Imitert murvegg

Det finnes en både enkel og rask måte for hvordan du får en glatt vegg til å likne et stykke filtset murverk. Uansett om det dreier seg om puss, porebetong, treplate eller en vanlig betongvegg.

Alt du trenger er mørtel, pussebrett og framfor alt disse spesielle fugeskraperne som lager mønsteret i pussen. På et stykke av denne stygge betongveggen vil flisleggeren vise hvordan den kan forvandles til en filtset mur. For at pussen skal sitte ordentlig fast, må veggen først grunnes med en heftforbedrer, som er blandet med vann i forholdet 1:3.

Her bruker man en grunnpussmørtel, som blandes med vann til den har en smidig, kremet konsistens.Pussen trekkes opp på veggen med et stålbrett. Start nedenfra og jobb deg oppover. Laget som legges på skal være ca. 2-3 mm tykt, så det senere er plass til å krasse ut fugene.

Når hele veggen er pusset opp, glattes det etter, så det ikke er altfor mange kanter etter stålbrettet. Som alltid er det en god idé å vaske av verktøyet straks etter bruk. Før grunnpussen er tørr, skal fugene i mursteinmønsteret lages med fugejernene.

Flisleggeren anbefaler at du bruker et vater til å føre fugejernet på langs med. På den måten er du sikker på at fugene blir i vater. Er det steder hvor du skraper av pussen, legges det på ny med en murskje.

Det er de loddrette stussfugene som bestemmer hvilket forband muren får. Her velger vi et kryssforband, men i prinsippet kan du velge akkurat det forbandet som passer deg. Annethvert skift skal bare bestå av halve stein. Derfor starter fagmannen med å skrape vekk mørtelen i annethvert skift.

Legg merke til at fugeskraperen han bruker tilsvarer lengden av en hel stein. Så når flisleggeren har laget første kolonne av stussfuger, forskyver han fugeskraperen en halv stein, slik at det automatisk dannes kopper.Igjen benyttes loddestokken, så alle de loddrette stussfugene blir helt rette. Resten av koppene lages på samme måte.

Alle stussfuger i annethvert skift er nå laget, og består utelukkende av halve stein, eller det fagmannen kaller kopper, og som angir koppskiftet. Nå skal de hele mursteinene legges inn, og disse angir løperskiftet.

Når først forbandet er valgt, gjelder det å holde systemet så alle stussfuger står nøyaktig i den posisjon som forbandet angir. Etter ca. 1 times arbeid er muren bygget opp, og mørtelen må tørke før jobben kan fortsette.Tidligst et døgn etter kostes veggen over med en stiv kost.

Først strykes det med kostens bakside og deretter kostes det av på normalt vis, noe som fjerner alle kanter og løs puss.Steinene skal så filtses. Her bruker vi en hvit sekkeskuringsmørtel.

Til dette produktet skal det 5-6 liter vann til en sekk på 25 kg. Før mørtelen trekkes på, må det forvannes. Fagmannen legger en stor porsjon mørtel på stålbrettet. Han starter nede fra det ene hjørnet. Det er viktig å huske på at pussen skal være fulldekkende. Det vil si at det skal være puss på alle steiner.

Når hele flaten og alle steinene er påført puss, er det tid for å stryke over dem med en fuktig svamp. Den jevner ut flaten og fjerner alle spor tter stålbrettet.Veggen er nå ferdig, og uansett om den er av gipsplater, tre eller med glassfiberstrie, kan den lett forvandles til en vannskuret mursteinvegg.

Akkurat nå leser andre ...