage en dekorasjon som er 60 cm høy og 90 cm bred.

Tegningen var 10 felter høy, så hvert felt skal være 6 ganger 6 cm, som strekes opp med tommestokken. Punktene forbindes, og de navngis på samme måte som på den lille arbeidstegningen. Hvert felt på dekorasjonen skal nå tegnes opp, så det inneholder det samme som den lille tegningen.

Det gjøres enklest ved å holde opp skissen, tegne kurvene og så overføre dem til dekorasjonen. På vanskelige steder, som halen her, er det lettest å tegne flere felt om gangen. Resten av oppstrekingen handler mest av alt om presisjon og tålmodighet.

Denne dekorasjonen tok det ca. 2 timer å tegne opp firkant for firkant. Når tegningen er ferdig, snur man papiret, og det skraveres med en blyant på alle strekene. Når skraveringen er ferdig, snus papiret igjen.

Her skal man være nøye med å plassere papiret på riktig sted før det settes fast med tape.Med blyanten skal alle streker nå strekes hardt opp. På grunn av skraveringen, som nå ligger ned mot oppslagstavlen, overføres streken til tavlen.

Dette gjøres på hele tegningen, hvorpå papiret kan fjernes.Med svart fortynnet veggmaling tegnes strekene opp på oppslagstavlen. Nå når det er riktig maling, gjelder det å ha en sikker hånd.

Maleren bruker en malerstokk til å hvile hånden på. På den måten unngår hun at hånden rister og lager skjeve streker. De siste strekene og større svarte flater klarer man på frihånd, og så er dekorasjonen ferdig.

    Akkurat nå leser andre ...