Kan hyllene henge sammen?

Spikerplaten holder på hyllestykkene, slik at de virker som én sammenhengende enhet.

Problem

Jeg skal ha lagerhyller hele veien rundt på tre vegger i et rom. Hva gjør jeg de to stedene der hyllene møtes, hvis de skal fremstå som én sammenhengende hylle?

Løsning

En enkel måte å løse problemet på, er å skru en spikerplateover skjøten. Da holdes hyllene helt plant sammen, de fjærer ikke, og den ene enden synker ikke lenger ned enn den andre, hvis det plasseres noe tungt på den. Plasser beslaget så det ikke synes: Skru spikerplaten oppå de høyeste hyllene og på undersiden av de nederste hyllene.

    Akkurat nå leser andre ...